Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/0206(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0035/2006

Pateikti tekstai :

A6-0035/2006

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/03/2006 - 4.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0081

Priimti tekstai
PDF 275kWORD 47k
Trečiadienis, 2006 m. kovo 15 d. - Strasbūras
Europos bendrijos ir Mikronezijos Federacinių Valstijų partnerystės susitarimas dėl žvejybos *
P6_TA(2006)0081A6-0035/2006

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos bendrijos ir Mikronezijos Federacinių Valstijų partnerystės susitarimo dėl žvejybos Mikronezijos Federacinių Valstijų vandenyse sudarymo (KOM(2005)0502 – C6-0353/2005 – 2005/0206(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento (KOM (2005)0502)(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį ir 300 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0353/2005),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį,

–   atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto ir Vystymosi komiteto nuomones (A6-0035/2006),

1.   pritaria Tarybos pasiūlymui su pakeitimais ir pritaria susitarimo sudarymui;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Mikronezijos Federacinių Valstijų parlamentams ir vyriausybėms.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
1 pakeitimas
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a) Svarbu pagerinti Europos Parlamentui teikiamos informacijos kokybę; šiuo tikslu Komisija turėtų rengti metinį pranešimą apie susitarimo įgyvendinimą
2 pakeitimas
2 a straipsnis (naujas)
2a straipsnis
Paskutiniais protokolo galiojimo metais, ir prieš sudarant kitą susitarimą dėl jo atnaujinimo, Komisija pateikia Parlamentui ir Tarybai pranešimą dėl susitarimo taikymo.
3 pakeitimas
2 b straipsnis (naujas)
2b straipsnis
Remdamasi 2a straipsnyje nurodytu pranešimu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, Taryba, kai tinkama, suteikia Komisijai įgaliojimą derėtis dėl naujo protokolo patvirtinimo.
4 pakeitimas
2 c straipsnis (naujas)
2c straipsnis
Komisija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie protokolo 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos daugiametės sektorinės programos vykdymą ir įgyvendinimo taisyklių laikymąsi.

(1) Dar neskelbta OL.

Teisinė informacija - Privatumo politika