Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0206(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0035/2006

Indgivne tekster :

A6-0035/2006

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/03/2006 - 4.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0081

Vedtagne tekster
PDF 16kWORD 47k
Onsdag den 15. marts 2006 - Strasbourg
Partnerskabsaftale om fiskeri mellem EF og Mikronesien *
P6_TA(2006)0081A6-0035/2006

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Mikronesiens Forenede Stater om fiskeri i Mikronesiens Forenede Stater (KOM(2005)0502 - C6-0353/2005 - 2005/0206(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til Rådets forordning (KOM(2005)0502)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 37 og artikel 300, stk. 2,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0353/2005),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

-   der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget og Udviklingsudvalget (A6-0035/2006),

1.   godkender forslaget til Rådets forordning som ændret og godkender indgåelsen af aftalen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Mikronesiens Forenede Staters regeringer og parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 1
Betragtning 2 a (ny)
(2a) Det er vigtigt at forbedre informeringen af Europa-Parlamentet; Kommissionen bør derfor udarbejde en årlig rapport om aftalens gennemførelse.
Ændring 2
Artikel 2 a (ny)
Artikel 2a
I protokollens sidste gyldighedsår og forud for indgåelse af en aftale om dens fornyelse forelægger Kommissionen en rapport for Rådet og Europa-Parlamentet om aftalens gennemførelse.
Ændring 3
Artikel 2 b (ny)
Artikel 2b
På grundlag af den i artikel 2a nævnte rapport giver Rådet efter høring af Europa-Parlamentet i givet fald Kommissionen et forhandlingsmandat med henblik på vedtagelse af en ny protokol.
Ændring 4
Artikel 2 c (ny)
Artikel 2c
Kommissionen informerer Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af det flerårige sektorprogram og gennemførelsesbestemmelserne hertil, jf. protokollens artikel 5, stk. 2.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik