Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2004/2199(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0019/2006

Pateikti tekstai :

A6-0019/2006

Debatai :

PV 14/03/2006 - 22
CRE 14/03/2006 - 22

Balsavimas :

PV 15/03/2006 - 4.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0091

Priimti tekstai
PDF 202kWORD 47k
Trečiadienis, 2006 m. kovo 15 d. - Strasbūras
Ekologiškesni žvejybos būdai
P6_TA(2006)0091A6-0019/2006

Europos Parlamento rezoliucija dėl ekologiškesnių žvejybos būdų (2004/2199(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į bendros žuvininkystės politikos reformą,

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl dar labiau aplinką tausojančios žvejybos metodų skatinimo ir techninių apsaugos priemonių vaidmens (KOM(2004)0438),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A6–0019/2006),

A.   kadangi svarbu skatinti tokius žvejybos metodus, kurie nekenkia aplinkai,

B.   kadangi žvejybos išteklių tvarumas ypač svarbus siekiant užtikrinti žvejybos veiklos ir žuvininkystės sektoriaus ilgalaikį gyvybingumą,

C.   kadangi žvejai ir jiems atstovaujančios asociacijos turėtų dalyvauti sprendžiant dėl priemonių, skirtų apsaugoti jūrų aplinką ir atnaujinti išnaudotus išteklius,

D.   kadangi turi būti įdiegtos tinkamos socialinės ir ekonominės priemonės, kurias naudojant būtų galima kompensuoti žvejams išlaidas, patirtas dėl darbo sumažėjimo, susijusio su planais atnaujinti išnaudotus išteklius,

1.   džiaugiasi Komisijos komunikatu, kuriuo skatinami dar labiau aplinką tausojantys žvejybos metodai;

2.   primena Komisijai, kad ji turėtų lanksčiau vertinti priemones, skirtas jūrinei aplinkai apsaugoti ir išnaudotiems ištekliams atnaujinti, ir ypač apsvarstyti bei ištyrinėti kitus veiksnius, kurie daro įtaką jūrinei aplinkai ir išteklių būklei, pvz., krantų ir jūrų užterštumui, pramonės ir žemės ūkio nutekamiesiems vandenims, dugno gilinimui ir jūriniam transportui, ir taip papildyti dabartinius valdymo metodus;

3.   pabrėžia, kad visos techninės priemonės, reikalingos siekiant apsaugoti jūrinę aplinką ir atnaujinti išnaudotus žuvų išteklius, turėtų būti pagrįstos moksliniais tyrimais žuvininkystės srityje;

4.   mano, kad tai svarbus žingsnis, siekiant aplinkos tausojamojo žuvininkystės valdymo, kad būtų sumažintas žvejybos poveikis jūrų aplinkai, bet tuo pat metu ir pripažįsta, kad vis dėlto neįmanoma išvengti tam tikro žvejybos poveikio;primena, kad tarša, kaip ir per intensyvi žvejyba ir aplinkos netausojantys žvejybos metodai turi didžiulės įtakos žuvininkystei; tai grindžiama, pvz., tuo, kad moksliškai įrodyta, jog kai kurie teršalai labai kenkia įvairiems mitybos grandinės etapams ir komerciškai populiarioms rūšims, kurias reikėtų saugoti;

5.   mano, kad nors aplinkos tausojimo klausimai yra svarbūs, vis dėlto ateityje žuvininkystės valdymo politika neturėtų būti vykdoma ekonominiu ir socialiniu požiūriais žvejybai svarbiose srityse;

6.   atkreipia dėmesį į tai, kad labai svarbu siekti pusiausvyros tarp socialinių ir ekonominių poreikių bei aplinkos tvarumo, bet tuo pat metu pabrėžia, jog būtina suaktyvinti subsidijavimo ar kompensacijų teikimo žvejams, patiriantiems neigiamą dar labiau aplinką tausojančios žvejybos poveikį, ypač tiems žvejams, kurie šia veikla verčiasi mažiau išsivysčiusiose teritorijose, mechanizmą;

7.   ragina taikyti technines priemones, kurios pagerintų atranką, taip suteiktų galimybę pagauti atitinkamo dydžio žuvų ir padėtų išsaugoti didelį produktyvumą;

