Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0180(AVC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0045/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0045/2006

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 23/03/2006 - 11.2

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0103

Hyväksytyt tekstit
PDF 185kWORD 31k
Torstai 23. maaliskuuta 2006 - Bryssel
Moottoriajoneuvojen automaattisesti kääntyvien ajovalojärjestelmien (AFS) hyväksyminen ***
P6_TA(2006)0103A6-0045/2006

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön kannasta Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöluonnokseen, joka koskee moottoriajoneuvojen automaattisesti kääntyvien ajovalojärjestelmien (AFS-järjestelmien) hyväksymistä (KOM(2005)0454 – 14454/2005 – C6-0445/2005 – 2005/0180(AVC))

(Hyväksyntämenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2005)0454 – 14454/2005)(1),

–   ottaa huomioon puoltavaa lausuntoa koskevan pyynnön, jonka neuvosto esitti neuvoston päätöksen 97/836/EY(2) 4 artiklan 2 kohdan toisen luetelmakohdan mukaisesti (C6-0445/2005),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 75 artiklan 1 kohdan ja 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A6-0045/2006),

1.   antaa puoltavan lausunnon ehdotuksesta neuvoston päätökseksi;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
(2) Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä marraskuuta 1997, Euroopan yhteisön liittymisestä Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti annettujen hyväksymisien vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista (vuoden 1958 tarkistettu sopimus) (EYVL L 346, 17.12.1997, s. 78).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö