Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2539(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0190/2006

Předložené texty :

B6-0190/2006

Rozpravy :

PV 22/03/2006 - 13
CRE 22/03/2006 - 13

Hlasování :

PV 23/03/2006 - 11.10
CRE 23/03/2006 - 11.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0111

Přijaté texty
PDF 202kWORD 47k
Čtvrtek, 23. března 2006 - Brusel
Kritéria pro mírové operace EU v Konžské demokratické republice
P6_TA(2006)0111B6-0190/2006

Usnesení Evropského parlamentu o kritériích pro mírové operace EU v Konžské demokratické republice

Evropský parlament,

-   s ohledem na "odpovědnost chránit'zakotvenou v závěrech světového summitu OSN z roku 2005 přijatých v New Yorku dne 16. září 2005,

-   s ohledem na zásadní význam stability Konžské demokratické republiky (KDR) pro stabilitu celé střední Afriky a oblasti Velkých jezer,

-   s ohledem na to, že se KDR usilovně snaží vzpamatovat se ze zničujícího konfliktu, který si vyžádal více než 4 miliony životů,

-   s ohledem na tuto křehkou přechodnou fázi KDR, jež má nesnadný úkol vytvořit demokratické instituce,

-   s ohledem na přítomnost 17 000 příslušníků mírových sborů OSN v KDR, které mají za úkol stabilizovat situaci v zemi,

-   s ohledem na zapojení EU do udržování stability KDR prostřednictvím dvou probíhajících misí Evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP): poradní a pomocná mise EU pro reformu bezpečnosti KDR (EUSEC DR Congo) a policejní mise EU v Kinshase (EUPOL Kinshasa),

-   s ohledem na povzbudivé výsledky ústavního referenda v prosinci 2005,

-   s ohledem na volby plánované v KDR na červen 2006,

-   s ohledem na žádost OSN o pomoc v období voleb v KDR,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 2 svého jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že EU má k dispozici pouze omezený počet rozmístitelných vojenských jednotek a že jejich prioritou by mělo být udržení míru a stability na Balkáně a v bezprostředním geografickém sousedství EU,

B.   avšak vzhledem k žádosti OSN a skutečnosti, že ústředním cílem EU a jeho Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) a Evropské bezpečnostní strategie (EBS) je posilovat OSN jako rámec pro účinný multilateralismus, jak je uvedeno v EBS,

1.   domnívá se, že pro toto nelehké a potenciálně rizikové zapojení vojenských jednotek pod velením EU musí být splněny následující podmínky:

   - tato operace by měla mít silný a jasně stanovený mandát, který by se vztahoval výlučně na bezpečnost prezidentských a parlamentních voleb v roce 2006,
   - vojenská operace by byla časově omezena na dobu voleb. Musí existovat jasná strategie, jak převést po ukončení operace úkoly na OSN nebo konžskou policii a armádu,
   - za bezpečnost v zemi, zejména v oblasti Katangy a v pohraniční oblasti na hranici s Rwandou, by měla nadále odpovídat OSN; geografická oblast mandátu EU musí být vymezena v souladu s počtem příslušníků vojenské jednotky, jejich bezpečnostními požadavky a operačními požadavky mise,
   - za žádných okolností by se vojenské operace neměly účastnit vojenské jednotky pouze z jednoho členského státu. Evropský charakter operace musí být vyjádřen účastí několika členských států,
   - k zásahu ze strany EU by mohlo dojít jen na základě oficiální žádosti konžské dočasné vlády,
   - rozmístění vojenských jednotek pod velením EU by plnilo dvojí úlohu: odradit případné narušitele voleb a podpořit občany KDR, aby uplatnili své volební právo. Je proto nutné, aby evropská operace byla přiměřená účelu a působila důvěryhodně,
   - aby bylo dosaženo těchto cílů, musí Rada vypracovat jasnou koncepci způsobu rozmístění nezbytných vojenských nebo policejních (případně četnických) sil,
   - časově omezená vojenská operace by měla být úzce spjata s úsilím mezinárodního společenství o obnovu KDR po občanské válce,
   - mezinárodní společenství musí dát jasně najevo svůj závazek zlepšit dlouhodobou efektivnost a udržitelnost konžských policejních a ozbrojených sil,

2.   vyzývá Radu, aby předstoupila před Parlament a předložila jasný návrh jasného mandátu, který by plně vycházel z dokonale vypracované analýzy potřeb, včetně časového plánu; poukazuje na to, že pro případnou misi EU v KDR bude zapotřebí konkrétní mandát EU na základě Charty OSN;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, členským státům, přechodné vládě KDR a generálnímu tajemníkovi OSN.

Právní upozornění - Ochrana soukromí