Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/2508(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0160/2006

Iesniegtie teksti :

B6-0160/2006

Debates :

PV 13/03/2006 - 17
CRE 13/03/2006 - 17

Balsojumi :

PV 15/03/2006 - 4.6

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2006)0086

Pieņemtie teksti
PDF 196kWORD 43k
Trešdiena, 2006. gada 15. marts - Strasbūra
Piespiedu prostitūcija
P6_TA(2006)0086B6-0160/2006

Eiropas Parlamenta rezolūcija par piespiedu prostitūciju starptautisku sporta pasākumu norises laikā

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā to, ka 2006. gada 8. martā tika svinēta Starptautiskā Sieviešu diena,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu(1), it īpaši tās 5. panta 3. punktu, kurā noteikts, ka "cilvēku tirdzniecība ir aizliegta",

–   ņemot vērā 1969. gada 4. janvārī spēkā stājušos Starptautisko konvenciju par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu,

–   ņemot vērā ANO 1979. gada 18. decembra Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu,

–   ņemot vērā Komisijas neseno paziņojumu "Cīņa pret cilvēku tirdzniecību: integrēta pieeja un priekšlikumi rīcības plāna izstrādei" (KOM(2005)0514),

–   ņemot vērā Padomes neseno ES rīcības plānu par labāko praksi, standartiem un procedūrām cilvēku tirdzniecības apkarošanai un novēršanai(2),

–   ņemot vērā 2006. gada 17. janvāra rezolūciju par sieviešu un bērnu, kas ir neaizsargāti pret seksuālo izmantošanu, tirdzniecības apkarošanas stratēģijām(3),

–   ņemot vērā Eiropas Padomes Konvenciju par rīcību pret cilvēku tirdzniecību,

–   ņemot vērā ANO Konvenciju par bērna tiesībām un Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) Konvenciju par bērnu darba ļaunākajām formām,

–   ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A.   tā kā cilvēku, īpaši sieviešu un bērnu, tirdzniecība seksuālas vai citādas izmantošanas nolūkā ir viens no smagākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem un tā kā cilvēku tirdzniecības apjoms palielinās, pieaugot organizētajai noziedzībai un ar to gūtajai peļņai;

B.   tā kā piespiedu prostitūcija kā sieviešu un bērnu izmantošanas veids ir nopietna problēma, kas skar ne tikai konkrētās sievietes un bērnus, bet arī sabiedrību kopumā;

C.   tā kā pieredze liecina, ka ikvienā liela mēroga sporta pasākumā, uz kuru ierodas ievērojams skaits cilvēku, ir novērots iespaidīgs seksuālo pakalpojumu pieprasījuma pagaidu pieaugums;

D.   tā kā lielākā daļa sieviešu tirdzniecības upuru, kas kritušas organizētās noziedzības tīklos, un ir pieņemtas darbā, izmantojot viltotus dokumentus, pievilinātas ar darba piedāvājumu palīdzību, bieži piekrāptas, noticot viltus solījumiem nodrošināt likumīgu darbu, pēcāk piespiestas strādāt par prostitūtām;

E.   tā kā visām dalībvalstīm kopīga prakse, piemēram, saziņas līdzekļu efektīva izmantošana un saskaņotu izpratnes veidošanas kampaņu rīkošana, iesaistot tajās plašsaziņas līdzekļus un sporta pasaulē pazīstamas personības, varētu pozitīvi ietekmēt iedzīvotāju uztveres un attieksmes maiņu,

1.   atzinīgi vērtē Vācijas Sieviešu padomes organizēto kampaņu un pieprasa nodrošināt starpvalstu sadarbību un paraugprakses apmaiņu; uzsver, ka ir nepieciešama vienota Eiropas mēroga kampaņa, tāpēc aicina dalībvalstis sākt īstenot kampaņu un veicināt tās norisi, cieši sadarbojoties ar visām tajā iesaistītajām personām, tostarp NVO, policiju, tiesībsargājošām iestādēm, sporta apvienībām un organizācijām, baznīcu, kā arī sociālajiem un medicīniskajiem dienestiem;

2.   aicina Vāciju un pārējās dalībvalstis izveidot daudzvalodu palīdzības tālruņa līniju, to papildinot ar vizuālās reklāmas kampaņu, lai sniegtu vajadzīgo informāciju, konsultācijas, drošu mājvietu un juridisko palīdzību sievietēm, bērniem un citiem upuriem, kas piespiesti nodarboties ar prostitūciju, un lai informētu citus upurus, kuri bieži vien ir izolēti dzīvojamo māju mikrorajonos vai rūpniecības zonās, neprot attiecīgās tranzītvalsts vai galamērķa valsts valodu un kuriem nav pašas nepieciešamākās informācijas, kas tiem ļautu uzzināt, pie kā griezties un kā rīkoties;

3.   aicina Starptautisko Olimpisko komiteju, sporta apvienības, piemēram, Starptautisko Futbola asociāciju federāciju (FIFA), Eiropas Futbola asociāciju savienību (UEFA), Vācijas un citu valstu futbola apvienības, kā arī pašus sportistus atbalstīt "Sarkanās kartītes" kampaņu un pārliecinoši un stingri nosodīt cilvēku tirdzniecību un piespiedu prostitūciju;

4.   aicina Komisiju un dalībvalstis starptautisko sporta pasākumu norises laikā rīkot Eiropas mērogā vadītu vispārēju kampaņu, kuras mērķis ir informēt un izglītot plašu sabiedrību, īpaši sportā nodarbinātos, sportistu līdzjutējus un atbalstītājus, par piespiedu prostitūcijas un cilvēku tirdzniecības problēmām un to ietekmi, bet galvenokārt ‐ un tas ir pats svarīgākais ‐ samazināt pieprasījumu, brīdinot potenciālos klientus;

5.   aicina Komisiju un dalībvalstis rīkot potenciālajiem upuriem paredzētu brīdinājuma kampaņu, informējot tos par bīstamu risku nokļūt cilvēku tirdzniecības tīkla gūstā, tādējādi kļūstot par piespiedu prostitūcijas un seksuālas izmantošanas upuriem, kā arī sniedzot šiem cilvēkiem informāciju par viņu tiesībām un to, kur viņi galamērķa valstīs var saņemt palīdzību;

6.   atkārtoti pieprasa jau 2006. gadā rīkot Dienu pret cilvēku tirdzniecību, lai uzlabotu izpratni par ikvienu cilvēku tirdzniecības aspektu, un izveidot bezmaksas palīdzības tālruņa līnijas; atgādina, ka ir nepieciešams apkopot datus par cilvēku tirdzniecību ES līmenī un cieši sadarboties ar Eiropolu un Eurojust, apkarojot šo postu;

7.   mudina visas dalībvalstis ratificēt Eiropas Padomes Konvenciju par rīcību pret cilvēku tirdzniecību, kurā noteikti minimālie standarti seksuālas izmantošanas nolūkā veiktas cilvēku tirdzniecības upuru aizsardzībai, kā arī īstenot Padomes Direktīvu 2004/81/EK par uzturēšanās atļaujām cilvēku tirdzniecības upuriem(4);

8.   mudina dalībvalstis, kuras līdz noteiktajam termiņam ‐ 2004. gada 1. augustam ‐ nav īstenojušas Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI par cilvēku tirdzniecības apkarošanu(5), nekavējoties rīkoties un aicina Komisiju un Padomi steidzami sagatavot pamatlēmumā paredzēto novērtējuma ziņojumu;

9.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu, kandidātvalstu un topošo dalībvalstu valdībām un Vācijas Futbola asociācijai.

(1) OV C 364, 18.12.2000., 1. lpp.
(2) OV C 311, 9.12.2005., 1. lpp.
(3) Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0005.
(4) OV L 261; 6.8.2004., 19. lpp.
(5) OV L 203; 1.8.2002., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika