Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2006 - Στρασβούργο
 Δημοσιονομικές προοπτικές
 Σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την οικονομική κρίση της εταιρείας Equitable Life Assurance Society
 Σύσταση προσωρινής επιτροπής για την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων
 Περιοριστικά μέτρα προς ορισμένα άτομα που θεωρούνται ύποπτα συμμετοχής στη δολοφονία του Rafiq Hariri *
 Διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας ***III
 Ύδατα κολύμβησης ***III
 Εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης του Århus στα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΚ ***II
 Αφγανιστάν
 Ομοφοβία στην Ευρώπη
 Κλιματικές αλλαγές
 Περιβαλλοντικές πτυχές της αειφόρου ανάπτυξης
Κείμενα (267 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου