Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2539(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0190/2006

Predkladané texty :

B6-0190/2006

Rozpravy :

PV 22/03/2006 - 13
CRE 22/03/2006 - 13

Hlasovanie :

PV 23/03/2006 - 11.10
CRE 23/03/2006 - 11.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0111

Prijaté texty
PDF 202kWORD 41k
Štvrtok, 23. marca 2006 - Brusel
Kritéria pre mierové operácie EÚ v Konžskej demokratickej republike
P6_TA(2006)0111B6-0190/2006

Uznesenie Európskeho parlamentu o kritériách pre mierové operácie EÚ v Konžskej demokratickej republike

Európsky parlament,

–   so zreteľom na "zodpovednosť ochraňovať", ktorá je zakotvená v záverečnom dokumente svetového samitu OSN v roku 2005, prijatom v New Yorku 16. septembra 2005,

–   so zreteľom na dôležitosť stability v Konžskej demokratickej republike (KDR), ktorá je základom stability v celej strednej Afrike a v oblasti Veľkých jazier,

–   so zreteľom na skutočnosť, že KDR sa snaží o obnovu po zničujúcom konflikte, ktorý zapríčinil smrť viac než 4 miliónov ľudí,

–   so zreteľom na citlivú prechodnú fázu, v ktorej sa KDR nachádza a náročnú úlohu zriadiť demokratické inštitúcie,

–   so zreteľom na prítomnosť 17 000 príslušníkov mierových síl OSN v KDR, ktorých poslaním je stabilizácia krajiny,

–   so zreteľom na účasť EÚ pri udržiavaní stability v KDR prostredníctvom dvoch prebiehajúcich misií v rámci Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP), ktorými sú Misia EÚ pre poradenstvo a pomoc pri bezpečnostnej reforme KDR (EUSEC DR Congo) a Policajná misia EÚ v Kinshase (EUPOL Kinshasa),

–   so zreteľom na povzbudivé výsledky ústavného referenda v decembri 2005,

–   so zreteľom na voľby, ktoré sú v KDR naplánované na jún 2006,

–   so zreteľom na žiadosť OSN o pomoc pri voľbách v KDR,

–   so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.   keďže EÚ má pre rozmiestnenie k dispozícii len obmedzený počet vojenských jednotiek a jej prioritou by malo byť udržanie mieru a stability na Balkáne a v jej bezprostrednom geografickom susedstve,

B.   avšak so zreteľom na žiadosť OSN a skutočnosť, že ústredným cieľom EÚ a jej Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) a Európskej bezpečnostnej stratégie (EBS) je posilnenie OSN ako rámca pre účinný multilateralizmus tak, ako sa to uvádza v EBS,

1.   zastáva názor, že pre takéto komplexné a potenciálne riskantné zapojenie vojenských jednotiek pod vedením EÚ musia byť splnené nasledujúce podmienky:

   takáto operácia má mať pevný a jasný mandát, ktorý sa bude vzťahovať výlučne na bezpečnosť počas prezidentských a parlamentných volieb v roku 2006,
   vojenská operácia má byť obmedzená na obdobie volieb; musí existovať jasná stratégia pre spôsob prenosu úloh na OSN a/alebo konžskú políciu a armádu po skončení mandátu operácie,
   bezpečnosť v krajine, predovšetkým v oblasti Katanga a v pohraničných oblastiach s Rwandou, musí zostať v rámci zodpovednosti OSN; geografická pôsobnosť mandátu EÚ sa musí určiť v súlade s počtom dostupných vojenských jednotiek, ich bezpečnostnými požiadavkami a operačnými požiadavkami misie,
   vojenská operácia by za žiadnych okolností nemala pozostávať len z vojenských jednotiek jedného členského štátu; európsky charakter operácie musí vyjadrovať účasť viacerých členských štátov,
   intervencia EÚ sa môže uskutočniť len na formálne požiadanie dočasnej konžskej vlády,
   rozmiestnenie vojska pod vedením EÚ má mať dvojitú úlohu: odradiť tých, ktorí by mohli spôsobovať problémy a povzbudiť občanov KDR, aby uplatnili svoje volebné právo; operácia EÚ musí mať primeraný rozsah a musí pôsobiť dôveryhodne,
   na dosiahnutie týchto cieľov bude Rada musieť vyvinúť koncepciu rozmiestnenia potrebných vojenských alebo policajných (prípadne iných ozbrojených) síl;
   časovo obmedzená operácia sa bude musieť úzko spájať s úsilím medzinárodného spoločenstva o obnovu KDR po občianskej vojne,
   medzinárodné spoločenstvo musí vyjadriť jasné záväzky v súvislosti s dlhodobou efektívnosťou a udržateľnosťou činnosti konžskej polície a ozbrojených síl;

2.   vyzýva Radu, aby mu predložila jasný návrh s jednoznačným mandátom, ktorý bude plne založený na pevne zakotvenom zozname potrieb, vrátane časového plánu, poznamenáva, že pre prípadnú misiu EÚ v KDR bude potrebný osobitný mandát EÚ založený na Charte OSN;

3.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, členským štátom, dočasnej vláde KDR a generálnemu tajomníkovi OSN.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia