Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/0055(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0038/2006

Esitatud tekstid :

A6-0038/2006

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/03/2006 - 11.4

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0105

Vastuvõetud tekstid
PDF 185kWORD 31k
Neljapäev, 23. märts 2006 - Brüssel
EÜ-Taani leping kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades *
P6_TA(2006)0105A6-0038/2006

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelise lepingu sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse poolt, millega laiendatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 (kohtualluvus ning kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades) sätteid Taanile (KOM(2005)0145 – C6-0305/2005 – 2005/0055(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2005)0145)(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 61 punkti c ja artikli 300 lõike 2 esimest lõiku;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0305/2005);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6-0038/2006),

1.   kiidab lepingu sõlmimise heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev seisukoht nõukogule, komisjonile ning Taani Kuningriigi ja teiste liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELTs seni avaldamata.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika