Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/2539(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0190/2006

Esitatud tekstid :

B6-0190/2006

Arutelud :

PV 22/03/2006 - 13
CRE 22/03/2006 - 13

Hääletused :

PV 23/03/2006 - 11.10
CRE 23/03/2006 - 11.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0111

Vastuvõetud tekstid
PDF 111kWORD 38k
Neljapäev, 23. märts 2006 - Brüssel
Kriteeriumid Euroopa Liidu rahutagamisoperatsioonideks, eriti Kongo Demokraatlikus Vabariigis
P6_TA(2006)0111B6-0190/2006

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Parlamendi resolutsioon kriteeriumide kohta ELi rahutagamisoperatsioonideks Kongo Demokraatlikus Vabariigis

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ÜRO 2005. aasta ülemaailmse tippkohtumise 16. septembril 2005. aastal New Yorkis vastu võetud lõppdokumendis sisalduvat "kaitsmise kohustust";

–   võttes arvesse stabiilsuse olulisust Kongo Demokraatlikus Vabariigis (Kongo DV) kogu Kesk-Aafrika ja Suure järvistu piirkonna stabiilsuse seisukohast;

–   võttes arvesse asjaolu, et Kongo DV püüab paraneda üle 4 miljoni surma põhjustanud hävitavast konfliktist;

–   võttes arvesse Kongo DV delikaatset üleminekufaasi, mis hõlmab demokraatlike institutsioonide loomise rasket ülesannet;

–   võttes arvesse 17 000 ÜRO rahuvalvaja viibimist Kongo DVs riigi stabiliseerimise missiooni raames;

–   võttes arvesse ELi kaasatust stabiilsuse tagamisse Kongo Demokraatlikus Vabariigis kahe käimasoleva Euroopa Julgeoleku-ja Kaitsepoliitika missiooni: ELi nõustamis- ja abistamismissioon Kongo DV julgeolekureformiks ("EUSEC DR Congo") ja ELi politseimissioon Kinshasas ("EUPOL Kinshasa"), abil;

–   võttes arvesse 2005. aasta detsembri põhiseadusreferendumi julgustavaid tulemusi;

–   võttes arvesse Kongo DV 2006. aasta juuniks kavandatud valimisi;

–   võttes arvesse ÜRO abipalvet valimiste perioodiks Kongo DVs;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2;

A.   arvestades, et ELi käsutuses on vaid piiratud arv vägesid, ning et prioriteet peaks olema rahu ja stabiilsuse säilitamine Balkanil ja liidu vahetus geograafilises naabruses;

B.   arvestades sellegipoolest ÜRO palvet ning asjaolu, et ELi ning ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning Euroopa julgeolekustrateegia ülim eesmärk on ÜRO kui tõhusa multilateraalsuse raamistiku tugevdamine, nagu see on välja toodud Euroopa julgeolekustrateegias;

1.   on arvamusel, et ELi juhtimise all olevate vägede keeruka ja arvatavasti riskantse ülesande osas tuleb täita järgmised tingimused:

   nimetatud operatsioonil peavad olema tugevad ning selged volitused, mis viitavad eranditult 2006. aasta presidendi- ja parlamendivalimiste julgeolekule;
   sõjaväeoperatsiooni kestust tuleb ajaliselt piirata valimiste perioodiks; peab olema selge strateegia ülesannete üleandmiseks ÜRO-le ja/või Kongo politseile ja sõjaväele pärast operatsiooni volituste lõppemist;
   riigi, eriti Katanga piirkonna ja Rwandaga külgneva piiriala julgeolek peaks jääma ÜRO vastutusalasse; ELi volituste geograafiline ulatus tuleb määratleda vastavalt vägede arvule, nende turvanõuetele ja missiooni operatiivsetele nõuetele;
   mitte mingil tingimusel ei tohi sõjaväeoperatsiooni läbi viia vaid ühe liikmesriigi vägedega; operatsiooni Euroopa tasandi iseloom peaks väljenduma mitme liikmesriigi osaluses;
   ELi sekkumine toimub vaid Kongo ajutise valitsuse ametlikul palvel;
   ELile juhtimise all olevate vägede kasutamisel on kahekordne ülesanne: võimalike probleemitekitajate ennetamine ja Kongo DV kodanike julgustamine oma valimisõigust kasutama. Euroopa tasandi operatsioon peab seetõttu olema piisava ja usaldusväärse suurusega;
   nimetatud eesmärkide saavutamiseks peab nõukogu välja töötama selge kontseptsiooni viiside kohta, kuidas kasutada vajalikke sõjaväe- ja politseijõude (võimalusel eripolitseid);
   tähtajaline sõjaväeoperatsioon peab olema tihedalt seotud rahvusvahelise üldsuse jõupingutustega Kongo DV ülesehitamiseks pärast kodusõda;
   rahvusvaheline üldsus peab võtma selgeid kohustusi Kongo politsei- ja relvajõudude tõhususe ning järjepidevuse parandamiseks pikemas perspektiivis;

2.   kutsub nõukogu üles esinema Euroopa Parlamendi ees, et tutvustada selgete volitustega selget ettepanekut, mis põhineb täielikult vajaduste hästi tõestatud stsenaariumil koos ajakavaga; märgib, et ELi võimaliku missiooni jaoks Kongo DVs on vaja ÜRO hartal põhinevaid ELi erivolitusi;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikidele, Kongo DV üleminekuvalitusele ja ÜRO peasekretärile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika