Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0112/2006

Debatter :

PV 16/02/2006 - 14.3
CRE 16/02/2006 - 14.3

Omröstningar :

PV 16/02/2006 - 15.2
CRE 16/02/2006 - 15.2

Antagna texter :


Antagna texter
PDF 108kWORD 25k
Torsdagen den 16 februari 2006 - Strasbourg
Guantanamo
P6_TA(2006)0070RC-B6-0112/2006

Europaparlamentets resolution om Guantanamo

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Guantanamofångarnas rätt till en rättvis rättegång och särskilt sin resolution av den 7 februari 2002 om förhållandena för fångarna på Guantanamo Bay(1) och sin rekommendation till rådet av den 10 mars 2004(2),

–   med beaktande av sin resolution av den 28 april 2005 om de mänskliga rättigheterna i världen 2004(3),

–   med beaktande av sin resolution av den 18 januari 2006 om Afghanistan(4),

–   med beaktande av konventionen mot tortyr och annan grym omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, som antogs av FN:s generalförsamling den 10 december 1984,

–   med beaktande av Europeiska unionens riktlinjer om kampen mot tortyr och dödsstraffet samt riktlinjerna för dialog om mänskliga rättigheter med tredje land, som antogs 2001,

–   med beaktande av lagen om tillstånd att försvara sig, som undertecknades av president Bush den 30 december 2005 och som innehöll ändringsförslaget från McCain som förbjuder användningen av tortyr och ändringsförslaget från Graham-Levin som fastslår – enligt Vita husets tolkning ("undertecknad förklaring") – att utlänningar som hålls fångna på Guantanamo inte har rätt att få sina frihetsberövanden prövade i amerikanska domstolar,

–   med beaktande av Förenta staternas armés nya föreskrift 190–55, som träder i kraft den 17 februari 2006 och som gör det möjligt för alla fångläger, inbegripet det på Guantanamo, att avrätta fångar som dömts till döden av militärdomstolar,

–   med beaktande av den rapport som utarbetats av fem experter i FN:s kommission för mänskliga rättigheter om fånglägret på Guantanamo Bay,

–   med beaktande av att den tyska förbundskanslern nyligen krävde att fånglägret på Guantanamo Bay skall stängas,

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen.

1.  Europaparlamentet uppmanar Förenta staternas administration att stänga fånglägret på Guantanamo Bay och vidhåller att varje fånge bör behandlas i enlighet med internationell humanitär rätt och ofördröjligen få sitt fall prövat i en rättvis och offentlig rättegång av en behörig, oberoende och opartisk domstol.

2.  Europaparlamentet fördömer alla former av tortyr och misshandel och erinrar om att folkrätten måste respekteras.

3.  Europaparlamentet betonar att terrorismen idag och särskilt den globala terrorismen, som riktas mot demokratier och deras befolkningar, är ett hot mot grundläggande mänskliga rättigheter i våra samhällen.

4.  Europaparlamentet påminner ännu en gång om att kampen mot terrorism, som är en av unionens prioriteringar och en nyckelfaktor i dess externa åtgärder, endast kan utföras på ett framgångsrikt sätt om de mänskliga rättigheterna och de medborgerliga friheterna fullt ut respekteras.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, medlemsstaternas parlament, FN:s generalsekreterare och till Förenta staternas president och kongress.

(1) EGT C 284 E, 21.11.2002, s. 353.
(2) EUT C 102 E, 28.4.2004, s. 640.
(3) Antagna texter, P6_TA(2005)0150.
(4) Antagna texter, P6_TA(2006)0017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy