Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0206(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0035/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0035/2006

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/03/2006 - 4.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0081

Hyväksytyt tekstit
PDF 190kWORD 42k
Keskiviikko 15. maaliskuuta 2006 - Strasbourg
Mikronesian liittovaltion alueella harjoitettavaa kalastusta koskeva kumppanuussopimus *
P6_TA(2006)0081A6-0035/2006

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Mikronesian liittovaltion välisen Mikronesian liittovaltion alueella harjoitettavaa kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen tekemisestä (KOM(2005)0502 – C6-0353/2005 – 2005/0206(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi (KOM(2005)0502)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan ja 300 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0353/2005),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan sekä kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnot (A6-0035/2006),

1.   hyväksyy ehdotuksen neuvoston asetukseksi sellaisena kuin se on tarkistettuna ja hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Mikronesian liittovaltion hallituksille ja parlamenteille.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a) Euroopan parlamentille suunnattua tiedotusta olisi parannettava; tämän vuoksi komission olisi laadittava vuosikertomus sopimuksen täytäntöönpanosta.
Tarkistus 2
2 a artikla (uusi)
2 a artikla
Pöytäkirjan viimeisen voimassaolovuoden aikana ja ennen sen uusimiseen tähtäävän sopimuksen tekemistä komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen sopimuksen täytäntöönpanosta.
Tarkistus 3
2 b artikla (uusi)
2 b artikla
Edellä 2 a artiklassa tarkoitetun kertomuksen perusteella ja Euroopan parlamenttia kuultuaan neuvosto myöntää tarvittaessa komissiolle valtuudet neuvotella uuden pöytäkirjan hyväksymisestä.
Tarkistus 4
2 c artikla (uusi)
2 c artikla
Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle monivuotisen alakohtaisen ohjelman täytäntöönpanosta ja sen soveltamista koskevista säännöistä, joihin viitataan pöytäkirjan 5 artiklan 2 kohdassa.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö