Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/2508(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0160/2006

Pateikti tekstai :

B6-0160/2006

Debatai :

PV 13/03/2006 - 17
CRE 13/03/2006 - 17

Balsavimas :

PV 15/03/2006 - 4.6

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0086

Priimti tekstai
PDF 202kWORD 47k
Trečiadienis, 2006 m. kovo 15 d. - Strasbūras
Prievartinė prostitucija pasaulinių sporto renginių metu
P6_TA(2006)0086B6-0160/2006

Europos Parlamento rezoliucija dėl prievartinės prostitucijos tarptautinių sporto renginių metu

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinę moters dieną (2006 m. kovo 8 d.),

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos(1) 5 straipsnio 3 dalį, kuriame skelbiama, jog "prekyba žmonėmis draudžiama",

–   atsižvelgdamas į 1969 m. sausio 4 d. įsigaliojusį Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo,

–   atsižvelgdamas į 1979 m. gruodžio 18 d. Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims,

–   atsižvelgdamas į neseniai pateiktą Komisijos komunikatą "Kova su prekyba žmonėmis – integruota strategija ir pasiūlymai dėl veiksmų plano" (KOM(2005)0514),

–   atsižvelgdamas į Tarybos ES veiksmų planą dėl prekybos žmonėmis prevencijai ir kovai su ja skirtų geriausios praktikos, standartų ir procedūrų(2),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. sausio 17 d. savo rezoliuciją dėl strategijų, siekiančių užkirsti kelią prekybai vaikais ir moterimis, kuriems kyla seksualinio išnaudojimo pavojus(3),

–   atsižvelgdamas Europos Tarybos konvenciją dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis,

–   atsižvelgdamas į JT Vaiko teisių konvenciją ir Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvenciją dėl nepriimtino vaikų darbo,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi prekyba žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais siekiant juos išnaudoti seksualiai arba kaip nors kitaip yra vienas iš didžiausių žmogaus teisių pažeidimų, o prekyba žmonėmis augant organizuotam nusikalstamumui ir didėjant iš to gaunamam pelnui vis stiprėja,

B.   kadangi prievartinė prostitucija išnaudojant moteris ir vaikus yra rimta problema, kuri daro žalą ne tik nuo to kenčiančioms moterims ir vaikams, bet ir visai visuomenei,

C.   kadangi patirtis parodė, jog kiekvieno didesnio sporto renginio metu, kuomet atvyksta didelis žmonių kiekis, pastebimas trumpalaikis seksualinio pobūdžio paslaugų poreikio sustiprėjimas,

D.   kadangi dauguma moterų, kurios yra prekybos žmonėmis aukos, yra patekusios į organizuoto nusikalstamumo tinklą, dažniausiai įdarbintos naudojant suklastotus dokumentus, pritrauktos darbą siūlančių skelbimų, dažnai suviliotos neteisingų pažadų gauti teisėtą darbą, o paskui priverstos dirbti prostitutėmis,

E.   kadangi visų valstybių narių vykdomi veiksmai: veiksmingas komunikacijos priemonių naudojimas ir nuoseklios sąmoningumo didinimo kampanijos įtraukiant informacijos priemones ir žinomų asmenybių iš sporto srities, galėtų turėti teigiamą poveikį gyventojų mąstysenai ir elgesiui,

1.   sveikina Vokietijos nacionalinės moterų tarybos pradėtai kampanijai ir ragina tarptautinį bendradarbiavimą ir pasikeitimą geriausia praktika; pabrėžia integruotos kampanijos Europiniu lygiu poreikį ir ragina valstybes nares kampaniją vykdyti ir skatinti glaudžiai bendradarbiaujant su visomis suinteresuotomis šalimis, t.y. atitinkamomis NVO, policija, įstatymų vykdymo agentūromis, sporto asociacijomis ir organizacijomis, bažnyčiomis, socialinės ir sveikatos apsaugos tarnybomis;

2.   ragina Vokietiją ir kitas valstybes nares įsteigti daugiakalbę pagalbos telefonu tarnybą, apie kurią informuotų informacinė kampanija, kuri pateiktų reikalingą informaciją, patartų, suteiktų saugų būstą ir teisinę pagalbą nuo prievartinės prostitucijos nukentėjusioms moterims ir vaikams bei kitoms aukoms, kurios dažnai būna atskirtos gyvenamuose būstuose arba pramoninėse zonose, nemoka tranzito šalies arba paskyrimo šalies kalbos ir neturi reikalingos informacijos apie tai, į ką jos gali kreiptis ir kokių priemonių imtis;

3.   ragina Tarptautinį olimpinį komitetą, sporto asociacijas, įskaitant FIFA, UEFA, Vokietijos futbolo ir kitas asociacijas, o taip pat pačius sportininkus – vyrus ir moteris – remti "Raudonosios kortelės" kampaniją ir griežtai pasmerkti prekybą žmonėmis, bei prievartinę prostituciją;

4.   ragina Komisiją ir valstybes nares Europos lygmeniu pradėti su tarptautiniais sporto renginiais susijusią kampaniją, kurios tikslas būtų informuoti ir šviesti plačiąją visuomenę, o ypač sportininkus, gerbėjus ir rėmėjus apie prievartinės prostitucijos ir prekybos žmonėmis problemas bei apimtį ir svarbiausia, mažinti paklausą didinant potencialių klientų sąmoningumą;

5.   ragina Komisiją ir valstybes nares pradėti prevencinę kampaniją, kuri orientuotųsi į potencialias aukas, informuotų jas apie pavojus ir riziką pakliūti į prekybos žmonėmis tinklą ir tapti prievartinės prostitucijos ir seksualinio išnaudojimo aukomis ir taip pat informuotų apie jų teises ir apie tai, į ką jos gali kreiptis pagalbos paskirties šalyse;

6.   dar kartą ragina jau 2006 m. metais surengti kovos su prekyba žmonėmis dieną siekiant atkreipti dėmesį į visus prekybos žmonėmis problemos aspektus ir įsteigti nemokamas pagalbos telefonu linijas; pabrėžia, kad reikia Europos mastu rinkti su prekyba žmonėmis susijusius duomenis ir aktyviai įtraukti Europolą bei Eurojustą į kovą su šia blogybe;

7.   ragina visas valstybes nares ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis, kurioje nustatyti būtiniausi prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslu aukų apsaugos standartai, ir įgyvendinti Tarybos direktyvą 2004/81/EB dėl leidimo gyventi šalyje išdavimo prekybos žmonėmis aukoms(4);

8.   ragina tas valstybes nares, kurios nesilaikė Tarybos pagrindų sprendimo 2002/629/TVR dėl kovos su prekyba žmonėmis(5) įgyvendinimo termino (2004 m. rugpjūčio 1 d.), nedelsiant imtis veiksmų ir ragina Komisiją ir Tarybą nedelsiant parengti įvertinimo ataskaitą, kaip numatyta pagrindų sprendime;

9.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms, Vokietijos futbolo asociacijai, stojančioms šalims ir šalims kandidatėms.

(1) OL C 364, 2000 12 18, p. 1.
(2) OL C 311, 2005 12 9, p. 1.
(3) Priimti tekstai, P6_TA(2006)0005.
(4) OL L 261, 2004 8 6, p. 19.
(5) OL L 203, 2002 8 1, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika