Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/2162(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0053/2006

Pateikti tekstai :

A6-0053/2006

Debatai :

PV 22/03/2006 - 16
CRE 22/03/2006 - 16

Balsavimas :

PV 23/03/2006 - 11.12
CRE 23/03/2006 - 11.12

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0113

Priimti tekstai
PDF 243kWORD 96k
Ketvirtadienis, 2006 m. kovo 23 d. - Briuselis
Ekonominės partnerystės sutarčių poveikis vystymuisi
P6_TA(2006)0113A6-0053/2006

Europos Parlamento rezoliucija dėl ekonominės partnerystės susitarimų (EPS) poveikio vystymuisi (2005/2162(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą partnerystės sutartį tarp Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) šalių grupės narių, iš vienos pusės, bei Europos Bendrijos ir jos valstybių narių, iš kitos pusės(1) (Kotonu susitarimas),

–   atsižvelgdamas į Afrikos Sąjungos ministrų deklaraciją dėl EPS derybų, paskelbtą AS prekybos ministrų konferencijos 3-iojoje įprastojoje sesijoje 2005 m. birželio 5–9 d. Kaire,

–   atsižvelgdamas į Keiptauno deklaraciją, patvirtintą AKR-ES jungtinės Parlamentinės asamblėjos per ketvirtąją sesiją 2002 m. kovo 21 d.(2),

–   atsižvelgdamas į AKR Ministrų Tarybos 81-osios sesijos 2005 m. birželio 21–22 d. Briuselyje deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į John Kaputin baigiamąjį žodį AKR regioninių EPS derybininkų posėdyje Londone 2005 m. spalio 4 d.,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. lapkričio 9 d. Komisijos darbo dokumentą pavadinimu "Prekybos ir vystymosi aspektai EPS derybose" (SEK(2005)1459),

–   atsižvelgdamas į 2003 m. spalio 2 d. Briuselyje patvirtintą jungtinę ataskaitą dėl EPS derybų AKR ir EB etapo (ACP/00/118/03 Rev.1, ACP-EC/NG/43),

–   atsižvelgdamas į 2000 m. rugsėjo 18 d. JT Tūkstantmečio deklaraciją, kuri nustato Tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT), kaip tarptautinės bendrijos bendrai patvirtintus kovos su skurdu kriterijus,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 16 d. Niujorke vykusiame JT 2005 m. pasaulio viršūnių susitikime (Tūkstantmetis + 5) patvirtintą rezultatų dokumentą(3),

–   atsižvelgdamas į profesoriaus Jeffrey Sachs vadovaujamo JT tūkstantmečio projekto grupės parengtą ataskaitą pavadinimu "Investavimas į vystymąsi: praktinis planas siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų",

–   atsižvelgdamas į 2004 m. spalio 29 d. Komisijos pranešimą dėl Tūkstantmečio vystymosi tikslų 2000–2004 m. (SEK(2004)1379),

–   atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 12 d. Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui "Paspartinti pažangą siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų įgyvendinimo – Europos Sąjungos įnašas" (KOM(2005)0132),

–   atsižvelgdamas į 2005 m. liepos 13 d. Komisijos pranešimą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui "Pasiūlymas dėl bendros Tarybos, Europos Parlamento ir Komisijos deklaracijos dėl Europos Sąjungos vystymosi politikos – "Bendras Europos sutarimas" (KOM(2005)0311),

–   atsižvelgdamas į JT Afrikos ekonomikos komisijos parengtą ekonominę ataskaitą "Afrikos prekybinio potencialo išlaisvinimas",

–   atsižvelgdamas į G8 asmeninių atstovų Afrikai pažangos ataskaitą dėl Afrikos veiksmų plano įgyvendinimo, kurią didžiojo aštuoneto grupė paskelbė 2005 m. liepos 1 d. Londone,

–   atsižvelgdamas į Gleneagles komunikatą, kurį didžiojo aštuoneto grupė paskelbė 2005 m. liepos 8 d. Gleneagles,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 23–24 d. Bendrųjų reikalų tarybos išvadas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto pranešimą (A6-0053/2006),

A.   kadangi 1975–2000 m. ES prekybos ryšiai su AKR valstybėmis buvo reguliuojami Lomé konvencijų, kurios suteikė AKR valstybėms neabipusę ir preferencinę prieigą prie ES rinkos,

B.   kadangi Kotonu sutarties pasirašymu 2000 m. pradėtas naujas AKR ir ES ryšių etapas, taip pat pradėtos taikyti naujos prekybos santykių nuostatos,

C.   kadangi pagrindinis AKR ir ES partnerystės ir Kotonu sutarties tikslas yra tobulinti AKR valstybių socialinio ir ekonominio vystymosi perspektyvas,

D.   kadangi, nors ES vadovaujasi TVT įsipareigojimais, jie yra laikomi tik pirmuoju žingsniu kovojant su skurdu,

E.   kadangi, nors Kotonu sutarties ir ES tikslai išlieka aiškūs, atsižvelgiant į tikėtiną dabartinių EPS poveikį trapiai AKR ekonomikai ir skirtingą ES ir AKR šalių ekonomikos išsivystymą, vaidmuo, kurį EPS atlieka siekiant šių tikslų, kelia vis daugiau klausimų daugeliui dalyvių, tarp kurių: Afrikos valstybių ministrai, kai kurios ES valstybės narės, ir Europos bei besivystančio pasaulio šalių pilietinė visuomenė,

F.   kadangi ES rinkos sujungimą lydėjo sanglaudos priemonės, padedančios ekonomiškai silpnesnėms šalims,

G.   kadangi Kotonu sutartyje pabrėžiamas AKR šalių regioninės integracijos iniciatyvų poreikis, kadangi didesnių regioninių rinkų sukūrimas ir didesnė regioninė integracija bus paskatinimas prekybininkams ir investuotojams,

H.   kadangi Kotonu sutartyje pabrėžiamas šalių susitarimas sudaryti naujus Pasaulio Prekybos Organizacijos (PPO) reikalavimus, atitinkančius prekybos susitarimus, palaipsniui mažinant tarp šalių esančius prekybos barjerus ir didinant bendradarbiavimą visose su prekyba susijusiose srityse,

I.   kadangi esantiems prekybos susitarimams (Kotonu sutarties V priedas "Prekybos režimas parengiamuoju periodu, kaip nurodyta 37 straipsnio 1 dalyje") taikoma PPO išimtis, kuri nustos galioti 2007 m. pabaigoje,

J.   kadangi, nors EPS turėtų apibrėžti naujus ES ir AKR šalių prekybos santykius, prekybos tarp nelygiaverčių partnerių liberalizavimas istoriškai įrodė esantis neveiksmingas ir galintis netgi duoti priešingų rezultatų,

K.   kadangi EPS regioninis aspektas yra svarbus stiprinant ne tik prekybą tarp Šiaurės ir Pietų, bet ir prekybą tarp Pietų ir Pietų,

L.   kadangi mažiausiai išsivysčiusioms AKR šalims buvo suteikta galimybė patekti į ES rinką pagal "Viskas, išskyrus ginklus",

M.   kadangi pagal Kotonu sutarties 19 straipsnį galima AKR ir ES bendradarbiavimo pagrindus pakoreguoti atsižvelgiant į kiekvienos AKR šalies individualias aplinkybes,

N.   kadangi 2005 m. lapkričio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadose ES valstybės narės susitarė dėl poreikio sukurti ir įgyvendinti pagerintą priežiūros mechanizmą, kuriuo būtų galima pamatuoti EPS proceso vystymosi tikslų pažangą,

O.   kadangi pagal Kotonu sutarties 37 straipsnio 6 dalį AKR šalys turi teisę išnagrinėti EPS alternatyvas,

P.   kadangi EPS derybos vyksta jau ketvirti metai, tačiau atrodo, kad tebėra daugybė kliūčių baigti derybas iki 2007 m. gruodžio 31 d., kaip numato Kotonu sutartis; kadangi GATT XXIV straipsnyje numatytas laisvosios prekybos erdvės sukūrimo plano ir grafiko užbaigimas "per protingą laikotarpį",

1.   supranta, kad EPS derybos kyla iš poreikio suderinti AKR ir ES prekybos sutartis su PPO taisyklėmis, tačiau ragina Komisiją budriai stebėti, kad siekiant suderinamumo nebūtų pamiršti vystymosi tikslai; mano, kad šio suderinamumo galima siekti kuriant aljansą su besivystančiomis šalimis tobulinant PPO taisykles taip, kad jos labiau padėtų vystymuisi;

2.   tiki kad tinkamai suformuoti EPS suteikia galimybę atgaivinti AKR–ES prekybinius santykius, skatinti AKR ekonominę diversifikaciją ir regioninę integraciją bei mažinti skurdą AKR šalyse;

3.   džiaugiasi, kad Komisija dar kartą pabrėžė, jog vystymasis yra kiekvieno naujo EPS pagrindinis tikslas;

4.   reiškia susirūpinimą, kad EPS ir Laisvosios Prekybos Susitarimų derybos buvo pradėtos ir pereina į esminių klausimų stadiją nesant tikrų demokratinių diskusijų daugelyje AKR šalių; todėl, siekdamas pakeisti šią padėtį ir sudaryti sąlygas demokratiniam dalyvavimui, ragina pradėti tikras visuomenines diskusijas, kuriose dalyvautų pilietinė visuomenė, įstatymų leidimo ir valdymo institucijos, būtų gaunamas tinkamas grįžtamasis ryšys ir sukuriami konsultavimo mechanizmai;

5.   mano, kad siekiant šių vystymosi tikslų EPS turėtų ypač susitelkti ties tinkamo ekonominio vadovavimo skatinimu, AKR šalių ekonomikų regioninės integracijos skatinimu, investicijų AKR šalyse pritraukimu ir jų didinimu;

6.   todėl ragina Komisiją ir AKR regionus formuoti EPS orientuojantis į: asimetrijos AKR regionų naudai principu; paramos AKR regioninei integracijai principu; aiškios ir iš anksto žinomos sistemos prekybai ir investicijoms AKR skatinti taikymo principu;

7.   tačiau pastebi, kad iki šiol derybose trūksta konkretaus, prie vystymosi prisidedančio rezultato, ką rodo vis didėjantis AKR šalių susirūpinimas ir nepasitenkinimas dėl nesugebėjimo pateikti vystymąsi paremiančias priemones, būtinas konkrečiai naudai iš EPS pasiekti, kaip, pvz., privalomus įsipareigojimus dėl vystymosi bendradarbiavimo, konkrečias koreguojančias priemones, kuriomis siekiama įveikti preferencijų mažėjimo pasekmes, technologijų perdavimą ir didesnį konkurencingumą;

8.   pabrėžia, kad baigus EPS derybas turėtų būti numatytas tinkamas laikotarpis, kad AKR gamintojų vietinių ir regionų rinkos galėtų prisitaikyti ir būtų sudarytos sąlygos AKR šalims sukurti reikalingą politinę erdvę, kad jos pačios galėtų vykdyti savo vystymosi strategijas;

9.   primygtinai prašo Komisijos veikti vadovaujantis Kotonu tikslais skurdui naikinti ir kiekvieno regiono socialinei ir ekonominiam vystymuisi remti, ypač ekonomiškai silpnesnėse kiekvienos grupės šalyse, kurių vaidmuo priešingu atveju būtų sumenkintas, bei pripažinti didesnį darbo grafiko lankstumo poreikį derybose dėl laipsniško prekybos atvėrimo, pereinamojo laikotarpio trukmės ir gaminių apimties laipsnio – jeigu ilgalaikis tvarus vystymasis yra būsimas bendras EPS rezultatas; pabrėžia, kad EPS turėtų padėti AKR šalims integruotis į globalią ekonomiką, prekybos pagalba skatinant vystymąsi ir atsižvelgiant į šių šalių ekonomikų asimetriją;

10.   pabrėžia, kad Vystymosi politikos ataskaitoje (VPA), ypač jos 36 straipsnyje, pateikiamos gairės EPS derybininkams; dėl to ragina Prekybos generalinį direktoratą laikytis asimetrijos ir lankstumo principų, leisti "besivystančioms valstybėms pačioms spręsti ir reformuoti prekybos politiką, atsižvelgiant į jų platesnio nacionalinio vystymosi planus", bei visiškai suderinti savo derybų strategiją su svarbiausiu DPS politikos darnos siekiant vystymosi principu;

11.   pabrėžia visuomeninių paslaugų svarbą vystymuisi ir demokratijai, dėl to prašo, kad Komisija visada siektų užtikrinti deramą visuotinę prieigą, skatindama liberalizavimą arba kitas galimybes vandens paskirstymo ir nuotekų valymo, sveikatos, švietimo, transporto ir energetikos sektoriuose;

12.   pripažįsta visiškai skirtingus ES ir AKR ekonominio išsivystymo lygius, todėl yra labai susirūpinęs, kad pernelyg skubus abipusis prekybos liberalizavimas tarp ES ir AKR gali turėti milžinišką poveikį jautriai AKR šalių ekonomikai būtent tuo metu, kai tarptautinė bendruomenė remia valstybių pastangas įgyvendinant TVT; todėl ragina Komisiją užtikrinti, kad, atsižvelgiant į Kotonu sutarties 34 straipsnio 4 dalį, EPS AKR šalims bus suteiktas specialus ir diferencinis režimas;

13.   pabrėžia, kad pagarba darbuotojų teisėms yra esminis kovos su skurdu ir TVT siekio elementas, nes tai skatina darnių pragyvenimo šaltinių ir socialinių sąlygų, kur gali būti stiprinama demokratija, vystymą;

14.   pabrėžia, kad Lome konvencijomis nepavyko paskatinti vystymosi AKR šalyse, kad vien tik pagerinto patekimo į rinką nepakanka vystymuisi skatinti ir kad dėl lengvatų panaikinimo atsiranda naujų priemonių poreikis; tačiau pabrėžia, kad EPS nebus sėkmingi, jei jie nebus visiškai nukreipti į tvarų vystymąsi;

15.   pabrėžia Komisijos iniciatyvų, kurios skatintų produktų įvairinimą ir pridėtinės vertės gamybą, svarbą;

16.   ragina Komisiją remti mechanizmus, kurie leistų gamintojams dalyvauti nustatant kainas, kur galima, kaip tai numatyta Kotonu sutarties santraukoje; ragina ES skatinti sąžiningą prekybą, kaip priemonę, gerinančią sąlygas mažiems ir silpniems gamintojams bei neturtingiems darbuotojams;

17.   ragina Komisiją atsižvelgti į tai, kad daugeliui AKR šalių biudžetų yra labai svarbios pajamos iš tarifų, kurios labai sumažėtų priėmus bet kokį susitarimą dėl abipusiškumo; ragina Komisiją, prieš įsigaliojant EPS, pasiūlyti ir finansuoti išsamias fiskalinės reformos programas; ragina įvesti PPO nuostatoms neprieštaraujantį apsaugos mechanizmą, leidžiantį laikinus importo apribojimus, jeigu kenkiama vietos pramonei arba gresia pavojus dėl importo antplūdžio;

18.   pripažįsta galimybę šias prarastas išlaidas kompensuoti kitais tiesioginiais mokesčiais arba PVM, tačiau pabrėžia regresyvinę kai kurių šių mokesčių tvarkos prigimtį, kuri neproporcingai paveiktų neturtingiausius gyventojus, taip pat techninius sunkumus, susijusius su jos praktiniu įgyvendinimu;

19.   ragina Komisiją į EPS įtraukti suderintus apsaugos mechanizmus, kad AKR būtų suteikta pakankamai politinės erdvės, ir galimybė, jei reikės, imtis priemonių mokėjimų balanso sunkumų ar makroekonominių nesklandumų atveju;

20.   pabrėžia Komisijos Pirmininko J. Barroso įsipareigojimo suteikti 1 milijardo EUR paramą besivystančių šalių prekybai laikymosi svarbą ir ragina, jei reikės, šalia esančių Europos Vystymosi Fondo įsipareigojimų skirti daugiau pinigų; apgailestauja, kad nebuvo tinkamai paruoštos nuostatos tiek dėl šių, tiek dėl Tarybos susitarime dėl kitos Finansinės perspektyvos Cukraus protokolo šalims numatytų 190 milijonų EUR per metus;

21.   pažymėdamas investicijų AKR ekonominiam vystymuisi svarbą, ragina Komisiją ieškoti Europos investicijų banko investicinės priemonės veikimo pakeitimų, kad priemonė galėtų skatinti papildomą ir vystymuisi skirtą investavimą;

22.   laiko švietimo ir infrastruktūros gerinimą būtinomis sąlygomis AKR rinkoms atverti, todėl prašo Komisijos užtikrinti didesnius išteklius ir mechanizmus, kurie sudarytų sąlygas ankstyvoms išmokoms, AKR šalims siekiant atsižvelgti į pasiūlos apribojimus, BŽŪP reformos išorės poveikį ir vis griežtesnius ES reguliavimo standartus;

23.   ragina Komisiją daugiau dėmesio skirti MIŠ poreikiams, suteikti tinkamą paramą pajėgumų kūrimui ir atsižvelgti į pasiūlos apribojimus, kad būtų sudarytos sąlygos tokioms šalims pasinaudoti "Viskas, išskyrus ginklus" suteikta galimybe patekti į rinką;

24.   prašo AKR šalių vadovų veiksmingiau naudoti turimus išteklius atsižvelgiant į didesnę atsakomybę, gerą valdymą ir demokratiją;

25.   ragina visą EPS pagrindu vykdomą liberalizavimą padaryti priklausomu nuo tam tikrų vystymosi tikslų pasiekimo ir suteikti pakankamai išteklių visoms papildomoms išlaidoms padengti;

26.   pabrėžia regionų vidaus integracijos stiprinimo svarbą prieš pradedant bet kokią naują tarptautinę regioninės integracijos programą;

27.   primygtinai reikalauja, kad AKR šalims ir regionams, siekiant sustiprinti jų prekybos pajėgumus rengiantis EPS deryboms, būtų užtikrinta laiku teikiama ir efektyvi su prekyba susijusi pagalba;

28.   pažymi, kad EPS derybos tam tikrais atvejais leido sukurti naujas regionines ekonomines grupes, apimančias labai skirtingai išsivysčiusias valstybes; tai kelia didelių sunkumų AKR šalims ir prisideda prie persidengiančių regioninių ekonominių bendrijų atsiradimo;

29.   sveikina regionų integracijos procesų, kuriuos skatina EPS ir kurie Kotonu sutartyje numatyti kaip prioritetai, vaidmenį padedant šalims vystyti vidaus rinkas, pritraukti investuotojus ir atsižvelgti į pasiūlos apribojimus; tačiau ragina Komisiją apsvarstyti pereinamųjų laikotarpių poreikį, kad būtų apsaugoti strateginiai produktai ir pramonės šakos, įdiegti su PPO suderintus apsaugos mechanizmus ir nustatyti kompensacijas dėl pajamų iš tarifų praradimo;

30.   primena Komisijai, kad nereikėtų manyti, jog šios regioninės grupės bus pasirengusios nuo 2008 m. pradėti palaipsniui įgyvendinti asimetrišką abipusę laisvosios prekybos sutartį su ES regioniniu lygiu, nebent bus imtasi tinkamų rėmimo priemonių;

31.   ragina Komisiją užtikrinti didesnį ryšį ir sanglaudą tarp su prekyba susijusio EPS turinio, lydimųjų ir derinamųjų priemonių ir laiku bei efektyviai teikiamos paramos; ragina artimiau bendradarbiauti Vystymosi, Prekybos ir Išorės santykių generalinius direktoratus bei Europos humanitarinės pagalbos biurą, o taip pat ES valstybes nares, siekiant kuo geriau teikti EPS vystymosi paramą;

32.   ragina Komisiją sutelkti dėmesį į gamybos ir perdirbimo pajėgumų stiprinimą bei valstybių ir regionų prekybos skatinimą AKR valstybėse;

33.   apgailestauja dėl spartos, kuria buvo vykdomas pradinis AKR EPS derybų etapas, ir dėl to, kad šiame etape buvo pasiekta nedaug reikšmingų rezultatų;

34.   mano, kad AKR sekretoriato vaidmuo koordinuojant šias derybas turėtų būti stiprinamas, jei jis teiktų atitinkamą informaciją apie derybų būklę skirtinguose AKR regionuose;

35.   ragina Komisiją gerbti AKR vadovų norus, jei jie pageidautų vėl pradėti šį etapą ir spręsti išliekančius nuomonių skirtumus;

36.   ragina Komisiją pradėti kurti alternatyvas, kad AKR šalys galėtų pasirinkti remdamosis informacija, ir ypač apsvarstyti geresnį "Bendrosios preferencijų sistemos plius" (BLS +) režimo įgyvendinimą;

37.   primena, kad Kotonu sutartyje numatyta, kad jei valstybė ar regionas nenori pasirašyti EPS ir Laisvosios Prekybos Sutarties, jiems neturi būti sudaromos nepalankesnės sąlygos patekimo į rinką prasme; ragina Komisiją ištirti visas alternatyvias galimybes, įskaitant neabipuses schemas, kaip numatyta Kotonu sutarties 37 straipsnio 6 dalyje, kurios nuostatų turėtų būti laikomasi, jei AKR su tuo sutiktų;

38.   pastebi, kad, siekiant paskatinti didesnį lankstumą, Komisija ir AKR šalys privalo dirbti kaip partnerės, besivadovaujančios Kotonu susitarimu, siekiančios atlikti vystymuisi naudingesnę Bendrojo tarifų ir prekybos susitarimo XXIV straipsnio peržiūrą, kad būtų leidžiami neabipusiški EPS; šiuo tikslu ragina Komisiją laikyti ES ir AKR valstybes pakankamai didele grupe, galinčia reikalauti tam tikrų PPO taisyklių reformų, siekiant, kad šios taisyklės būtų teisingesnės ir geriau atitiktų tiek besivystančių valstybių, tiek mažųjų Europos gamintojų poreikius;

39.   primygtinai ragina Komisiją nesiekti investicijų, konkurencijos įstatymų ir vyriausybės atliekamų pirkimų Ekonominio partnerystės susitarimo pagrindu, kol nėra pasiekta aiškaus susitarimo su AKR regionais;

40.   ragina siekti didesnio skaidrumo derybų pažangoje bei jų turinyje, o taip pat teikiant EPS vystymosi pagalbą, ir didesnio AKR pilietinės visuomenės atstovų, privataus sektoriaus, nacionalinių parlamentų, vietinių vyriausybių, Europos Parlamento ir AKR bei ES jungtinės parlamentinės asamblėjos (JPA) dalyvavimo derybose;

41.   sveikina EPS derybų peržiūrą, kuri turėtų įvykti 2006 m., kaip numato Kotonu sutarties 37 straipsnio 4 dalis, ir tiki, kad ji bus laikoma galimybe surengti išsamų ir rimtą vertinimą, kokiu mastu EPS skatins atitinkamas sąlygas kovojant su skurdu ir užtikrinant ilgalaikio socialinio ir ekonominio vystymosi plėtrą;

42.   primena ir remia AKR ir ES JPA vienbalsiai priimtą Keiptauno deklaraciją, kurioje raginama nustatyti vystymosi kriterijus, pagal kuriuos būtų galima vertinti AKR ir ES prekybos derybų eigą ir rezultatus; ragina naudoti tokius kriterijus visose pasiektos pažangos apžvalgose;

43.   ragina Komisiją toliau dirbti šia linkme įgyvendinant naują stebėjimo mechanizmą, kuriame dalyvautų parlamentų nariai ir pilietinė visuomenė ir kuris užtikrintų vystymosi tikslų politinį svarstymą ir atskaitomybę pagal numatytus standartus per visą derybų procesą;

44.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, ES valstybių narių vyriausybėms ir AKR šalims, AKR ir ES tarybai bei AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai.

(1) OL L 317, 2000 12 15, p. 3.
(2) OL C 231, 2002 9 27, p. 63.
(3) http://www.un.org/ga/59/hl60_plenarymeeting.html

Teisinė informacija - Privatumo politika