Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0181(AVC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0046/2006

Ingivna texter :

A6-0046/2006

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/03/2006 - 11.1

Antagna texter :

P6_TA(2006)0102

Antagna texter
PDF 196kWORD 40k
Torsdagen den 23 mars 2006 - Bryssel
Hjul på personbilar och tillhörande släpvagnar ***
P6_TA(2006)0102A6-0046/2006

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ståndpunkt när det gäller utkastet till föreskrifter från FN:s ekonomiska kommission för Europa om hjul på personbilar och tillhörande släpvagnar (KOM(2005)0453 - 14451/2005 – C6-0444/2005 – 2005/0181(AVC))

(Samtyckesförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2005)0453 – 14451/2005)(1),

–   med beaktande av rådets begäran om parlamentets samtycke i enlighet med artikel 4.2 i rådets beslut 97/836/EG(2) (C6-0444/2005),

–   med beaktande av artiklarna 75.1 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A6-0046/2006).

1.  Europaparlamentet ger sitt samtycke till förslaget till rådets beslut.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(2) Rådets beslut av den 27 november 1997 om Europeiska gemenskapens anslutning till Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon samt om villkoren för ömsesidigt erkännande av typgodkännande utfärdade på grundval av dessa föreskrifter ("Reviderad överenskommelse av år 1958") (EGT L 346, 17.12.1997, s. 78).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy