Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2508(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0160/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0160/2006

Συζήτηση :

PV 13/03/2006 - 17
CRE 13/03/2006 - 17

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2006 - 4.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0086

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 268kWORD 48k
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο
Καταναγκαστική πορνεία στο πλαίσιο διεθνών αθλητικών διοργανώσεων
P6_TA(2006)0086B6-0160/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καταναγκαστική πορνεία στο πλαίσιο διεθνών αθλητικών διοργανώσεων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου 2006,

–   έχοντας υπόψη το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1), και ιδίως το άρθρο 5, παράγραφος 3 που αναφέρει ότι "απαγορεύεται η εμπορία ανθρωπίνων όντων",

–   έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση περί καταργήσεως πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων, που τέθηκε σε ισχύ στις 4 Ιανουαρίου 1969,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, της 18ης Δεκεμβρίου 1979, για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών,

–   έχοντας υπόψη την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων – ολοκληρωμένη προσέγγιση και προτάσεις για σχέδιο δράσης" (COM(2005)0514),

–   έχοντας υπόψη το πρόσφατο σχέδιο δράσης ΕΕ του Συμβουλίου όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές, πρότυπα και διαδικασίες για την καταπολέμηση και την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με στρατηγικές πρόληψης της εμπορίας γυναικών και παιδιών ευάλωτων στη σεξουαλική εκμετάλλευση(3),

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη Σύμβαση της ΔΟΕ για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών, για σεξουαλική καθώς και άλλης μορφής εκμετάλλευση, είναι μία από τις πλέον κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι παρουσιάζει αύξηση σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω της ανάπτυξης του οργανωμένου εγκλήματος και των κερδών που αυτό αποφέρει,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταναγκαστική πορνεία ως μορφή εκμετάλλευσης γυναικών και παιδιών συνιστά σημαντικό πρόβλημα, με επιβλαβείς συνέπειες όχι μόνο για τις μεμονωμένες γυναίκες και τα παιδιά, αλλά και για την κοινωνία ευρύτερα,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπειρία δείχνει ότι σε κάθε αθλητική διοργάνωση μείζονος σημασίας, όπου συναθροίζεται μεγάλος αριθμός ατόμων, σημειώνεται θεαματική προσωρινή αύξηση της ζήτησης σεξουαλικών υπηρεσιών,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες γυναίκες-θύματα της εμπορίας ανθρώπων έχουν πέσει στα δίχτυα του οργανωμένου εγκλήματος, έχοντας στρατολογηθεί με πλαστά έγγραφα και προσελκυσθεί από προσφορές θέσης εργασίας, συχνά δε εξαπατηθεί με παραπλανητικές υποσχέσεις νόμιμης εργασίας, ενώ στη συνέχεια εξαναγκάζονται να εργαστούν ως πόρνες,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πρακτική που θα είναι κοινή σε όλα τα κράτη μέλη, όπως η αποτελεσματική χρήση των μέσων επικοινωνίας και η διεξαγωγή σύντονων εκστρατειών ευαισθητοποίησης όπου θα συμμετέχουν τα μέσα ενημέρωσης και προσωπικότητες από τον κόσμο του αθλητισμού, θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά την αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς του κοινού,

1.   χαιρετίζει την εκστρατεία του Γερμανικού Εθνικού Συμβουλίου Γυναικών και ζητεί διακρατική συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών· τονίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη εκστρατεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να οργανώσουν και να προωθήσουν την εκστρατεία, σε στενή συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή τις σχετικές ΜΚΟ, την αστυνομία, τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, τις αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες, τις εκκλησίες και τις κοινωνικές και ιατρικές υπηρεσίες·

2.   καλεί τη Γερμανία και τα λοιπά κράτη μέλη να καθιερώσουν πολύγλωσση τηλεφωνική γραμμή αλληλοβοήθειας η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο δυναμικής διαφημιστικής εκστρατείας, προκειμένου να παρέχονται οι αναγκαίες πληροφορίες, συμβουλές, ασφαλής στέγαση και νομική αρωγή στις γυναίκες και τα παιδιά και τα άλλα θύματα που εξαναγκάζονται στην πορνεία καθώς και να ενημερώνονται τα άλλα θύματα, τα οποία είναι συχνά απομονωμένα σε οικιακές μονάδες ή βιομηχανικές περιοχές, ανίκανα να μιλήσουν τη γλώσσα της χώρας διέλευσης ή προορισμού, και δεν διαθέτουν τις βασικές πληροφορίες για το σε ποιον πρέπει να απευθυνθούν και τι να πράξουν·

3.   καλεί τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, τις αθλητικές ενώσεις όπως τη ΦΙΦΑ, την ΟΥΕΦΑ, τη Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και άλλες, καθώς και τους ίδιους τους αθλητές, να εκφράσουν την υποστήριξή τους στην εκστρατεία "Κόκκινη Κάρτα" και να καταγγείλουν απερίφραστα το εμπόριο ανθρωπίνων όντων και την καταναγκαστική πορνεία·

4.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να οργανώσουν εκστρατεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά τη διάρκεια των διεθνών αθλητικών διοργανώσεων γενικά, με στόχο να ενημερωθεί και να εκπαιδευθεί το ευρύ κοινό, και ιδίως όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό, οι φίλαθλοι και οι οπαδοί, σχετικά με την προβληματική και την εμβέλεια του φαινομένου της καταναγκαστικής πορνείας και του εμπορίου ανθρωπίνων όντων και, το σημαντικότερο, προκειμένου να μειωθεί η ζήτηση με την ευαισθητοποίηση των πιθανών πελατών·

5.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να οργανώσουν προληπτική εκστρατεία επικεντρωμένη στα πιθανά θύματα, ενημερώνοντάς τα σχετικά με τους κινδύνους να πέσουν στην παγίδα των δικτύων σωματεμπορίας και να καταστούν έτσι θύματα καταναγκαστικής πορνείας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καθώς και παρέχοντάς τους πληροφορίες σχετικά με το ποια είναι τα δικαιώματά τους και πού μπορούν να λάβουν βοήθεια στις χώρες προορισμού·

6.   επαναλαμβάνει τα αιτήματά του για την καθιέρωση - εντός του 2006 - ημέρας κατά της σωματεμπορίας, ώστε να υπάρξει αυξημένη συνειδητοποίηση για το θέμα της σωματεμπορίας σε όλες τις πτυχές του, καθώς και για τη δημιουργία δωρεάν γραμμής τηλεφωνικής βοήθειας· υπενθυμίζει την ανάγκη να συγκεντρωθούν στοιχεία σχετικά με το εμπόριο ανθρώπων σε επίπεδο ΕΕ και να υπάρξει στενή συνεργασία της Europol και της Eurojust για την καταπολέμηση αυτής της μάστιγας·

7.   παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων, που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία των θυμάτων σωματεμπορίας για σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καθώς και να εφαρμόσουν την οδηγία του Συμβουλίου 2004/81/ΕΚ σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων(4)·

8.   παροτρύνει τα κράτη μέλη που δεν έχουν τηρήσει την προθεσμία της 1ης Αυγούστου 2004 για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου 2002/629/ΔΕΥ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων να αναλάβουν πάραυτα δράση και ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συντάξουν σύντομα την έκθεση αξιολόγησής τους, όπως προβλέπει η απόφαση-πλαίσιο(5)·

9.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τη Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου καθώς και τις κυβερνήσεις των υποψήφιων και των υπό ένταξη χωρών.

(1) ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σ. 1.
(2) ΕΕ C 311 της 9.12.2005, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημέρα αυτή, P6_TA(2006)0005.
(4) ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σ. 19.
(5) ΕΕ L 203 της 1.8.2002, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου