Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/0056(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0039/2006

Esitatud tekstid :

A6-0039/2006

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/03/2006 - 11.5
CRE 23/03/2006 - 11.5

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0106

Vastuvõetud tekstid
PDF 186kWORD 31k
Neljapäev, 23. märts 2006 - Brüssel
EÜ-Taani leping tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide kätteandmise kohta *
P6_TA(2006)0106A6-0039/2006

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelise lepingu sõlmimise kohta, millega laiendatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1348/2000 (tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmine) sätteid Taanile (KOM(2005)0146 – C6-0306/2005 – 2005/0056(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2005)0146)(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 61 punkti c ja artikli 300 lõike 2 esimest lõiku;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0306/2005);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6-0039/2006),

1.   kiidab lepingu sõlmimise heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev seisukoht nõukogule, komisjonile ning Taani Kuningriigi ja teiste liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELTs seni avaldamata.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika