Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2539(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0190/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0190/2006

Keskustelut :

PV 22/03/2006 - 13
CRE 22/03/2006 - 13

Äänestykset :

PV 23/03/2006 - 11.10
CRE 23/03/2006 - 11.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0111

Hyväksytyt tekstit
PDF 109kWORD 37k
Torstai 23. maaliskuuta 2006 - Bryssel
Rauhaanpakottamistoimien perusteet erityisesti Kongon demokraattisessa tasavallassa
P6_TA(2006)0111B6-0190/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n rauhaanpakottamistoimien perusteista erityisesti Kongon demokraattisessa tasavallassa

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon YK:n huippukokouksen New Yorkissa 16. syyskuuta 2005 hyväksymään päätösasiakirjaan sisältyvän maininnan suojeluvelvollisuudesta,

–   ottaa huomioon Kongon demokraattisen tasavallan vakauden perustavaa laatua olevan merkityksen koko Keski-Afrikan ja Suurten järvien alueen vakaudelle,

–   ottaa huomioon, että Kongon demokraattinen tasavalta kamppailee parhaillaan toipuakseen tuhoisasta selkkauksesta, joka aiheutti yli neljän miljoonan ihmisen kuoleman,

–   ottaa huomioon, että Kongon demokraattinen tasavalta on herkässä siirtymävaiheessa ja vaikean tehtävän edessä perustamassa demokraattisia elimiä,

–   ottaa huomioon, että Kongon demokraattisessa tasavallassa on 17 000 YK:n rauhanturvasotilasta, joiden tehtävänä on maan tilanteen vakauttaminen,

–   panee merkille, että EU osallistuu Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen vakauttamiseen kahden meneillään olevan Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaation kautta: Kongon demokraattisen tasavallan turvallisuusalan uudistusta koskeva Euroopan unionin neuvonta- ja avustusoperaatio ("EUSEC RD Congo") ja Euroopan unionin poliisioperaatio Kinshasassa (EUPOL "Kinshasa"),

–   ottaa huomioon joulukuussa 2005 järjestetyn perustuslakikansanäänestyksen rohkaisevat tulokset,

–   ottaa huomioon, että Kongon demokraattisessa tasavallassa on tarkoitus järjestää vaalit kesäkuussa 2006,

–   panee merkille, että YK on pyytänyt Kongon demokraattiseen tasavaltaan apua vaalien ajaksi,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.   toteaa, että EU:lla on käytössään vain rajoitettu määrä joukkoja ja että sen olisi pidettävä etusijalla rauhan ja vakauden turvaaminen Balkanin alueella ja unionin välittömässä maantieteellisessä läheisyydessä,

B.   ottaa kuitenkin huomioon YK:n esittämän pyynnön ja sen seikan, että YK:n aseman vahvistaminen tehokkaan monenvälisen toiminnan puitekehyksenä EU:n turvallisuusstrategian mukaisesti on yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja EU:n turvallisuusstrategian yleinen tavoite,

1.   katsoo, että seuraavien edellytysten on täytyttävä, jotta EU:n joukot voivat osallistua tähän monitahoiseen ja mahdollisesti vaaralliseen operaatioon:

   Operaatiolla on oltava selkeästi määritelty tehtävä, joka liittyy ainoastaan vuonna 2006 järjestettävien presidentin- ja parlamenttivaalien turvallisuuteen.
   Sotilasoperaation kesto rajoittuu ainoastaan vaalien ajankohtaan; On oltava olemassa selkeä suunnitelma siitä, kuinka tehtävät siirretään operaation päättymisen jälkeen Yhdistyneille Kansakunnille ja/tai Kongon poliisille ja armeijalle.
   YK:n tulisi edelleenkin olla vastuussa maan turvallisuudesta, erityisesti Katangassa ja Ruandan rajoilla. EU-operaation maantieteellinen kattavuus on määriteltävä käytettävissä olevien joukkojen, niiden turvallisuusvaatimusten ja operaation toiminnallisten vaatimusten perusteella.
   Missään tapauksessa sotilasoperaation joukot eivät saa olla peräisin vain yhdestä jäsenvaltiosta. Operaation eurooppalaisen luonteen olisi käytävä ilmi siitä, että siihen osallistuu useita jäsenvaltioita.
   EU voi ryhtyä toimiin vain Kongon väliaikaisen hallituksen virallisesti esittämän pyynnön johdosta.
   EU:n alaisuudessa toimivilla joukoilla olisi oltava kaksitahoinen tehtävä: mahdollisten häiriöiden estäminen ja Kongon kansalaisten kannustaminen käyttämään äänioikeuttaan. Tätä varten EU-operaation on oltava kooltaan riittävän suuri ja uskottava.
   Jotta näihin tavoitteisiin päästään, neuvoston olisi luotava selkeä suunnitelma, kuinka tarvittavia sotilas- tai poliisivoimia, mahdollisesti myös santarmeja, käytetään.
   Määräaikaisen sotilasoperaation olisi liityttävä läheisesti kansainvälisen yhteisön ponnisteluihin Kongon demokraattisen tasavallan jälleenrakentamiseksi sisällissodan jälkeen.
   Kansainvälisen yhteisön olisi annettava selkeitä sitoumuksia Kongon poliisin ja armeijan tehokkuuden ja kestävyyden parantamiseksi pitkällä aikavälillä;

2.   pyytää neuvostoa esittämään parlamentille selkeän ehdotuksen selkeästä tehtävänmäärittelystä, joka perustuu huolelliseen tarveharkintaan ja jolle on laadittu aikataulu; toteaa, että EU:n mahdolliselle sotilasoperaatiolle Kongossa tarvitaan YK:n peruskirjaan perustuva EU:n erityisvaltuutus;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Kongon demokraattisen tasavallan väliaikaishallitukselle ja YK:n pääsihteerille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö