Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0167/2006

Debatai :

PV 16/03/2006 - 16.2
CRE 16/03/2006 - 16.2

Balsavimas :

PV 16/03/2006 - 17.2
CRE 16/03/2006 - 17.2

Priimti tekstai :


Priimti tekstai
PDF 194kWORD 39k
Ketvirtadienis, 2006 m. kovo 16 d. - Strasbūras
Kazachstanas
P6_TA(2006)0100RC-B6-0167/2006

Europos Parlamento rezoliucija dėl Kazachstano

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Kazachstano,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (PBS) su Kazachstanu, kuri buvo pasirašyta 1995 m. sausio 23 d. ir įsigaliojo 1999 m. liepos 1 d.,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. vasario 16 d. ES pareiškimą dėl Altynbeko Sarsanbayevo mirties Kazachstane,

–   atsižvelgdamas į Komisijos 2002–2006 m. Centrinės Azijos strategijos dokumentą,

–   atsižvelgdamas į ES ir Kazachstano bendradarbiavimo tarybos ketvirtojo susitikimo išvadas,

–   atsižvelgdamas į oficialius 2005 m. gruodžio 4 d. prezidento rinkimų rezultatus,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi 2006 m. vasario 13 d. Altynbekas Sarsanbayevas, iškilus politikas ir vienas iš opozicijos partijos "Tikra Ak Zhol" pirmininkų, buvo žiauriai nužudytas kartu su savo asmens sargybiniu ir vairuotoju,

B.   kadangi 2005 m. lapkričio 12 d. kitas opozicijos lyderis Nurkadilovas Zamanbekas buvo nušautas neaiškiomis aplinkybėmis po to, kai apkaltino vyriausybę korupcija; kadangi pagal oficialaus tyrimo išvadas Nurkadilovas Zamanbekas nusižudė,

C.   kadangi dvylika opozicijos aktyvistų, taip pat keli žurnalistai buvo įkalinti nuo 5 iki 15 dienų arba nubausti piniginėmis baudomis dėl to, jog 2006 m. vasario 26 d. susibūrė paminėti nužudytojo opozicijos lyderio Altynbeko Sarsenbayevo atminimo,

D.   kadangi Senato generalinio sekretoriaus sulaikymas už Altynbeko Sarsanbayevo nužudymą bei 5 valstybės saugumo tarnybos narių apkaltinimas pagrobimu ir nužudymu paskatino atstatydinti valstybės saugumo agentūros vadovą,

E.   kadangi Kazachstanas yra svarbus sąjungininkas kovojant su tarptautiniu terorizmu bei religiniu fundamentalizmu ir kadangi jis siekia pirmininkauti ESBO nuo 2009 m.,

F.   pabrėžia, kad pagarba žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei yra pagrindinis ES ir Kazachstano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo elementas, kuriuo bus grindžiami santykiai ateityje,

1.   smerkia Altynbeko Sarsenbayevo nužudymą ir reiškia gilią užuojautą aukos šeimoms;

2.   pareiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad per tris mėnesius buvo nužudyti du iškilūs opozicijos politikai;

3.   ragina Kazachstano valdžios institucijas išsamiai, nepriklausomai ir skaidriai atlikti Altynbeko Sersanbayevo ir dviejų jį lydėjusių asmenų mirties aplinkybių tyrimą;

4.   džiaugiasi Prezidento N. Nazarbayevo 2006 m. vasario 21 d. pareiškimu, kuriuo smerkiamos žmogžudystės ir pažadama griežtai nubausti kaltininkus;

5.   džiaugiasi, jog Galymzhanui Zhakianovui leista grįžti iš tremties Kazachstano valstybės teritorijoje;

6.   smerkia opozicijos aktyvistų ir žurnalistų įkalinimą nuo 5 iki 15 parų dėl taikingo Altynbeko Sersenbayevo mirties paminėjimo;

7.   ragina Kazachstano vyriausybę gerbti savo įsipareigojimus pagal Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, ypač gerbti demokratiją, tarptautinės teisės principus ir žmogaus teises, siekti demokratizacijos ir liberalizavimo bei užtikrinti piliečių laisves; pakartoja, kad skiria didelį dėmesį Kazachstano ir Europos Sąjungos bendradarbiavimui ekonominiais, politiniais ir kultūriniais klausimais;

8.   kviečia Tarybą ir Komisiją iškelti klausimą dėl pagarbos žmogaus teisėms per kitą Bendradarbiavimo Tarybos susitikimą, susiejant pažangą šioje srityje su tolimesniu Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo įgyvendinimu, ir sustiprinti TACIS demokratines programas Kazachstanui, ypač stengiantis sustiprinti ir išplėtoti demokratines institucijas, nepriklausomą žiniasklaidą ir kovą su korupcija; ragina šiuos klausimus įtraukti į kitą ES ir Kazachstano parlamentinio bendradarbiavimo komiteto posėdį, kuris vyks 2006 m. gegužės 29–30 dienomis;

9.   pabrėžia, kad pagarba demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus teisių principams, kaip aiškiai nustatyta Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarime, yra būtina sąlyga tam, kad nuo 2009 m. Kazachstanas pirmininkautų ESBO, ko jis šiuo metu siekia;

10.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, JT Generaliniam Sekretoriui, ES specialiajam atstovui Centrinei Azijai, ESBO, Europos Tarybai ir Kazachstano vyriausybei bei prezidentui.

Teisinė informacija - Privatumo politika