Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/0206(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0035/2006

Předložené texty :

A6-0035/2006

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/03/2006 - 4.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0081

Přijaté texty
PDF 283kWORD 48k
Středa, 15. března 2006 - Štrasburk
Dohoda o partnerství v oblasti rybolovu mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie *
P6_TA(2006)0081A6-0035/2006

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o uzavření Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie o rybolovu ve Federativních státech Mikronésie (KOM(2005)0502 – C6-0353/2005 – 2005/0206(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh nařízení Rady (KOM(2005)0502)(1),

-   s ohledem na článek 37 a čl. 300 odst. 2 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C6-0353/2005),

-   s ohledem na článek 51 a čl. 83 odst. 7 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a na stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro rozvoj (A6-0035/2006),

1.   schvaluje pozměněný návrh nařízení Rady a schvaluje uzavření dohody;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Federativním státům Mikronésie.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 2a (nový)
(2a) Je důležité zlepšit poskytování informací Evropskému parlamentu. Komise by proto měla vypracovat výroční zprávu o provádění dohody.
Pozměňovací návrh 2
Článek 2a (nový)
Článek 2a
V posledním roce platnosti protokolu a před uzavřením nové dohody o jeho prodloužení předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění dohody.
Pozměňovací návrh 3
Článek 2b (nový)
Článek 2b
Na základě zprávy uvedené v článku 2a a po konzultaci s Evropským parlamentem Rada případně udělí Komisi mandát k jednání pro přijetí nového protokolu.
Pozměňovací návrh 4
Článek 2c (nový)
Článek 2c
Komise informuje Evropský parlament a Radu o plnění víceletého odvětvového programu a prováděcích pravidlech v souladu s čl. 5 odst. 2 protokolu.

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

Právní upozornění - Ochrana soukromí