Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0181(AVC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0046/2006

Indgivne tekster :

A6-0046/2006

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 23/03/2006 - 11.1

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0102

Vedtagne tekster
PDF 9kWORD 34k
Torsdag den 23. marts 2006 - Bruxelles
Hjul til personbiler og påhængskøretøjer ***
P6_TA(2006)0102A6-0046/2006

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs holdning til udkast til regulativ fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om hjul til personbiler og påhængskøretøjer dertil (KOM(2005)0453 - 14451/2005 - C6-0444/2005 - 2005/0181(AVC))

(Procedure med samstemmende udtalelse)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2005)0453 - 14451/2005)(1),

-   der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. artikel 4, stk. 2, 2. led, i Rådets afgørelse nr. 97/836/EF(2) (C6-0444/2005),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 75, stk. 1, og artikel 43, stk. 1,

-   der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A6-0046/2006),

1.   afgiver samstemmende udtalelse om forslag til Rådets afgørelse;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) Rådets afgørelse af af 27. november 1997 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af overenskomsten under FN's Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter ("Overenskomst af 1958 som revideret") (EFT L 346 af 17.12.1997, s. 78).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik