Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0205(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0037/2006

Indgivne tekster :

A6-0037/2006

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/03/2006 - 4.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0082

Vedtagne tekster
PDF 17kWORD 45k
Onsdag den 15. marts 2006 - Strasbourg
Oplysninger i fiskerilicenser *
P6_TA(2006)0082A6-0037/2006

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ophævelse af forordning (EF) nr. 3690/93 om en fællesskabsordning om regler for det minimum af oplysninger, der skal angives i fiskerilicenser (KOM(2005)0499 - C6-0354/2005 - 2005/0205(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0499)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0354/2005),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A6-0037/2006),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 1
Betragtning 3 a (ny)
(3a) Med forordning (EF) nr. 1281/2005 ændres bestemmelserne i fællesskabslovgivningen om fiskerilicenser med henblik på at tilpasse kravene om det minimum af oplysninger, der skal angives i fiskerilicenser, og præcisere den rolle, som fiskerilicenser spiller i forvaltningen af flådekapaciteten.
Ændring 2
Betragtning 3 b (ny)
(3b) En række bestande i fællesskabets farvande oplever fortsat tilbagegang, og det er derfor nødvendigt at forbedre og udvide eksisterende bevarelsesforanstaltninger. I denne henseende er fiskerilicenser et fleksibelt og nyttigt forvaltningsredskab.
Ændring 3
Betragtning 3 c (ny)
(3c) Målet bør være at sørge for en rationel og ansvarlig udnyttelse af levende akvatiske ressourcer og anerkende fiskerisektorens egne interesser i dens langsigtede udvikling og egne økonomiske og sociale vilkår samt forbrugernes interesser, idet der tages hensyn til de biologiske begrænsninger med behørig respekt for det marine økosystem.
Ændring 4
Betragtning 3 d (ny)
(3d) Beslutninger om bevarelse har en vigtig indvirkning på den økonomiske og sociale udvikling i de regioner i medlemsstaterne, hvor fiskeri er en vigtig industri.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik