Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2162(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0053/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0053/2006

Συζήτηση :

PV 22/03/2006 - 16
CRE 22/03/2006 - 16

Ψηφοφορία :

PV 23/03/2006 - 11.12
CRE 23/03/2006 - 11.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0113

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 319kWORD 96k
Πέμπτη 23 Μαρτίου 2006 - Βρυξέλλες
Ο αντίκτυπος των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης στην ανάπτυξη
P6_TA(2006)0113A6-0053/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον αναπτυξιακό αντίκτυπο των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) (2005/2162(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000(1) (συμφωνία του Κοτονού),

–   έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) για τις διαπραγματεύσεις ΣΟΕΣ, η οποία διατυπώθηκε κατά την 3η τακτική σύνοδο της Συνδιάσκεψης Υπουργών Εμπορίου της ΑΕ στο Κάιρο, στις 5-9 Ιουνίου 2005,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Κέιπ Τάουν που εγκρίθηκε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ κατά την τέταρτη σύνοδό της στις 21 Μαρτίου 2002(2),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της 81ης συνόδου του Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 21-22 Ιουνίου 2005,

–   έχοντας υπόψη την καταληκτική δήλωση του Sir John Kaputin στη συνεδρίαση των διαπραγματευτών ΑΚΕ για τις περιφερειακές ΣΟΕΣ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 4 Οκτωβρίου 2005,

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο "Εμπορικές και αναπτυξιακές πτυχές των διαπραγματεύσεων για τις ΣΟΕΣ", της 9ης Νοεμβρίου 2005 (SEC(2005)1459),

–   έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση σχετικά με τη φάση των διαπραγματεύσεων για τις ΣΟΕΣ "όλες οι χώρες ΑΚΕ με την ΕΚ" (Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2003) (ACP/00/118/03 Rev.1, ACP-EC/NG/43),

–   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τη Χιλιετία, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, η οποία παρουσιάζει τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) ως κριτήρια που η διεθνής κοινότητα καθόρισε από κοινού με στόχο την εξάλειψη της φτώχειας,

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο σχετικά με τα συμπεράσματα της "Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής 2005 των Ηνωμένων Εθνών" (Millennium + 5), που εκδόθηκε στη Νέα Υόρκη στις 16 Σεπτεμβρίου 2005(3),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για το Πρόγραμμα της Χιλιετίας, με επικεφαλής τον καθηγητή Jeffrey Sachs, που τιτλοφορείται "Επένδυση στην ανάπτυξη: Πρακτικό σχέδιο για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας",

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας 2000-2004 (SEC(2004)1379),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της 12ης Απριλίου 2005: "Επιτάχυνση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας - Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης" (COM(2005)0132),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 13ης Ιουλίου 2005 με τίτλο "Πρόταση κοινής δήλωσης του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την Αναπτυξιακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης – "Η ευρωπαϊκή συναίνεση" (COM(2005)0311),

–   έχοντας υπόψη την Οικονομική Έκθεση 2004 για την Αφρική με τίτλο "Ελευθέρωση του εμπορικού δυναμικού της Αφρικής", της Οικονομικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Αφρική,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου των Προσωπικών Αντιπροσώπων της G8 για την Αφρική με θέμα την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την Αφρική, που δημοσιοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 2005 από την Ομάδα των Οκτώ στο Λονδίνο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση του Gleneagles, που εκδόθηκε στις 8 Ιουλίου 2005 από την Ομάδα των Οκτώ στο Gleneagles,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 23ης-24ης Μαΐου 2005,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6-0053/2006),

A.   εκτιμώντας ότι μεταξύ του 1975 και του 2000 οι εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες ΑΚΕ διέπονταν από τις Συμβάσεις του Λομέ, οι οποίες χορηγούσαν στις χώρες ΑΚΕ μη αμοιβαία και προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ,

Β.   εκτιμώντας ότι η υπογραφή της Συμφωνίας του Κοτονού το 2000 εγκαινίασε μια νέα εποχή στις σχέσεις ΑΚΕ-ΕΕ, περιλαμβάνοντας και διατάξεις για νέες εμπορικές σχέσεις,

Γ.   εκτιμώντας ότι πρωταρχικός στόχος της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ και της Συμφωνίας του Κοτονού είναι να βελτιωθούν οι προοπτικές κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης των χωρών ΑΚΕ,

Δ.   εκτιμώντας ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στους ΑΣΧ, οι οποίοι πρέπει να θεωρούνται μόνο ένα πρώτο βήμα για την εξάλειψη της φτώχειας,

Ε.   εκτιμώντας ότι οι στόχοι της Συμφωνίας του Κοτονού και της ΕΕ είναι σαφείς αλλά, αν ληφθούν υπόψη ο αναμενόμενος αντίκτυπος των ΣΟΕΣ με τη σημερινή τους μορφή στις εύθραυστες οικονομίες ΑΚΕ και οι διαφορές επιπέδων ανάπτυξης μεταξύ των οικονομιών της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ, ο ρόλος των ΣΟΕΣ στην επίτευξη των στόχων αυτών αμφισβητείται ολοένα περισσότερο από διάφορους ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων αφρικανών υπουργών, ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ, ευρωπαίων παραγόντων και της κοινωνίας των πολιτών στον αναπτυσσόμενο κόσμο,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι η ολοκλήρωση της αγοράς εντός της ΕΕ έχει συνοδευτεί από μέτρα συνοχής για την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων χωρών,

Ζ.   εκτιμώντας ότι η Συμφωνία του Κοτονού υπογραμμίζει την ανάγκη αξιοποίησης των πρωτοβουλιών περιφερειακής ολοκλήρωσης των κρατών ΑΚΕ, δεδομένου ότι η δημιουργία ευρύτερων περιφερειακών αγορών και η βαθύτερη περιφερειακή ολοκλήρωση θα λειτουργήσουν ως κίνητρο για τους εμπόρους και τους επενδυτές,

Η.   εκτιμώντας ότι η Συμφωνία του Κοτονού περιλαμβάνει τη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών να καταλήξουν σε νέες εμπορικές ρυθμίσεις συμβατές με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), αίροντας προοδευτικά τους φραγμούς στις μεταξύ τους εμπορικές συναλλαγές και ενισχύοντας τη συνεργασία σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με το εμπόριο,

Θ.   εκτιμώντας ότι οι υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες (παράρτημα V της Συμφωνίας του Κοτονού "Εμπορικό καθεστώς που ισχύει κατά την προπαρασκευαστική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 37, παράγραφος 1") καλύπτονται από παρέκκλιση του ΠΟΕ η οποία αναμένεται να παύσει να ισχύει στα τέλη του 2007,

Ι.   εκτιμώντας ότι οι ΣΟΕΣ αναμένεται να ορίσουν νέες εμπορικές σχέσεις μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ, αλλά ότι η ελευθέρωση του εμπορίου μεταξύ άνισων εταίρων ως εργαλείο για την ανάπτυξη έχει αποδειχθεί ιστορικά αναποτελεσματική ή και επιζήμια,

ΙΑ.   εκτιμώντας ότι η περιφερειακή πτυχή των ΣΟΕΣ είναι απαραίτητη για την ενίσχυση όχι μόνο του εμπορίου Βορρά-Νότου, αλλά επίσης του εμπορίου Νότου-Νότου,

ΙΒ.   εκτιμώντας ότι έχει παραχωρηθεί στις λιγότερο αναπτυγμένες από τις χώρες ΑΚΕ (ΛΑΧ) πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ βάσει της πρωτοβουλίας "όλα εκτός από όπλα" (EBA),

ΙΓ.   εκτιμώντας ότι το άρθρο 19 της Συμφωνίας του Κοτονού επιτρέπει την προσαρμογή του πλαισίου συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΕ στις επιμέρους συνθήκες κάθε χώρας ΑΚΕ,

ΙΔ.   εκτιμώντας ότι, στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Νοεμβρίου 2005, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν έναν βελτιωμένο μηχανισμό παρακολούθησης για την εκτίμηση της προόδου προς τους αναπτυξιακούς στόχους στο πλαίσιο της διαδικασίας ΣΟΕΣ,

ΙΕ.   εκτιμώντας ότι βάσει του άρθρου 37, παράγραφος 6, της Συμφωνίας του Κοτονού, οι χώρες ΑΚΕ έχουν το δικαίωμα να διερευνήσουν εναλλακτικές λύσεις αντί των ΣΟΕΣ,

P.  ΙΣΤ. εκτιμώντας ότι οι διαπραγματεύσεις για τις ΣΟΕΣ διανύουν το τέταρτο έτος, αλλά φαίνεται ότι εξακολουθούν να υφίστανται ακόμη πολλά εμπόδια προκειμένου οι διαπραγματεύσεις να περατωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007, όπως προβλέπει η Συμφωνία του Κοτονού· εκτιμώντας ότι το άρθρο XXIV της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) απαιτεί σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών "εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος",

1.   κατανοεί ότι οι διαπραγματεύσεις ΣΟΕΣ πηγάζουν από την ανάγκη οι εμπορικές σχέσεις ΑΚΕ-ΕΕ να καταστούν συμβατές με τους κανόνες του ΠΟΕ, αλλά καλεί την Επιτροπή να επαγρυπνεί ώστε το ζήτημα της συμβατότητας να μην προταχθεί του γενικού στόχου της ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή να μην επικεντρωθεί μόνο στη συμβατότητα με τους κανόνες του ΠΟΕ αλλά, σε συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες, να επιδιώξει επίσης τη βελτίωση των κανόνων του ΠΟΕ, ώστε να ευνοούν περισσότερο την ανάπτυξη·

2.   πιστεύει ότι, αν σχεδιαστούν καταλλήλως, οι ΣΟΕΣ αντιπροσωπεύουν μια ευκαιρία για να αναζωογονηθούν οι εμπορικές σχέσεις ΑΚΕ-ΕΕ, να προωθηθεί η οικονομική διαφοροποίηση και η περιφερειακή ολοκλήρωση των χωρών ΑΚΕ και να μειωθεί η φτώχεια στις χώρες αυτές·

3.   χαιρετίζει τις επανειλημμένες εμφατικές διαβεβαιώσεις της Επιτροπής ότι η ανάπτυξη παραμένει ο πρωταρχικός αντικειμενικός σκοπός και επιδίωξη κάθε ΣΟΕΣ που πρόκειται να διαμορφωθεί·

4.   εκφράζει την ανησυχία του για το ότι οι διαπραγματεύσεις ΣΟΕΣ/ΖΕΣ έχουν ξεκινήσει και προχωρούν σε σημαντικά στάδια χωρίς να υπάρχει πραγματικός δημοκρατικός διάλογος στις περισσότερες χώρες ΑΚΕ· ζητεί ως εκ τούτου πραγματικό δημόσιο διάλογο με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, νομοθετών και κυβερνητικών οργανισμών – και κατάλληλους μηχανισμούς ανάδρασης και διαβούλευσης για την αντιστροφή αυτής της κατάστασης και τη δυνατότητα δημοκρατικής συμμετοχής·

5.   πιστεύει ότι, προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι αναπτυξιακοί στόχοι, οι ΣΟΕΣ θα έπρεπε να εστιαστούν ιδιαίτερα στην ενίσχυση της χρηστής οικονομικής διακυβέρνησης, προωθώντας την περιφερειακή ολοκλήρωση των οικονομιών ΑΚΕ και προσελκύοντας και διατηρώντας υψηλότερα επίπεδα επενδύσεων εντός των χωρών ΑΚΕ·

6.   καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή και τις περιφέρειες ΑΚΕ να σχεδιάσουν τις ΣΟΕΣ με άξονα τις αρχές: της ασυμμετρίας υπέρ των περιφερειών ΑΚΕ· της υποστήριξης προς την περιφερειακή ολοκλήρωση ΑΚΕ· και της εφαρμογής ενός υγιούς και προβλέψιμου πλαισίου για την προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων στις περιφέρειες ΑΚΕ·

7.   σημειώνει εντούτοις τη μέχρι τούδε έλλειψη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων στις διαπραγματεύσεις, που να ευνοούν την ανάπτυξη, όπως φανερώνει η ολοένα εντεινόμενη ανησυχία και δυσαρέσκεια που εκφράζουν οι χώρες ΑΚΕ για τη μη εφαρμογή των μέτρων για την ενίσχυση της ανάπτυξης τα οποία απαιτούνται για την αποκόμιση συγκεκριμένου οφέλους από μία ΣΟΕΣ, όπως οι δεσμευτικές υποσχέσεις για την αναπτυξιακή συνεργασία, τα συγκεκριμένα μέτρα προσαρμογής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διάβρωσης των προτιμήσεων, η μεταφορά τεχνολογίας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας·

8.   τονίζει ότι η έκβαση των διαπραγματεύσεων ΣΟΕΣ πρέπει να παρέχει επαρκή χρόνο προσαρμογής για τις εγχώριες και περιφερειακές αγορές των παραγωγών ΑΚΕ και να προσφέρει στις χώρες ΑΚΕ το απαραίτητο περιθώριο πολιτικής προκειμένου να εφαρμόσουν τις δικές τους αναπτυξιακές στρατηγικές·

9.   προτρέπει την Επιτροπή να δράσει σύμφωνα με τον στόχο του Κοτονού για την εξάλειψη της φτώχειας και να υποστηρίξει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη κάθε περιφερειακού σχηματισμού, και ιδίως τις οικονομικά ασθενέστερες χώρες κάθε σχηματισμού οι οποίες διαφορετικά ενδέχεται να περιθωριοποιηθούν, καθώς και να δεχθεί την ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας –όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων για το βαθμιαίο εμπορικό άνοιγμα, τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και τον βαθμό κάλυψης των προϊόντων– αν πρόκειται η μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη να αποτελέσει το συνολικό εξαγόμενο των ΣΟΕΣ· τονίζει ότι οι ΣΟΕΣ πρέπει να βοηθούν τις χώρες ΑΚΕ να ενσωματωθούν στην παγκόσμια οικονομία, τονώνοντας την ανάπτυξη μέσω του εμπορίου και λαμβάνοντας υπόψη την ασυμμετρία των οικονομιών τους·

10.   τονίζει ότι η δήλωση αναπτυξιακής πολιτικής (DPS), και ιδίως η παράγραφος 36, παρέχει καθοδήγηση στους διαπραγματευτές ΣΟΕΣ· συνιστά προς τούτο στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου να εμμείνει στην αρχή της ασυμμετρίας και της ευελιξίας, να επιτρέψει "στις αναπτυσσόμενες χώρες να αποφασίσουν και να μεταρρυθμίσουν την εμπορική πολιτική σύμφωνα με τα ευρύτερα εθνικά αναπτυξιακά τους σχέδια", και να ευθυγραμμίσει πλήρως τη διαπραγματευτική στρατηγική της με την επικαλύπτουσα αρχή της DPS για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής·

11.   τονίζει τη σημασία των δημόσιων υπηρεσιών για την ανάπτυξη και τη δημοκρατία και καλεί συνεπώς την Επιτροπή, όταν εξετάζει την προώθηση της ελευθέρωσης ή άλλες λύσεις σε τομείς όπως η υδροδότηση, οι εγκαταστάσεις υγιεινής, η υγεία, η εκπαίδευση, οι μεταφορές και η ενέργεια να δίδει πάντοτε προτεραιότητα στην ολιγοδάπανη πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες αυτές·

12.   αναγνωρίζει τα πολύ διαφορετικά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ και εκφράζει ως εκ τούτου έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι η υπερβολικά γρήγορη αμοιβαία ελευθέρωση του εμπορίου μεταξύ ΕΕ-ΑΚΕ μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις ευπαθείς οικονομίες και κράτη ΑΚΕ, τη στιγμή ακριβώς που η διεθνής κοινότητα θα έπρεπε να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηρίξει τα κράτη που φιλοδοξούν να επιτύχουν τους ΑΣΧ· ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα παρέχεται ιδιαίτερη και επιλεκτική μεταχείριση στις χώρες ΑΚΕ στο πλαίσιο των ΣΟΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 4 της Συμφωνίας του Κοτονού·

13.   τονίζει ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την καταπολέμηση της φτώχειας και την επίτευξη των ΑΣΧ, εφόσον προωθεί την ανάπτυξη βιώσιμων μέσων συντήρησης και τις κοινωνικές συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να ενισχυθεί η ισότητα και η δημοκρατία·

14.   τονίζει ότι οι Συμβάσεις Λομέ δεν κατόρθωσαν να υποκινήσουν επαρκή ανάπτυξη στις χώρες ΑΚΕ, ότι η βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά δεν αρκεί από μόνη της να τονώσει την ανάπτυξη και ότι η διάβρωση των προτιμήσεων απαιτεί νέα μέσα· υπογραμμίζει ωστόσο ότι οι ΣΟΕΣ δεν θα είναι περισσότερο επιτυχείς εάν δεν στοχεύουν αποκλειστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί ως εκ τούτου οι διαπραγματεύσεις ΣΟΕΣ να δημιουργήσουν πραγματικά νέες και βελτιωμένες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά για τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών από τις χώρες ΑΚΕ·

15.   τονίζει τη σημασία των πρωτοβουλιών της Επιτροπής για την τόνωση της διαφοροποίησης των προϊόντων και της παραγωγής προστιθέμενης αξίας·

16.   προτρέπει την Επιτροπή να υποστηρίξει μηχανισμούς για τη συμμετοχή των παραγωγών στον καθορισμό των τιμών όπου είναι εφικτό, όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία του Κοτονού· καλεί την ΕΕ να προωθήσει το θεμιτό εμπόριο ως μηχανισμό βελτίωσης των συνθηκών για τους μικρούς και περιθωριοποιημένους παραγωγούς και τους φτωχούς εργαζομένους·

17.   προτρέπει την Επιτροπή να λάβει υπόψη τη δημοσιονομική σημασία των δασμολογικών εσόδων σε πολλές χώρες ΑΚΕ, τα οποία θα μειωθούν κατακόρυφα από οποιαδήποτε συμφωνία περί αμοιβαιότητας με την ΕΕ· ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να προτείνει και να χρηματοδοτήσει εκτεταμένα προγράμματα φορολογικής μεταρρύθμισης προτού τεθεί σε ισχύ το πλήρες αμοιβαίο άνοιγμα της αγοράς· ζητεί την εισαγωγή μηχανισμών διασφάλισης συμβατών με τον ΠΟΕ, οι οποίοι θα επιτρέπουν προσωρινούς περιορισμούς των εισαγωγών εάν μια εγχώρια βιομηχανία υποστεί ζημία ή απειλείται με ζημία λόγω απότομης αύξησης των εισαγωγών·

18.   αναγνωρίζει ότι αυτή η απώλεια εσόδων είναι δυνατόν να αναπληρωθεί με άλλους άμεσους φόρους ή ΦΠΑ, αλλά τονίζει τον αντιστρόφως προοδευτικό χαρακτήρα οριμένων από αυτά τα φορολογικά καθεστώτα, που θα έπληττε δυσανάλογα τους φτωχούς, καθώς και τα τεχνικά προβλήματα που σχετίζονται με την καθιέρωση και την πρακτική εφαρμογή τους·

19.   καλεί την Επιτροπή να εισαγάγει μηχανισμό διασφάλισης στις ΣΟΕΣ, προκειμένου να παράσχει στις χώρες ΑΚΕ επαρκές περιθώριο άσκησης πολιτικής και, εφόσον απαιτείται, τη δυνατότητα λήψης μέτρων σε περίπτωση δυσχερειών στο ισοζύγιο πληρωμών ή μακροοικονομικών κλυδωνισμών·

20.   υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να εκπληρώσει η Επιτροπή τη δέσμευση που ανέλαβε ο κ. Barroso για την παροχή "βοήθειας για το εμπόριο" 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στις αναπτυσσόμενες χώρες και ζητεί τη διάθεση επιπλέον χρημάτων εφόσον κριθεί απαραίτητο, επιπροσθέτως των υφιστάμενων δεσμεύσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν υπήρξε επαρκής μέριμνα για αυτό, αλλά ούτε και για την πρόταση παροχής 190 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως τα οποία είχαν υποσχεθεί στις χώρες του Πρωτοκόλλου της Ζάχαρης στο πλαίσιο της συμφωνίας του Συμβουλίου για τις προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές·

21.   σημειώνει τη σημασία των επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη των χωρών ΑΚΕ, προτρέπει την Επιτροπή να επιδιώξει αλλαγές στη λειτουργία του επενδυτικού μέσου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, προκειμένου να επιτραπεί στο μέσο να προωθήσει πρόσθετες και ευνοϊκές για την ανάπτυξη επενδύσεις·

22.   θεωρεί τη βελτίωση της εκπαίδευσης και των υποδομών αναγκαία προϋπόθεση για το άνοιγμα των αγορών ΑΚΕ και καλεί συνεπώς την Επιτροπή να διασφαλίσει περισσότερους πόρους και έναν μηχανισμό που να επιτρέπει την έγκαιρη καταβολή τους στις χώρες ΑΚΕ για την αντιμετώπιση των περιορισμών της προσφοράς, των εξωτερικών επιδράσεων της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ και των ολοένα απαιτητικότερων κανονιστικών προτύπων της ΕΕ·

23.   καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ΛΑΧ και να παράσχει επαρκή ενίσχυση για τη δημιουργία τεχνικοοργανωτικής υποδομής και για την αντιμετώπιση τυχόν περιορισμών της προσφοράς, προκειμένου οι εν λόγω χώρες να μπορέσουν να επωφεληθούν από την πρόσβαση στην αγορά που παραχωρείται βάσει της αρχής "όλα εκτός από όπλα'·

24.   ζητεί από τους ηγέτες των χωρών ΑΚΕ να χρησιμοποιούν τους πόρους αποτελεσματικότερα, σε πλαίσιο μεγαλύτερης υπευθυνότητας, υγιούς διακυβέρνησης και δημοκρατίας·

25.   ζητεί οιοδήποτε άνοιγμα αγοράς συντελεσθεί στο πλαίσιο των ΣΟΕΣ να εξαρτηθεί από την επίτευξη ειδικών αναπτυξιακών στόχων και την παροχή επαρκών πόρων για την κάλυψη όλων των πρόσθετων δαπανών·

26.   τονίζει τη σημασία της επίτευξης προχωρημένης ενδοπεριφερειακής ολοκλήρωσης πριν δρομολογηθεί πρόγραμμα διαπεριφερειακής ολοκλήρωσης·

27.   επιμένει ότι πρέπει να διασφαλιστεί έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή σχετικής με το εμπόριο βοήθειας στις χώρες και στις περιφέρειες ΑΚΕ, προκειμένου να ενισχύσουν την ικανότητα εμπορίου τους κατά την προπαρασκευαστική περίοδο των διαπραγματεύσεων ΣΟΕΣ·

28.   σημειώνει ότι οι διαπραγματεύσεις ΣΟΕΣ έχουν οδηγήσει, σε ορισμένες περιπτώσεις, στη δημιουργία νέων περιφερειακών οικονομικών συσπειρώσεων, που περιλαμβάνουν χώρες αισθητά διαφορετικών επιπέδων ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να προκαλούνται δυσκολίες στις χώρες ΑΚΕ και να ανακύπτουν αλληλεπικαλυπτόμενες περιφερειακές οικονομικές κοινότητες·

29.   χαιρετίζει τον ρόλο των διαδικασιών περιφερειακής ολοκλήρωσης, που ενισχύονται από τις ΣΟΕΣ και καθορίζονται ως προτεραιότητα στη Συμφωνία του Κοτονού, για την παροχή βοήθειας στις χώρες προκειμένου να αναπτύξουν τις εσωτερικές αγορές, να προσελκύσουν επενδυτές και να αντιμετωπίσουν φραγμούς όσον αφορά την προσφορά· καλεί ωστόσο την Επιτροπή να λάβει υπόψη την ανάγκη μεταβατικών περιόδων για την προστασία των στρατηγικών προϊόντων και βιομηχανιών, να καθιερώσει μηχανισμούς διασφάλισης συμβατούς με τον ΠΟΕ και να εξασφαλίσει αντιστάθμιση για τις απώλειες εσόδων από δασμούς·

30.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι ενδεχομένως να μην είναι εφικτό όλες οι περιφερειακές αυτές συσπειρώσεις να είναι σε θέση να αρχίσουν να εφαρμόζουν σταδιακά μια ασύμμετρα αμοιβαία συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ έως το 2008, εκτός εάν ληφθούν επαρκή μέτρα στήριξης·

31.   ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει μεγαλύτερη συνεκτικότητα και συνοχή μεταξύ του περιεχομένου των σχετικών με το εμπόριο ΣΟΕΣ, των συνοδευτικών μέτρων και των μέτρων προσαρμογής, και της έγκαιρης και αποτελεσματικής παροχής ενίσχυσης· ζητεί επίσης στενότερη συνεργασία μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων Ανάπτυξης, Εμπορίου και Εξωτερικών Σχέσεων και του Γραφείου συνεργασίας Europe Aid , καθώς και των κρατών μελών της EE όσον αφορά τους καλύτερους τρόπους χορήγησης της αναπτυξιακής ενίσχυσης ΣΟΕΣ·

32.   προτρέπει την Επιτροπή να στρέψει την προσοχή της και να δώσει προτεραιότητα στη βελτίωση των ικανοτήτων παραγωγής και μεταποίησης καθώς και στο εθνικό και περιφερειακό εμπόριο εντός του πλαισίου ΑΚΕ·

33.   αποδοκιμάζει την ταχύτητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η αρχική φάση "όλες οι χώρες ΑΚΕ" των διαπραγματεύσεων ΣΟΕΣ και εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ουσιαστικού συμπεράσματος στο στάδιο αυτό·

34.   θεωρεί ότι ο ρόλος της γραμματείας ΑΚΕ στον συντονισμό αυτών των διαπραγματεύσεων πρέπει να ενισχυθεί, εφόσον παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των διαπραγματεύσεων σε διάφορες περιοχές ΑΚΕ·

35.   καλεί την Επιτροπή να σεβαστεί την επιθυμία των ηγετών ΑΚΕ, σε περίπτωση που θέλουν να ξανανοίξουν τη φάση "όλες οι χώρες ΑΚΕ" και να διευθετήσουν τυχόν απομένουσες διχογνωμίες·

36.   καλεί την Επιτροπή να αρχίσει να αναπτύσσει εναλλακτικές λύσεις ώστε οι χώρες ΑΚΕ να μπορούν να επιλέξουν αφού ενημερωθούν πλήρως σχετικά, και ιδίως να εξετάσει το ενδεχόμενο της βελτίωσης της εφαρμογής καθεστώτος ΣΓΠ+·

37.   υπενθυμίζει ότι η Συμφωνία Κοτονού προβλέπει ότι σε περίπτωση που μία χώρα ή μία περιοχή δεν επιθυμεί να συνάψει ΣΟΕΣ/να ενταχθεί σε ΖΕΣ δεν πρέπει να περιέλθει σε δυσχερέστερη θέση από άποψη πρόσβασης στην αγορά· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει όλες τις εναλλακτικές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων των μη αμοιβαίων συμφωνιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 37, παράγραφος 6, της Συμφωνίας του Κοτονού, διάταξη η οποία πρέπει να γίνει σεβαστή εφόσον οι χώρες ΑΚΕ τη δέχθηκαν·

38.   επισημαίνει ότι προκειμένου να προωθηθεί μεγαλύτερη ευελιξία, η Επιτροπή και οι χώρες ΑΚΕ πρέπει να συνεργασθούν, υπό το πνεύμα της Συμφωνίας του Κοτονού, να ασκήσουν πίεση για την φιλοαναπτυξιακή αναθεώρηση του άρθρου XXIV της ΓΣΔΕ ώστε να επιτρέπονται οι μη αμοιβαίες ΣΟΕΣ· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να λάβει υπόψη ότι η ΕΕ μαζί με τις χώρες ΑΚΕ αποτελούν μια ομάδα αρκετά μεγάλη για να ζητήσει μεταρρυθμίσεις των κανόνων του ΠΟΕ, ώστε να καταστούν δικαιότεροι και περισσότερο προσαρμοσμένοι στις ανάγκες τόσο των αναπτυσσόμενων χωρών όσο και των ευρωπαίων μικροπαραγωγών·

39.   προτρέπει την Επιτροπή να μην επιδιώκει επενδύσεις, κανόνες ανταγωνισμού και δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για ΣΟΕΣ πριν εξασφαλισθεί ρητή συναίνεση εκ μέρους των περιφερειών ΑΚΕ·

40.   ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την πρόοδο και την ουσία των διαπραγματεύσεων και την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας ΣΟΕΣ, καθώς και μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτές τις διαπραγματεύσεις των παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών των χωρών ΑΚΕ, του ιδιωτικού τομέα, των εθνικών κοινοβουλίων, των τοπικών κυβερνήσεων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ·

41.   θεωρεί ευπρόσδεκτη την επανεξέταση των διαπραγματεύσεων ΣΟΕΣ, που πρόκειται να γίνει το 2006 σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 37, παράγραφος 4, της Συμφωνίας του Κοτονού, και ευελπιστεί ότι θα γίνει αντιληπτή ως ευκαιρία για τη δρομολόγηση διεξοδικής και ουσιαστικής αξιολόγησης του βαθμού στον οποίο οι ΣΟΕΣ θα προωθήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την εξάλειψη της φτώχειας και για τη μακροπρόθεσμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη·

42.   υπενθυμίζει και υποστηρίζει τη δήλωση του Κέιπ Τάουν, που εγκρίθηκε ομόφωνα από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, η οποία ζητούσε την καθιέρωση κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης της ανάπτυξης, βάσει των οποίων θα γίνεται εκτίμηση της διεξαγωγής και της έκβασης των εμπορικών διαπραγματεύσεων ΑΚΕ-ΕΕ· ζητεί τη χρήση των εν λόγω κριτηρίων σε όλες τις επισκοπήσεις της σημειωθείσας προόδου·

43.   προτρέπει την Επιτροπή να προχωρήσει στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζοντας έναν νέο μηχανισμό παρακολούθησης, με πλήρη συμμετοχή των βουλευτών και της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να εξασφαλισθεί πολιτικός έλεγχος και λογοδοσία βάσει αναπτυξιακών στόχων ή καθιερωμένων κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης καθ" όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγματεύσεων·

44.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ, στο Συμβούλιο ΑΚΕ-ΕΕ και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

(1) ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.
(2) ΕΕ C 231 της 27.9.2002, σ. 63.
(3) http://www.un.org/summit2005/ βλέπε επίσης: http://www.un.org/ga/59/hl60_plenarymeeting.html

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου