Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/0205(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0037/2006

Pateikti tekstai :

A6-0037/2006

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/03/2006 - 4.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0082

Priimti tekstai
PDF 292kWORD 43k
Trečiadienis, 2006 m. kovo 15 d. - Strasbūras
Žvejybos leidimuose teiktini minimalūs duomenys *
P6_TA(2006)0082A6-0037/2006

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 3690/93, numatantį Bendrijos sistemą, nustatančią taisykles dėl žvejybos leidimuose pateiktinų minimalių duomenų (KOM(2005)0499 – C6-0354/2005 – 2005/0205(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2005)0499)(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0354/2005),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A6-0037/2006),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal EB steigimo sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   prašo Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
1 pakeitimas
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a) Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1281/2005 iš dalies keičiamos Bendrijos teisės nuostatos dėl žvejybos leidimų, siekiant patikslinti minimalius informacijos reikalavimus ir aiškiai apibrėžti žvejybos leidimų paskirtį valdant laivybos pajėgumus.
2 pakeitimas
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(3b) Didelė dalis žuvų išteklių Bendrijos vandenyse toliau nyksta, todėl būtina gerinti ir plėtoti dabartines išsaugojimo priemones; atsižvelgiant į šias aplinkybes, žvejybos leidimai − lanksti ir naudinga valdymo priemonė.
3 pakeitimas
3 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(3c) Reikia siekti, kad gyvieji vandens ištekliai būtų saikingai ir atsakingai naudojami, atsižvelgiant į žuvininkystės sektoriaus ilgalaikės plėtros poreikį, ekonomines ir socialines sąlygas šiame sektoriuje, vartotojų interesus ir biologinius apribojimus, kad būtų išsaugota jūros ekosistema.
4 pakeitimas
3 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(3d) Sprendimai, kuriais siekiama saugoti išteklius, daro žymų poveikį ekonominei ir socialinei raidai tuose valstybių narių regionuose, kuriuose žvejyba yra svarbi pramonės šaka.

(1) Dar neskelbta OL.

Teisinė informacija - Privatumo politika