Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0056(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0039/2006

Ingivna texter :

A6-0039/2006

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/03/2006 - 11.5
CRE 23/03/2006 - 11.5

Antagna texter :

P6_TA(2006)0106

Antagna texter
PDF 192kWORD 39k
Torsdagen den 23 mars 2006 - Bryssel
Avtal mellan EG och Danmark om delgivning av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur *
P6_TA(2006)0106A6-0039/2006

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om att utvidga tillämpningsområdet för rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur till att även gälla Danmark (KOM(2005)0146 – C6-0306/2005 – 2005/0056(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2005)0146)(1),

–   med beaktande av artikel 61 c och artikel 300.2 första stycket i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0306/2005),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0039/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Konungariket Danmark parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy