Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2005/0206(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0035/2006

Iesniegtie teksti :

A6-0035/2006

Debates :

Balsojumi :

PV 15/03/2006 - 4.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2006)0081

Pieņemtie teksti
PDF 272kWORD 41k
Trešdiena, 2006. gada 15. marts - Strasbūra
Partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Kopienu un Mikronēzijas Federatīvajām Valstīm par zveju *
P6_TA(2006)0081A6-0035/2006

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai saistībā ar Partnerattiecību nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Mikronēzijas Federatīvajām Valstīm par zveju Mikronēzijas Federatīvajās Valstīs (KOM(2005)0502 – C6-0353/2005 – 2005/0206(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā priekšlikumu Padomes regulai (KOM(2005)0502)(1),

–   ņemot vērā EK līguma 37. pantu un 300. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo daļu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0353/2005),

–   ņemot vērā Reglamenta 51.pantu un 83. panta 7. punktu,

–   ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas un Attīstības komitejas atzinumus (A6-0035/2006),

1.   apstiprina grozīto priekšlikumu Padomes regulai un apstiprina nolīguma slēgšanu;

2.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu un Mikronēzijas Federatīvo Valstu valdībām un parlamentiem.

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
2.a apsvērums (jauns)
(2a) Ir svarīgi uzlabot Eiropas Parlamentam sniegto informāciju tādēļ Komisijai ir jāizstrādā ikgadējs ziņojums par nolīguma īstenošanu.
Grozījums Nr. 2
2.a pants (jauns)
2a. pants
Protokola spēkā esamības pēdējā gadā un pirms tiek slēgts jauns nolīgums par tā atjaunošanu, Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par nolīguma īstenošanu.
Grozījums Nr. 3
2.b pants (jauns)
2b. pants
Pamatojoties uz 2.a pantā minēto ziņojumu un iepriekš apspriežoties ar Eiropas Parlamentu, Padome attiecīgā gadījumā piešķir Komisijai sarunu pilnvaras jauna protokola pieņemšanai.
Grozījums Nr. 4
2.c pants (jauns)
2c. pants
Komisija informē Eiropas Parlamentu un Padomi par nozares daudzgadu programmas piemērošanu un tās izpildes noteikumiem, kas minētas protokola 5. panta 2. punktā.

(1) OV vēl nav publicēts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika