Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2005/0205(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0037/2006

Iesniegtie teksti :

A6-0037/2006

Debates :

Balsojumi :

PV 15/03/2006 - 4.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2006)0082

Pieņemtie teksti
PDF 282kWORD 41k
Trešdiena, 2006. gada 15. marts - Strasbūra
Informācijas minimums, kas iekļaujams zvejas licencēs *
P6_TA(2006)0082A6-0037/2006

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 3690/93, ar ko izveido Kopienas sistēmu, kura paredz noteikumus par informācijas minimumu, kas iekļaujama zvejas licencēs (KOM(2005)0499 – C6-0354/2005 – 2005/0205(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2005)0499)(1),

–   ņemot vērā EK līguma 37. pantu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6-0354/2005),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas atzinumu (A6-0037/2006),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
3.a apsvērums (jauns)
(3a) Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1281/2005 par zvejas licenču pārzināšanu un  tajās ietveramo informācijas minimumu groza Kopienas tiesību aktu noteikumus, ko piemēro zvejas licencēm, lai pielāgotu minimālās informācijas prasības un precizētu zvejas licenču nozīmi flotes jaudas pārvaldībā.
Grozījums Nr. 2
3.b apsvērums (jauns)
(3b) Daudzu zivju krājumi Kopienas ūdeņos turpina samazināties, tāpēc ir nepieciešams uzlabot un paplašināt pasākumus zivsaimniecības resursu saglabāšanai; šajā ziņā zvejas licences nodrošina elastīgu un lietderīgu pārvaldības paņēmienu.
Grozījums Nr. 3
3.c apsvērums (jauns)
(3c) Mērķis būtu nodrošināt ūdeņu dzīvo resursu racionālu un atbildīgu izmantošanu, vienlaikus apzinoties zivsaimniecības nozares intereses ilgtermiņa attīstībā, kā arī ekonomiskos un sociālos nosacījumus un patērētāju intereses, ņemot vērā bioloģisko vajadzību pienācīgi saudzēt jūras ekosistēmu.
Grozījums Nr. 4
3.d apsvērums (jauns)
(3d) Lēmumiem par zivsaimniecības resursu saglabāšanu ir nozīmīga ietekme uz to reģionu ekonomisko un sociālo attīstību dalībvalstīs, kur zivsaimniecība ir svarīga nozare.

(1) OV vēl nav publicēts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika