Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/2050(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0044/2006

Pateikti tekstai :

A6-0044/2006

Debatai :

PV 13/03/2006 - 21
CRE 13/03/2006 - 21

Balsavimas :

PV 14/03/2006 - 11.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0078

Priimti tekstai
PDF 234kWORD 88k
Antradienis, 2006 m. kovo 14 d. - Strasbūras
Bendrijos strategija dėl gyvsidabrio
P6_TA(2006)0078A6-0044/2006

Europos Parlamento rezoliucija dėl Bendrijos strategijos dėl gyvsidabrio (2005/2050(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Bendrijos strategijos dėl gyvsidabrio (KOM(2005)0020),

–   atsižvelgdamas į PARCOM sprendimą 90/3 dėl egzistuojančių chloro ir šarmų gamyklų į atmosferą išmetamų teršalų mažinimo,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą (A6-0044/2006),

A.   kadangi gyvsidabris ir jo junginiai yra labai toksiški žmonėms, gyvenantiems skirtingose ekosistemose, ir laukinei gyvūnijai bei augalijai,

B.   kadangi gyvsidabris yra patvarus ir aplinkoje gali tapti metilo gyvsidabriu – pačios toksiškiausios formos gyvsidabriu, kuris įveikia ir placentos, ir kraujo bei smegenų barjerą ir gali sužaloti besivystančias smegenis,

C.   kadangi gyvsidabris turėtų būti laikomas apsaugotose teritorijose, kur prireikus būtų galima skubiai vykdyti intervenciją ir kur jis būtų nuolat stebimas, nors tinkamai saugomas ir izoliuotas jis ir nesudaro galimo pavojaus, nes neišskiria garų,

D.   kadangi tarša gyvsidabriu yra labai išplitusi, nepaliaujama, įsišaknijusi problema, kuri ir toliau plinta nepaisydama tarptautinių sienų, nutolsta nuo savo pradinio šaltinio ir užteršia tiek Europos, tiek pasaulio maisto atsargas, Komisijos pasiūlyta Bendrijos strategija dėl gyvsidabrio yra svarbus indėlis stengiantis įveikti šią pasaulinę grėsmę, tačiau, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, tarptautiniu ir ES lygiu turėtų būti imamasi tolesnių privalomų priemonių,

E.   kadangi savo išplėstiniame poveikio vertinimo dokumente Komisija pažymėjo, kad neigiamo gyvsidabrio poveikio sveikatai mastas nėra žinomas, todėl reikia daugiau informacijos apie sveikatos išlaidas; kadangi dėl tolesnių tyrimų neturėtų būti vėluojama rengti Bendrijos strategiją,

F.   kadangi 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/60/EB, nustatančioje Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus(1) (Pagrindinė vandens direktyva), gyvsidabris ir jo junginiai yra įtraukti į prioritetinių kenksmingų medžiagų sąrašą; kadangi, remiantis šios pakeistos Direktyvos 16 straipsnio 8 dalimi, buvo reikalaujama, kad Komisija iki 2003 m. gruodžio mėn. pateiktų pasiūlymą dėl prioritetinių kenksmingų medžiagų išleidimo, išmetimo ir nuostolių sustabdymo ar laipsniško panaikinimo, bet tokio pasiūlymo dar nepateikė,

G.   kadangi Europos Sąjunga yra didžiausia pasaulyje gyvsidabrio eksportuotoja ir kadangi Sąjungos eksporto uždraudimas labai padėtų apriboti prekybą ir sumažinti gyvsidabrio pasiūlą pasaulio mastu,

H.   kadangi, remiantis PARCOM sprendimu 90/3, Europos gyvsidabrio elementų chloro ir šarmų pramonėje iš apyvartos bus išimti 12 000 tonų gyvsidabrio – didžiausios gyvsidabrio atsargos Europos Sąjungoje; kadangi Europos Sąjunga turi imtis skubių veiksmų, kad laipsniškai atsisakytų šio gyvsidabrio pertekliaus eksporto, siekdama išvengti žalos aplinkai trečiosiose šalyse, ypač dėl to, kad Europos Sąjungos gyvsidabrio eksportas skatina nuolatinį ir labai taršų gyvsidabrio naudojimą aukso gavyboje, ir kadangi visą šį gyvsidabrio perteklių reikia laikyti saugiai, siekiant išvengti tolesnės žalos aplinkai Sąjungoje,

I.   kadangi gyvsidabris nuo senų laikų buvo kasamas Ispanijoje, Almadéne, ir kadangi šių kasyklų uždarymą turi lydėti ekonominio ir socialinio restruktūrizavimo priemonės, numatytos šiam regionui,

J.   kadangi skubu nustatyti vietą, kurioje būtų patikimai saugomas gyvsidabrio perteklius iš visos Europos,

K.   kadangi pagrindinis gyvsidabrio išrūkų šaltinis yra anglių deginimas ir kadangi išrūkų kiekį iš didelių kurą deginančių įrenginių reglamentuoja Bendrijos įstatymai (1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės(2) (IPPC Direktyva) ir 2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/80/EB dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš didelių kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo(3)),

L.   kadangi antrasis pagal dydį gyvsidabrio šaltinis yra dantų plombų amalgamoje naudojamas gyvsidabris; kadangi didžiausias gyvsidabrio poveikio šaltinis išsivysčiusiose šalyse yra iš amalgaminių dantų plombų įkvepiamas gyvsidabris; kadangi galimybė iš amalgaminių dantų plombų įkvėpti gyvsidabrio turi būti visiškai panaikinta pirmiausia dėl sveikatos priežasčių; kadangi krematoriumų išrūkos daugelį metų ateityje bus didelis gyvsidabrio taršos šaltinis, nebent labai skubiai bus įgyvendintos mažinimo priemonės, leidžiančios labai sumažinti šių išrūkų kiekį,

M.   kadangi gyvsidabrio pakeitimas kitomis medžiagomis vartotojams ir profesionalams skirtuose kontrolės ir matavimo prietaisuose būtų veiksminga priemonė kovojant su neišvengiama tarša, atsirandančia dėl naudojimosi prietaisais ar kai jų atsisakoma,

N.   kadangi gyvsidabrio tarša nuo namų ūkio atliekų yra didėjanti problema ir kadangi reikia įgyvendinti privalomas schemas dėl atskiro bet kokių gyventojų apyvartoje esančių gyvsidabrio turinčių produktų rinkimo ir apdorojimo,

O.   kadangi dažniausiai metilo gyvsidabrio poveikis pasireiškia tada, kai jis į organizmą patenka su maistu, ir kadangi jis ypač renkasi ir koncentruojasi vandenų maisto grandinėje, todėl valgantieji daug žuvies ir jūros gėrybių tampa ypač pažeidžiami,

P.   kadangi reikia kiek įmanoma sumažinti gyvsidabrio poveikį pažeidžiamoms žmonių grupėms (kūdikiams, vaikams, nėščiosioms ir gimdyminio amžiaus moterims), kadangi tokio sumažinimo veiksmingumą reikia veiksmingai kontroliuoti; kadangi visai visuomenei, ir ypač pažeidžiamoms grupėms, reikia pranešti apie galimą gyvsidabriu ar jo junginiais užteršto maisto vartojimo riziką, šviesti šiais klausimais ir apie tai įspėti,

Q.   kadangi, be to, turi būti nepriklausomai ištirti šie gyvsidabrio šaltiniai: amalgama, vakcinos, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, ir dezinfekcijos priemonės,

R.   kadangi Europos Sąjunga turi siekti veiksmų pasaulio mastu, kad būtų labai sumažinta gyvsidabrio pasiūla ir paklausa, ir kontroliuoti visą jo prekybą, kadangi Europos Sąjunga Bendrijos lygiu turi imtis teisiškai įpareigojančių veiksmų, kad tarptautiniu lygiu veiksmai būtų gyvybiškai patikimi,

S.   kadangi, 2010 m. iš naujo svarstant strategiją, būtina atlikti dirvožemio, oro ir vandens taršos matavimus, o jų rezultatai turi būti viešai paskelbti ir į juos būtina atsižvelgti,

T.   kadangi gyvsidabrio ištraukimas iš dalies priklauso nuo vietos lygiu įvairiose ekosistemose atsirandančios biologinės prieigos,

1.   pritaria Komisijos komunikatui dėl Bendrijos strategijos dėl gyvsidabrio ir pabrėžia priimtus visaapimančius principus, kuriais siekiama tikslo sumažinti gyvsidabrio išmetimą, pasiūlą ir paklausą ir galutinai laipsniškai atsisakyti jo Europos lygiu, taip pat sutvarkyti gyvsidabrio perteklių ir apsaugoti nuo jo poveikio;

2.   pabrėžia, kad, esant tokioms aplinkybėms, svarbu, jog Europos Sąjunga tęstų savo pastangas tarptautiniu lygiu, pvz., pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę, siekdama labai sumažinti gyvsidabrio išmetimą ir naudojimą pasaulio mastu, žinant, kad egzistuoja galimybės jį pakeisti, todėl kartu palaipsniui naikinti pirminę gavybą bei neleisti pertekliui vėl patekti į rinką;

3.   pabrėžia poreikį kiek galima greičiau praktiškai papildyti Bendrijos strategiją konkrečiomis priemonėmis ir teisės aktais;

4.   pabrėžia, atsižvelgdamas į anksčiau minėtus dalykus ir ypač į didžiulį gyvsidabrio perteklių, atsirandantį gyvsidabrio dioksido elementų nebenaudojant chloro ir šarmo gamyklose, Komisijos iniciatyva pateikto pasiūlymo palaipsniui naikinti gyvsidabrio metalo ir jo junginių eksportą iš Bendrijos svarbą ir prašo Komisiją pasiūlyti ES gyvsidabrio eksporto draudimą, kuris įsigaliotų kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip iki 2010 m.;

5.   ragina Komisiją iki 2008 m. kovo mėn., ir iki tol, kol bus uždraustas eksportas, pasiūlyti gyvsidabrio ir jo junginių eksporto ir importo valstybėse narėse bei į Bendriją ir iš jos stebėjimo priemones;

6.   ragina Komisiją apsvarstyti galimybę išplėsti galiojantį 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 304/2003 dėl pavojingų medžiagų importo ir eksporto(4) numatytą muilo, kurio sudėtyje yra gyvsidabrio, eksporto draudimą, kad jis apimtų kitus produktus, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio ir kurie yra arba greitai taps vartojimo ir rinkodaros Europos Sąjungoje apribojimų objektu;

7.   todėl prašo Komisiją iki 2006 m. rugsėjo mėn. pateikti pasiūlymus dėl teisiškai įpareigojančių priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad visas gyvsidabris iš chloro šarmų pramonės negrįžtų į apyvartą, o būtų saugiai laikomas apsaugotose teritorijose, nuolat stebimas ir būtų tokioje vietoje, kurioje, esant būtinybei, galima nedelsiant vykdyti atitinkamus veiksmus;

8.   prašo Komisijos užtikrinti, kad be anksčiau minėtų veiksmų atitinkamoje priemonėje dėl gyvsidabrio metalo pertekliaus saugojimo būtų numatyti: minimalūs saugumo standartai, įprasta ir skaidri atskaitomybė, išankstinis planavimas ir projektavimas, baudos ir sankcijos;

9.   ragina Komisiją didinti visuomenės informuotumą vykdant informavimo kampanijas apie gyvsidabrio pavojų sveikatai, poveikio riziką ir galimas aplinkos problemas;

10.   be to, pabrėžia, kad svarbu taikyti principą "teršėjas moka", ypač kai saugomas gyvsidabrio perteklius; ragina, kad saugų gyvsidabrio pertekliaus saugojimą visiškai finansuotų už jo gamybą atsakingi pramonės sektoriai;

11.   ragina Komisiją užtikrinti, kad tuo pat metu į Europos ir (arba) į pasaulio rinką nepatektų pirminio gyvsidabrio iš Europos;

12.   pabrėžia, kad pagrindinis gyvsidabrio išmetimo šaltinis yra anglių deginimas, ir prašo Komisiją kaip galima greičiau nustatyti visokios su tuo susijusios veiklos bei didelio ir mažo masto kuro deginimo procesų gyvsidabrio išmetamųjų teršalų ribines vertes, bent jau įtraukiant tai į Integruotą taršos prevencijos ir kontrolės (ITPK) direktyvą arba priimant atskirą teisės aktą;

13.   ragina Komisiją artimiausiu laiku užtikrinti griežtą ITPK direktyvos įgyvendinimą, turint galvoje tai, kad gyvsidabrio oksidų elementų procesas chloro ir šarmų pramonėje neapibrėžiamas kaip geriausias prieinamas gamybos būdas (GPGB);

14.   ragina Komisiją imtis būtinų veiksmų ir pasiūlyti laikinus nacionalinius masinių gyvsidabrio išmetimo emisijų, taip pat vietos oro kokybės apribojimus pagal atitinkamą dabartinę arba atskirą teisės priemonę;

15.   ragina Komisiją imtis priemonių įgyvendinti PARCOM sprendimą 90/3, kaip galima greičiau laipsniškai atsisakyti gyvsidabrio elementų chloro ir šarmų gamyklų ir jas uždaryti ne vėliau kaip iki 2010 m.;

16.   prašo Komisijos artimiausiu laiku imtis tolesnių priemonių dėl gyvsidabrio išmetimo iš krematoriumų, atsižvelgiant į tai, kad tai yra didėjantis ir nerimą keliantis išmetimų šaltinis;

17.   prašo Komisijos iki 2007 m. pabaigos pateikti pasiūlymą apriboti gyvsidabrio naudojimą dantų plombų amalgamai gaminti, ragina Komisiją tuo pat metu imtis priemonių ir užtikrinti, kad būtų tinkamai taikomi Bendrijos reikalavimai dėl amalgamos atliekų apdorojimo, ir ištirti, ar reikia imtis papildomų priemonių užtikrinti, kad amalgamos atliekos nepatektų į atliekas;

18.   prašo Komisijos apriboti gyvsidabrio rinkodarą ir naudojimą visuose vartotojų ir profesinėse srityse (ypač namų ūkyje, sveikatos priežiūros institucijose, mokyklose ir mokslo bei mokslo tyrimų įstaigose) naudojamuose kontrolės ir matavimo prietaisuose, bet leisti kai kurias išimtis ten, kur dar nėra atitinkamų alternatyvų; mano, kad tokios išimtys taip pat turi būti taikomos retiems tradicinių barometrų, muziejų kolekcijos ir pramonės paveldo priežiūros atvejams; be to, keletas Europos Sąjungos profesionalių bendrovių gamina tradicinius matavimo prietaisus, naudodamos nedidelį gyvsidabrio kiekį, ir tokiais atvejais reikėtų leisti gyvsidabrį naudoti ir toliau, jei gamybos aplinka rūpestingai kontroliuojama ir bendrovė turi gamybos licenciją;

19.   prašo Komisijos artimiausiu laiku imtis priemonių ir užtikrinti, kad visi šiuo metu viešoje apyvartoje esantys gaminiai (ne tik elektriniai ir elektroniniai), kuriuose yra gyvsidabrio, būtų atskirai surinkti ir saugiai apdoroti;

20.   ragina Komisiją, kaip nurodyta ir 2005 m. birželio 24 d. Tarybos išvadose, spręsti gyvsidabrio naudojimo vakcinų gamyboje klausimą ir įvertinti minėtąjį reiškinį, siekiant, kai atsiras tinkama ir saugi alternatyva, tokį naudojimą apriboti ir visai uždrausti, bei remti mokslo tyrimus, kad besivystančios šalys ateityje būtų aprūpintos daugkartine vakcina, kurios sudėtyje nėra tiomersalio;

21.   ragina Komisiją užtikrinti, kad gyvsidabrio tyrimams būtų suteiktas pirmumas ir skiriamas atitinkamas finansavimas pagal Septintąją mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos pagrindų programą bei kitas atitinkamas finansavimo priemones;

22.   ragina Komisiją užtikrinti, kad pagal pasiūlytą REACH reglamentą, kai jis bus patvirtintas, į dabartinę strategiją neįtrauktas kitoks gyvsidabrio naudojimas, kur įmanoma, būtų pakeistas saugia alternatyva;

23.   pabrėžia priemonių, nukreiptų prieš gyvsidabrio poveikį, ir šios problemos suvokimo gerinimo svarbą bei pripažįsta visuomenės informuotumo, bendravimo ir švietimo reikšmę labiausiai dėl gyvsidabrio poveikio sveikatai keliamos rizikos; pabrėžia poreikį užtikrinti prieigą prie informacijos apie poveikį aplinkai, kaip numatyta Aarhuso konvencijoje;

24.   ragina Komisiją išnagrinėti galimybę įpareigoti valstybes nares teikti Europos maisto saugumo tarnybai (EMST) ataskaitas su duomenimis apie pažeidžiamų grupių gyvsidabrio suvartojimą su maistu, ir reikalauti, kad Pavojaus sveikatai ir aplinkai mokslinis komitetas atliktų gyvsidabrio rizikos pažeidžiamoms gyventojų grupėms poveikio vertinimą;

25.   ragina Komisiją, atsižvelgiant į tas pačias aplinkybes, pirmenybę teikti pažeidžiamų visuomenės grupių informavimo apie kenksmingą gyvsidabrio poveikį finansavimui ir pažangiausios patirties sklaidai;

26.   ragina Komisiją atlikti bendrą sveikatos poveikio vertinimą siekiant nustatyti dėl gyvsidabrio taršos atsirandančias sveikatos išlaidas, įskaitant ir išlaidas dėl žalos, kurią gyvsidabris daro Europos vaikų intelektiniam vystymuisi;

27.   ragina Komisiją kuo greičiau įvykdyti savo įsipareigojimą pagal Pagrindų direktyvą dėl vandens, kurioje jau buvo reikalaujama dar iki 2003 m. gruodžio mėn. pasiūlyti atitinkamą išmetimų kontrolę ir kokybės standartus, susijusius su laipsnišku gyvsidabrio bei jo junginių išleidimu, išmetimu ir nuodegų vandenyje panaikinimu;

28.   pritaria Komisijos pasiūlymui toliau tirti pažeidžiamų gyventojų grupių specifinį įvairių rūšių žuvų ir jūrų gėrybių suvartojimą ir laiko tai vienu iš skubiausių veiksmų siekiant užtikrinti, kad poveikis pažeidžiamoms gyventojų grupėms būtų sumažintas daugiau nei pagal tarptautiniu mastu priimtus standartus, nustatančius saugų metilo gyvsidabrio lygį;

29.   ragina Komisiją užtikrinti, kad kuo greičiau visai Europai būtų pristatyta metilo gyvsidabrio lygio ir papildomų veiksnių, turinčių įtakos gyvsidabrio poveikiui ir (arba) kaupimuisi žuvyse, taip pat ir didelėse plėšriosiose žuvyse, nustatymo programa, atsižvelgiant į EMST priimtas žuvų, turinčių didelį kiekį gyvsidabrio, vartojimo rekomendacijas, ypač pabrėžiant gaires, skirtas pažeidžiamoms gyventojų grupėms; mano, kad numatant tokią programą turi būti atsižvelgiama į konkrečią riziką, susijusią su faktu, kad vienos ekosistemos greičiau pakeičia gyvsidabrį biologiškai gaunamu metilo gyvsidabriu nei kitos;

30.   taip pat ragina Komisiją užtikrinti, kad gyvsidabris pažeidžiamose visuomenės grupėse būtų įtrauktas į biostebėsenos programą, iš pradžių numatytą 2004–2010 m. Europos aplinkos ir sveikatos veiksmų plane (KOM(2004)0416), kaip to savo 2005 m. vasario 23 d. rezoliucijoje(5) šiuo klausimu pareikalavo Europos Parlamentas;

31.   pritaria Tarybos išvadai, pripažįstančiai aplinkos ir socialinės problemos dėl ilgamečių gyvsidabrio kasyklų, esančių Almadéne, Ispanijoje, uždarymo, kurią sąlygoja Bendrijos strategija dėl gyvsidabrio; rekomenduoja imtis atitinkamų Komisijos deramai finansuojamų priemonių, kad gyvsidabrio kasyklų uždarymo paveiktoms teritorijoms būtų pasiekiamos perspektyvios ekonominės bei socialinės alternatyvos; pabrėžia, kad reikia apsvarstyti galimybę Almadén saugoti esamo gyvsidabrio metalo arba visoje Europoje kitiems gaminiams gaminti pramonės panaudoto gyvsidabrio metalo (tačiau ne prekių, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio ir kurios tapo atliekomis) atsargas, ir taip išnaudoti ten esančią infrastruktūrą, darbo jėgą bei technologines galimybes;

32.   remia priemones, užtikrinančias užterštų teritorijų pramonės objektų, įskaitant uždarytas kasyklas, arba iš jų pašalintų atliekų saugojimo vietų atkūrimą ir stebėseną pagal principą "teršėjas moka";

33.   pritaria visiems Komisijos tarptautiniu lygiu pasiūlytiems veiksmams ir pabrėžia Komisijos ir valstybių narių tarptautinių veiksmų paramos ir skatinimo svarbą, siekiant susitarimo dėl pasaulinės teisėkūros priemonės dėl gyvsidabrio įgyvendinimo;

34.   tvirtai remia iniciatyvas, kuriomis siekiama didinti gyvsidabrio prekybos skaidrumą, gyvsidabrį įtraukiant į Roterdamo ir (arba) Bazelio konvencijų sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūrą;

35.   toliau pabrėžia, kaip svarbu Europos Sąjungai bendradarbiauti su pagrindinėmis kasyklas turinčiomis valstybėmis Alžyru ir Kirgizija, siekiant palaipsniui panaikinti pirminio gyvsidabrio patekimą į pasaulio rinką, remiant susijusius veiksmus;

36.   pabrėžia Europos Sąjungos iniciatyvos organizuojant dvišalių susitikimų su kitais regionais, pvz., G77 ir Kinija, svarbą, nes tai leidžia geriau pasiruošti deryboms, kurios turi įvykti per artėjantį Jungtinių Tautų aplinkos programos Valdančiosios tarybos posėdį 2007 m.;

37.   prašo Komisijos ištirti galimybę teikti techninę pagalbą ir perduoti patirtį paveiktoms besivystančioms šalims ir pereinamąjį ekonominį laikotarpį išgyvenančioms valstybėms, kad jos galiausiai palaipsniui nustotų naudoti gyvsidabrį ir jo junginius;

38.   pabrėžia, kad, be to, turėtų būti mažinamas amalgamos naudojimas pereinamojo laikotarpio valstybėse ir trečiojo pasaulio šalyse;

39.   prašo Komisijos, atsižvelgus į tai, prašyti valstybių narių informuoti apie savo veiksmus ir projektus dėl gyvsidabrio, susijusius su besivystančiomis valstybėmis, kad būtų nustatyta, kur reikėtų veiksmingiau panaudoti ES fondų lėšas;

40.   ragina Komisiją užtikrinti gyvsidabrio naudojimo apribojimą aukso kasyboje, kartu skatinant priemones, kurioms įgyvendinti nereikia gyvsidabrio, ir, be to, pateikti pasiūlymą dėl pažangios be gyvsidabrio išgauto aukso ženklinimo priemonės, kuri taip pat būtų taikoma auksui, apdorojamam Europos Sąjungoje arba už jos ribų;

41.   primena Komisijai jos pačios pareiškimą, kad Medicinos prietaisų ekspertų grupę "sudaro asmenys, kurie turi padėti Komisijai spręsti klausimus, kylančius įgyvendinant ir praktiškai taikant" 1990 m. birželio 20 d. Tarybos direktyvą 90/385/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių aktyviuosius implantuojamus medicinos prietaisus, suderinimo(6); todėl mano, kad itin svarbu užtikrinti, jog į sudaromas ekspertų grupes būtų įtraukti visų suinteresuotų šalių atstovai, pvz., sveikatos priežiūros specialistai, toksikologai ir klinikinės aplinkos medicinos ekspertai, pacientų grupės ir visuomenės sveikatos grupės Medicinos prietaisų ekspertų grupėje, ir garantuoti, kad būtų vienodai atstovaujama skirtingiems požiūriams;

42.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 327, 2000 12 22, p. 1.
(2) OL L 257, 1996 10 10, p. 26.
(3) OL L 309, 2001 11 27, p. 1.
(4) OL L 63, 2003 3 6, p. 1.
(5) OL C 304 E, 2005 12 1, p. 264.
(6) OL L 189, 1990 7 20, p. 17.

Teisinė informacija - Privatumo politika