8.   atkreipia dėmesį į tai, kad tikėtis, jog žuvys dauginsis, galima tik tada, kai joms sudaromos sąlygos neršti ir vystytis tam tikrą trumpiausią laikotarpį;

9.   pabrėžia būtinybę sumažinti bet kokį neigiamą žvejybos poveikį jūrų biologinei įvairovei, įkuriant jūrose draustinius, draudžiant tam tikru laikotarpiu įplaukti į jų teritoriją ir taikant kitas atitinkamas suderintas valdymo priemones, kurios būtų privalomos įgyvendinti, kol jūrų arealai vėl taptų biologiškai saugūs;

10.   išreiškia ypatingą susirūpinimą dėl žvejybos svetimu vardu (angl. ghost fishing) ir ragina Komisiją imtis visų atitinkamų trumpalaikių ir ilgalaikių veiksmų šiam reiškiniui pažaboti, taip pat atidžiai stebėti bet kurių ES lygiu tvirtinamų nuostatų veiksmingumą;

11.   pabrėžia, kad būtina mažinti į jūras išmetamų atliekų, kurių poveikis žalingas biologiniu ir ekonominiu požiūriais, kiekį, patvirtinant tinkamas technines patikimais moksliniais tyrimais pagrįstas priemones, pvz., nustatyti laikotarpius, kuriais draudžiama žvejyba, draudžiamas zonas ir tinklų kilpų dydį, atsižvelgiant į kiekvienos jūrinės vietovės, kurioje vykdomos techninės konservavimo priemonės, ypatybes;

12.   ragina Komisiją nedelsiant pateikti pasiūlymų dėl bandomųjų projektų, skirtų sumažinti išmetamų atliekų kiekį;

13.   siūlo atliekų išmetimo uždraudimo priemonę papildyti atitinkamu žvejų skatinimu;

14.   ragina Komisiją aktyviai skatinti patvirtinti FAO tarptautinį veiksmų planą, siekiant sumažinti šalutinio žvejybos laimikio kiekį;

15.   ragina Komisiją pabrėžti aplinkos tausojamosios žvejybos plėtrą kaip vieną iš valdymo priemonių;

16.   ragina Komisiją vengti konfliktinių tikslų ir nereikalingų taisyklių ir pasinaudoti galimybe supaprastinti visą reguliavimo sistemą;

17.   ragina Komisiją apsvarstyti aplinkos tausojamųjų žvejybos techninių priemonių taikymą kaip dabartinio veiklos apribojimo, susijusio su išteklių atsinaujinimo planais, papildymą;

18.   mano, kad būtina vystyti ir įgyvendinti palydovines technologijas, padedančias nustatyti uždarose zonose ir saugomose jūrų zonose neteisėtai plaukiojančius žvejybos laivus, kad būtų galima užtikrinti efektyvią žuvų, jų svarbiausių arealų ir kitos biologinės įvairovės apsaugą;

19.   atkreipia dėmesį į tai, kad būtina remti veiksmus, kurių imamasi pagal reformuotą bendrą žuvininkystės politiką, kad būtų skatinama įgyvendinti Komisijos komunikate nurodytus tikslus, ypač:

   a) decentralizuotai spręsti klausimą, susijusį su tam tikrų žuvų rūšių išskirtinumu;
   b) kartu su Regionine patariamąja tarnyba (RPT) vykdyti sprendimų priėmimo proceso plėtrą siekiant taikyti technines priemones, kurios galėtų padėti kurti, įgyvendinti ir stebėti specifinius reikalavimus ir vietinėms sąlygoms tinkamas priemones;
   c) padidinti techninę ir finansinę viešąją paramą RPT stengiantis, kad jos galėtų tinkamai prisidėti siekiant šio tikslo;
   d) plėtoti mokslinius ir techninius tyrimus Bendrijos lygiu;
   e) integruoti aplinką tausojamosios žvejybos taisykles į ilgalaikį valdymą;

20.   pabrėžia svarbą Komisijos komunikato, kuris turėtų daryti didesnę įtaką žvejybos jūrose valdymui, siekiant užtikrinti ilgalaikę palankią ateitį tiems, kam žvejyba yra pragyvenimo šaltinis, ir jūrų aplinkai;

21.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

Teisinė informacija - Privatumo politika