Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/0206(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0035/2006

Esitatud tekstid :

A6-0035/2006

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/03/2006 - 4.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0081

Vastuvõetud tekstid
PDF 192kWORD 43k
Kolmapäev, 15. märts 2006 - Strasbourg
Partnerlusleping Euroopa Ühenduse ja Mikroneesia Liiduriikide vahel *
P6_TA(2006)0081A6-0035/2006

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Mikroneesia Liiduriikide vahelise partnerluslepingu sõlmimist Mikroneesia Liiduriikides kalastamise kohta (KOM(2005)0502 – C6-0353/2005 – 2005/0206(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus (KOM(2005)0502)(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37 ja artikli 300 lõiget 2;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille kohaselt nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0353/2005);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

–   võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni ja arengukomisjoni arvamusi (A6-0035/2006),

1.   kiidab heaks ettepaneku võtta vastu nõukogu määrus muudetud kujul ja kiidab heaks lepingu sõlmimise;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide ja Mikroneesia Liiduriikide valitsustele ja parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 1
Põhjendus 2 a (uus)
(2 a) Oluline on parandada Euroopa Parlamendile antavat teavet; selleks koostab komisjon igal aastal aruande lepingu täitmise kohta.
Muudatusettepanek 2
Artikkel 2 a (uus)
Artikkel 2 a
Protokolli viimase kehtivusaasta jooksul ja enne lepingu pikendamist, esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule lepingu täitmise aruande.
Muudatusettepanek 3
Artikkel 2 b (uus)
Artikkel 2 b
Artiklis 2 a nimetatud aruandele põhjal annab nõukogu pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist vajaduse korral komisjonile volitused pidada läbirääkimisi uue protokolli vastuvõtmiseks.
Muudatusettepanek 4
Artikkel 2 c (uus)
Artikkel 2 c
Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu protokolli artikli 5 lõikes 2 nimetatud mitmeaastase valdkonnaprogrammi läbiviimisest ja rakendussätete kohaldamisest.

(1) ELTs seni avaldamata

Õigusteave - Privaatsuspoliitika