Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/2036(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0069/2006

Predložena besedila :

A6-0069/2006

Razprave :

PV 04/04/2006 - 7
CRE 04/04/2006 - 7

Glasovanja :

PV 05/04/2006 - 5.7
CRE 05/04/2006 - 5.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0129

Sprejeta besedila
PDF 131kWORD 61k
Sreda, 5. april 2006 - Strasbourg
Prehodna ureditev za omejevanje prostega pretoka delavcev na trgih delovne sile v EU
P6_TA(2006)0129A6-0069/2006

Resolucija Evropskega parlamenta o prehodni ureditvi za omejevanje prostega pretoka delavcev na trgih delovne sile v EU (2006/2036(INI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju prve alinee člena 2 Pogodbe EU,

–   ob upoštevanju člena 3(1)(c) ter člena 12 in člena 39 Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju Pristopne pogodbe, podpisane dne 16. aprila 2003, med državami članicami EU-15 na eni strani ter Češko republiko, Republiko Estonijo, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Republiko Poljsko, Republiko Slovenijo in Slovaško republiko na drugi strani (Pristopna pogodba)(1),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 8. februarja 2006 z naslovom "Poročilo o delovanju prehodnih ureditev, določenih v pristopni pogodbi iz leta 2003 (obdobje od 1. maja 2004 do 30. aprila 2006) (KOM(2006)0048)",

–   ob upoštevanju resolucije z naslovom "Doseganje prostega gibanja delavcev v razširjeni Evropski uniji", ki jo je sprejel izvršni odbor Evropske konfederacije sindikatov na seji 5. in 6. decembra 2005,

–   ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A6-0069/2006),

A.   ker je prost pretok delavcev ena od štirih temeljnih svoboščin iz Pogodbe ES ter izraz solidarnosti med članicami EU-15 in novimi državami članicami; ker je prost pretok oseb pravica in se ne sme izkoristiti za spodbujanje masovnega pretoka oseb in delavcev,

B.   ker je bila s Pristopno pogodbo predvidena možnost uvedbe prehodne ureditve o prostem pretoku delavcev v treh korakih (2 leti + 3 leta + 2 leti),

C.   ker je dvanajst držav od EU-15 držav članic EU maja 2004 sprejelo ukrepe o nekaterih omejitvah prostega pretoka delavcev iz osmih novih držav članic, v odgovor pa so prosti pretok omejile tudi tri nove države članice; ker sta Nemčija in Avstrija uporabili možnost omejitve prostega pretoka storitev v določenih panogah in to povezali s prehodno ureditvijo za prosti pretok delavcev,

D.   ker je z določbo o mirovanju opredeljeno, da v primeru, ko ena od držav EU-15 v prehodnem obdobju z nacionalno zakonodajo nadzoruje dostop do trga dela, za državljane novih držav članic v tej državi članici ne smejo veljati strožje omejitve od tistih, ki so bile v veljavi na dan podpisa Pristopne pogodbe; ker se to pravilo uporablja za dostop, odobren na osnovi nacionalnih določb ali dvostranskih sporazumov,

E.   ker je z določbo o mirovanju predpisano tudi, da morajo države članice EU-15 upoštevati preferenčno pravilo(2), ki določa, da imajo za prosto delovno mesto, ponujeno osebi iz države, ki ni v EU-15, državljani novih držav članic prednost pred državljani tretjih držav,

F.   ker je se mora EU soočiti s svetovnimi izzivi, predvsem z naraščanjem moči gospodarskih akterjev, kot je Kitajska ali Jugovzhodna Azija, ter s staranjem evropskega prebivalstva, vse to pa lahko povzroči zlom financiranja sistemov socialne varnosti; ker je zaradi tega nujno potrebno, da EU postane bolj konkurenčna in da ustvari nova delovna mesta, kar zahteva povečanje mobilnosti znotraj razširjene EU,

G.   ker lizbonska strategija za rast in zaposlovanje (2005-2008) poudarja prav potrebo po uvedbi politik, ki spodbujajo poklicno in geografsko mobilnost, in ker smernica za zaposlovanje št. 20(3) zahteva večjo prilagodljivost trga delovne sile z odstranitvijo ovir za mobilnost delavcev v EU v skladu s pogodbami,

H.   ker je bilo leto 2006 proglašeno za Evropsko leto mobilnosti delavcev,

I.   ker Direktiva Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas(4), določa pravni okvir za možnost pridobitve statusa stalnega prebivalca za tiste, ki že dlje časa zakonito prebivajo v eni od držav članic, kar lahko rezidentom za daljši čas v določenih okoliščinah omogoča tudi zaposlitev v drugi državi članici,

J.   ker imajo rezidenti za daljši čas iz tretjih držav v skladu z Direktivo 2003/109/ES v določenih primerih tudi boljši status glede pravice do bivanja in dostopa do trga dela v državah EU-15 kot državljani osmih novih držav članic; poudarja, da izraz solidarnosti z delavci iz tretjih držav ne sme pripeljati do zapostavljanja delavcev iz novih držav članic,

K.   ker morajo v skladu s preferenčnim pravilom države članice EU-15 v primeru zaposlitve, ponujene državljanu države, ki ni EU-15, zagotoviti prednost državljanom novih držav članic; in ker je treba čim prej določiti postopek za izvajanje preferenčnega pravila,

L.   ker je v sporočilu Komisije z dne 21. decembra 2005 o načrtu politike zakonitega priseljevanja (KOM(2005)0669) navedeno, da so za razmere na trgih dela v državah članicah EU značilne strukturne napetosti, ki se kažejo v sočasni visoki brezposelnosti in hudem pomanjkanju delovne sile; ker je za lajšanje teh napetosti treba nujno sprejeti ukrepe za zagotavljanje večje prožnosti in varnosti, mobilnosti in bolj prilagodljive trge,

M.   ker je zaradi strukturnih napetosti v evropskih gospodarstvih deloma le stežka mogoče zadovoljiti povpraševanje po delovni sili v posameznih sektorjih le z rezervami domačega trga dela,

N.   ker priseljevanje iz novih držav članic ugodno vpliva na gospodarstva držav članic, ki so odprle svoje trge delovne sile, saj izboljšuje konkurenčnost podjetij, znižuje stopnjo dela na črno, prispeva k večji stopnji gospodarske rasti, ustvarjanju novih delovnih mest in zagotavlja višje davčne prilive v proračune držav gostiteljic,

O.   ker ne bi smeli upoštevati samo pozitivnih učinkov odprtja trgov dela v državah članicah EU-15, marveč bi bilo treba preučiti tudi pozitivne in negativne učinke gospodarske migracije na nove države članice,

P.   ker delavci iz novih držav članic še vedno ne dobijo priložnosti za zakonito zaposlitev v večini držav EU-15, kar je pripomoglo k nadaljnjemu razširjanju nezakonitega dela, spodbujanju sive ekonomije in izkoriščanju delavcev,

Q.   ker je preseljevanje zelo občutljiva politična tema v EU in ker je nujno treba ustrezno obveščati evropske državljane o zakonitostih ter praktičnih in realnih posledicah prostega pretoka delavcev znotraj EU,

R.   ker zaradi pomanjkanja in premajhne standardizacije podatkov o preseljevanju znotraj Skupnosti trenutno ni na voljo primernega statističnega orodja, ki bi evropskim institucijam in državam članicam omogočalo spremljanje glavnih trendov in povezanosti med dejavniki na trgih dela razširjene EU,

S.   ker razdrobljeni statistični podatki, ki so jih zbrale države članice, kažejo, da je preseljevanja znotraj držav EU-15 bistveno več kot priseljevanja iz novih držav članic, tako v dejanskem številu kot tudi proporcionalno glede na aktivno populacijo; ker pritisk priseljevanja iz novih držav članic na trge delovne sile držav EU-15 ni velik,

T.   ker je iz statističnih podatkov držav članic razvidno, da je priseljevanja iz tretjih držav bistveno več kot preseljevanja znotraj EU, tako v EU-15 kakor tudi v državah članicah razširjene EU,

U.   ker je za podporo evropskih državljanov odprtju trgov dela držav članic EU-15 bistveno zagotoviti spoštovanje in temeljito izvajanje evropskega in nacionalnega delovnega prava,

V.   ker bi bil sklep zadevnih držav članic, da bodo odpravile uvedene omejitve v okviru prehodnih ureditev, jasen signal solidarnosti med državljani zahodne in vzhodne Evrope, ki so bili med sabo nekaj desetletij ločeni zaradi nesprejemljivih razlogov,

W.   ker bodo morale države članice EU-15 pred 1. majem 2006 uradno obvestiti Komisijo, ali je sklenila obdržati omejevalne ukrepe za dodatno obdobje treh let,

X.   ker so se socialni partnerji, zlasti Evropska konfederacija sindikatov in Evropska zveza delodajalcev, jasno izrekli za čim prejšnjo odpravo omejitev, ki trenutno veljajo v okviru prehodnih ureditev,

1.   poziva države članice, da ukinejo veljavne prehodne ukrepe, saj na trgih dela držav članic, ki so se odločile za odprtje brez omejitev, ni napetosti, in ker se strah pred množičnim priseljevanjem ni izkazal za utemeljenega;

2.   predlaga tistim državam članicam, ki se bodo odločile za podaljšanje prehodnih ukrepov, naj to storijo na podlagi izčrpne analize ogroženosti njihovega trga dela s strani vsake nove države članice posebej;

3.   ugotavlja, da prehodna obdobja odločilno prispevajo k porastu dela na črno in navidezne samozaposlenosti, regionalno povišajo obremenjenost na plačilo, ustvarijo nepoštene delovne pogoje in spodbujajo diskriminacijo ter izkoriščanje delavcev migrantov;

4.   poziva države članice, da zagotovijo izvajanje določbe o mirovanju in preferenčnega pravila iz Pristopne pogodbe, po katerih imajo pri prostih delovnih mestih državljani novih držav članic prednost pred državljani tretjih držav;

5.   poziva Komisijo, da brez odlašanja začne s postopkom ugotavljanja kršitev iz člena 226 Pogodbe ES proti vsaki državi članici, ki ni izpolnila svojih obveznosti iz členov 12, 39 ali 42 Pogodbe ES ali ni upoštevala določbe o mirovanju iz Pristopne pogodbe;

6.   obžaluje, da več držav članic izvaja zakone oziroma upravne določbe, ki lahko predstavljajo strožje omejitve prostega pretoka delavcev iz novih držav članic od tistih, ki so veljale ob podpisu Pristopne pogodbe; ugotavlja, da je obseg omejitev za državljane novih držav članic, ki bi radi vstopili na trge dela EU-15, večji, kakor je dovoljeno v okviru prehodne ureditve;

7.   obžaluje, da v določenih državah članicah še vedno veljajo predpisi ali upravni ukrepi, ki predstavljajo diskriminacijo delavcev;

8.   poziva Komisijo in države članice, da pazijo na temeljito izvajanje delovnega prava in tako zagotovijo enakopravno obravnavo vseh delavcev EU in pošteno konkurenco med podjetji ter preprečijo socialni damping; poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bodo delavci migranti poznali svoje osnovne pravice in dolžnosti, zlasti glede na določbe o prepovedi diskriminacije v skladu s členom 13 Pogodbe ES;

9.   izrecno poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo prizadevanja za zagotovitev pravilnega izvajanja obstoječe zakonodaje Skupnosti, delovnopravnih standardov, zlasti pa določbe Direktive 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z napotitvijo delavcev na delo v okviru opravljanja storitev(5), in ustrezno poglobijo administrativno sodelovanje, če je to primerno;

10.   poziva Komisijo, naj okrepi čezmejno sodelovanje med inšpektorati za delo držav članic Evropske unije in preuči možnosti za vzpostavitev evropske mreže sodelovanja med temi organi (ti. socialni Europol);

11.   poziva Komisijo, države članice, socialne partnerje in ostale specializirane organe v javnem in/ali zasebnem sektorju, da vzpostavijo pravičen in pregleden postopek, s katerim bodo državljanom novih držav članic omogočili pridobitev zaposlitve v dostojnih delovnih, zdravstvenih in varnostnih pogojih;

12.   zahteva, da Komisija in Svet najpozneje do januarja 2009 pripravita standardizirane statistične podatke o migracijah v Skupnosti, vzpostavita sistem načrtnega spremljanja migracije delavcev v EU in zagotovita vsa potrebna sredstva za financiranje teh ukrepov;

13.   poziva Komisijo, Svet in države članice, naj začnejo z informacijsko kampanjo za javnost, da bi bolje obveščali evropske državljane o zakonitostih in posledicah prostega gibanja delavcev v EU ter se zoperstavili razlikovanju na osnovi državljanstva, rase in katerih koli drugih oblik diskriminacije, prepovedanih po členu 13 Pogodbe ES;

14.   zahteva, da se države EU-15 ustrezno posvetujejo s socialnimi partnerji, v skladu z nacionalnimi običaji in praksami, preden sprejmejo sklep o podaljšanju veljavnosti prehodnih ureditev v zvezi s prostim pretokom delavcev iz novih držav članic;

15.   poziva države članice, ki želijo ohraniti prehodne ureditve, naj že na naslednji stopnji ustvarijo pogoje, s katerimi bodo zagotovile, da prehodne ureditve ne bodo mogle veljati dlje kot do leta 2009;

16.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter parlamentom držav članic, držav pristopnic in držav kandidatk.

(1) UL L 236, 23.9.2003, str. 17.
(2) Seznam iz člena 24 Akta o pristopu: Češka republika – glej Prilogo V, odstavek 14; Republika Estonija – Priloga VI, odstavek 14; Republika Latvija – Priloga VII, odstavek 14; Republika Litva – Priloga IX, odstavek 14; Republika Madžarska – Priloga X, odstavek 14; Republika Poljska – Priloga XII, odstavek 14; Republika Slovenija – Priloga XIII, odstavek 14; Slovaška republika – Priloga XIV, odstavek 14.
(3) Sklep Sveta 2005/600/ES z dne 12. julija 2005 o smernicah za politike zaposlovanja držav članic (UL L 205, 6.8.2005, str. 21).
(4)3 UL L 16, 23.1.2004, str. 44.
(5) UL L 18, 21.1.1997, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov