Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2004/0266(AVC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0059/2006

Ingivna texter :

A6-0059/2006

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/03/2006 - 11.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0104

Antagna texter
PDF 195kWORD 40k
Torsdagen den 23 mars 2006 - Bryssel
Protokoll till Europa - Medelhavsavtalet med Israel till följd av utvidgningen ***
P6_TA(2006)0104A6-0059/2006

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (6060/2006 – KOM(2004)0754 – C6-0077/2006 – 2004/0266(AVC))

(Samtyckesförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2004)0754)(1),

–   med beaktande av rådets text (6060/2006),

–   med beaktande av rådets begäran om parlamentets samtycke i enlighet med artikel 300.3 andra stycket i förening med artikel 310 och artikel 300.2 första stycket andra meningen i EG-fördraget (C6-0077/2006),

–   med beaktande av artiklarna 75.1, 83.7 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från utskottet för internationell handel (A6-0059/2006).

1.  Europaparlamentet ger sitt samtycke till ingåendet av protokollet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och staten Israel parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy