Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0112/2006

Rozpravy :

PV 16/02/2006 - 14.3
CRE 16/02/2006 - 14.3

Hlasovanie :

PV 16/02/2006 - 15.2
CRE 16/02/2006 - 15.2

Prijaté texty :


Prijaté texty
PDF 117kWORD 37k
Štvrtok, 16. februára 2006 - Štrasburg
Guantanamo
P6_TA(2006)0070RC-B6-0112/2006

Uznesenie Európskeho parlamentu o Guantaname

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o práve zadržaných osôb v Guantaname na spravodlivý proces, a najmä na svoje uznesenie zo 7. februára 2002 o situácii zadržaných osôb v zálive Guantanamo(1) a na svoje odporúčanie Rade z 10. marca 2004 o práve zadržaných osôb v Guantaname na spravodlivý proces(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 28. apríla 2005 o výročnej správe o ľudských právach vo svete v roku 2004 a politike EÚ v tejto oblasti(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 18. januára 2006 o Afganistane(4),

–   so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ktorý prijalo Valné zhromaždenie OSN 10. decembra 1984,

–   so zreteľom na usmernenia politiky EÚ vo vzťahu k tretím krajinám týkajúce sa boja proti mučeniu a trestu smrti a na usmernenia politiky EÚ týkajúce sa dialógu o ľudských právach s tretími krajinami, ktoré boli prijaté v roku 2001,

–   so zreteľom na Zákon o výdavkoch na obranu, podpísaný prezidentom Bushom 30. decembra 2005, ktorý obsahuje McCainov dodatok zakazujúci mučenie a Graham-Levinov dodatok, ktorý stanovuje - v súlade s výkladom Bieleho domu (signing statement) - že cudzí štátni príslušníci, zadržiavaní v Guantaname, nemajú právo na súdny proces ohľadne habeas corpus pred občianskymi súdmi USA,

–   so zreteľom na nové nariadenie armády USA č. 190-55, ktoré má nadobudnúť účinnosť 17. februára 2006 a ktoré umožňuje, aby boli väzni, odsúdení na smrť vojenským súdom, popravení vo všetkých väzenských zariadeniach, vrátane zariadenia v zálive Guantanamo,

–   so zreteľom na správu o väzenskom zariadení v zálive Guantanamo vypracovanú piatimi odborníkmi z Výboru OSN pre ľudské práva,

–   so zreteľom na nedávnu výzvu nemeckej kancelárky na zatvorenie väzenského zariadenia v zálive Guantanamo,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

1.   vyzýva administratívu USA, aby zatvorila väzenské zariadenie v zálive Guantanamo a nalieha, aby sa s každým väzňom zaobchádzalo podľa medzinárodného humanitárneho práva, a aby boli čo najskôr súdení príslušným, nezávislým a nestranným súdom, pričom pojednávanie by malo byť spravodlivé a verejné;

2.   odsudzuje všetky formy mučenia a nedôstojného zaobchádzania a opätovne vyjadruje potrebu dodržiavať medzinárodné právo;

3.   zdôrazňuje, že súčasný terorizmus, a najmä celosvetový terorizmus zameraný proti demokraciám a ich obyvateľom predstavuje hrozbu pre základné ľudské práva, ktoré sú rešpektované v našich spoločnostiach;

4.   znovu zdôrazňuje, že boj proti terorizmu, ktorý je jednou z priorít EÚ a kľúčovým hľadiskom jej vonkajšej činnosti, môže byť úspešný iba za podmienky plného rešpektovania ľudských práv a občianskych slobôd;

5.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Vysokému splnomocnencovi pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN a prezidentovi a Kongresu Spojených štátov amerických.

(1) Ú. v. ES C 284 E, 21.11.2002, s. 353.
(2) Ú. v. EÚ C 102 E, 28.4.2004, s. 640.
(3) Prijaté texty, P6_TA(2005)0150.
(4) Prijaté texty, P6_TA(2006)0017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia