Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0241/2006

Viták :

PV 04/04/2006 - 4

Szavazatok :

PV 06/04/2006 - 6.7

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2006)0136

Elfogadott szövegek
PDF 215kWORD 58k
2006. április 6., Csütörtök - Strasbourg
A máltai menekülttáborok helyzete
P6_TA(2006)0136RC-B6-0241/2006

Az Európai Parlament állásfoglalása a máltai menekülttáborok helyzetéről

Az Európai Parlament,

—  ‐ tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, és különösen annak 14. cikkére,

—  ‐ tekintettel a menekültek jogállásáról szóló 1951-es Genfi Egyezményre, és különösen annak 31. cikkére,

—  ‐ tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményre, és különösen annak 5. cikkére,

—  ‐ tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájára(1), és különösen annak 1. és 18. cikkére,

—  ‐ tekintettel a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról szóló, 2003. január 27-i 2003/9/EK tanácsi irányelvre(2), és a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültkénti vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelvre(3),

—  ‐ tekintettel a harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2003. február 18-i 343/2003/EK tanácsi rendeletre(4) (Dublin II néven ismert rendelet),

—  ‐ tekintettel az EU-Szerződés 6. és az EK-Szerződés 63. cikkére,

—  ‐ tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A.   mivel Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának küldöttségének az EU-n belüli fogva tartási intézményekben, legutóbb Máltán tett látogatása feltárta, hogy a menedékkérőket olyan körülmények között tartják fogva, amelyek messze alulmúlják a nemzetközileg elismert normákat, és különös aggodalomra adnak okot a fizikai feltételek, és az alapszolgáltatások, például az orvosi ellátás, a szociális és jogi segítségnyújtás nem megfelelő mivolta vagy nemléte,

B.   mivel Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának küldöttsége 2006. március 24-én Máltán járt, hogy felkeresse a közigazgatási fogva tartási intézményeket, nevezetesen a Ħal Safi, a Ħal Far és a Lyster Barracks központokat, és hogy találkozzon a bevándorlással foglalkozó máltai hatóságokkal és nem kormányzati szervezetekkel,

C.   figyelembe véve a küldöttség tagjai által a helyszínen tapasztaltakat,

D.   mivel a menedékkérőket Máltán közigazgatási fogva tartási intézményekben tartják őrizetben;

E.   mivel Málta 316 km2 területű, 400 000 fős lakosságú és több mint 1200 fő/km2 népsűrűségű kis sziget az Európai Unió déli határain, és mivel nyilvánvalóan csak igen korlátozott lehetőségei vannak a bevándorlók és a menedékkérők befogadására és ellátására, akik rendszeresen nagy számban érkeznek partjaira,

F.   mivel az évente átlagosan Máltára érkezők száma megfelel a máltai születési arány 45%-ának, és mivel a lakosságszám arányában Máltára 140-szer annyian érkeznek, mint Olaszországba, 150-szer annyian, mint Franciaországba és 205-ször annyian, mint Németországba; mivel 2005-ben 1800-an érkeztek Máltára, ami annyit tesz, mintha 252 000-en érkeztek volna Olaszországba, 270 000-en Franciaországba vagy 369 000-en Németországba,

G.   mivel Málta központi költségvetésének 1%-át fordítja a jelenlegi helyzet kezelésére, amely a következő hónapokban és években minden bizonnyal súlyosbodni fog; mivel Málta katonai és rendőri állományának jelentős részét, több mint 10%-át humanitárius vészhelyzetek kezelésére, és a fogva tartási és befogadó intézmények működtetésére használja,

H.   mivel nem Málta a szigetre érkezők végső úti célja, hiszen bevallásuk szerint tovább akarnak menni más tagállamokba,

I.   mivel a máltai hatóságoknak nincs elég emberük a menedékjog iránti kérelmek ésszerű határidőn belüli kezelésére,

J.   mivel a Máltára érkezők egy része háborútól sújtott országokból származik, Afrika szarváról vagy Darfurból, és mivel őket nehezen lehet visszaküldeni származási országukba,

K.   mivel a "nyitott központok" minden esetben preferáltabbak a valódi fogva tartási intézményeknél, amint azt a ceutai és melillai példák is mutatják,

L.   mivel a máltai közigazgatási gyakorlat a fogva tartás idejét 18 hónapban maximálja a bevándorlók és 12 hónapban a kérelmük elbírálására váró menedékkérők esetében,

M.   mivel a máltai lakosság azt várja az Európai Uniótól, hogy fejezze ki szolidaritását és nyújtson támogatást, ami eddig nem történt meg,

N.   mivel az Európai Uniónak sürgősen és minden rendelkezésére álló eszközével támogatnia kellene Máltát a bevándorlók hullámainak kezelésére irányuló erőfeszítéseiben, amint azt a máltai hatóságok is igénylik,

O.   mivel az Európai Uniónak minden lehetséges erőfeszítést meg kellene tennie Málta és a többi hasonló gondokkal küzdő, az EU határain elhelyezkedő ország megsegítése érdekében,

P.   mivel az Európai Unióhoz való csatlakozás Málta és a többi kis ország számára nehézségeket eredményezett a 343/2003/EK rendelet alkalmazása terén,

1.   szilárd meggyőződése, hogy Máltának és a többi tagállamnak be kell tartania a menedékkérőkre vonatkozó nemzetközi jogi kötelezettségeket;

2.   elismeri a Málta nehézségeit az utóbbi években a bevándorlással kapcsolatos vészhelyzetek kezelésében;

3.   szolidaritásáról biztosítja a máltai népet, a fogva tartott menedékkérőket és bevándorlókat, a máltai hatóságokat és rendfenntartó erőket, amelyek jelentős problémával néznek szembe, figyelembe véve Málta méretét és lakosságszámát, továbbá azt a tényt, hogy a bevándorlók és menedékkérők végső úti célja nem Málta;

4.   örömmel nyugtázza a máltai hatóságok által az átláthatóság érdekében tett erőfeszítéseket; e hatóságok szabad belépést tettek lehetővé az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság küldöttsége, valamint a sajtó számára a közigazgatási fogva tartási intézményekbe;

5.   mindamellett sajnálatát fejezi ki a bevándorlók és a menedékkérők elfogadhatatlan életkörülményei miatt a máltai közigazgatási fogva tartási intézményekben;

6.   felkéri a máltai hatóságokat, hogy csökkentsék jelentősen a bevándorlók fogva tartásának időtartamát;

7.   teljes körű bejutást kér a Menekültügyi Főbiztosság és a nem kormányzati szervezetek számára a lezárt fogva tartási intézményekbe; felkéri az illetékes nem kormányzati szervezeteket, hogy biztosítsanak állandó jelenlétet ezekben az intézményekben az orvosi és jogi segítségnyújtáshoz való hozzáférés biztosítása céljából;

8.   ragaszkodik ahhoz, hogy a tagállamok biztosítsák a menedékkérési eljáráshoz való hozzáférést, illetve koherens és következetes módon alkalmazzák a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló, 2005. december 1-i 2005/85/EK tanácsi irányelv(5) rendelkezéseit, és hogy a menedék iránti kérelmeket gyorsan és hatékonyan dolgozzák fel;

9.   kéri a máltai hatóságokat, hogy alkalmazzák a 2003/9/EK irányelvet, különösen ami a fogva tartási intézményekben fennálló körülményeket illeti;

10.   nagyobb szerepet kér az Európai Unió számára a bevándorlók és menedékkérők hullámaihoz kapcsolódó humanitárius vészhelyzetek kezelésében;

11.   felhívja a Tanácsot, hogy a bel- és igazságügyminiszterek mielőbb tartsanak rendkívüli ülést Máltán annak érdekében, hogy fontolóra vegyék sürgős és azonnali intézkedések meghozatalát az előre láthatólag a nyári hónapokban Máltára érkező nagy számú szabálytalanul bevándorló problémájának kezelése érdekében, és hogy ugyanakkor megfelelő megoldást találjanak az aktuális problémákra;

12.   úgy véli, hogy a tagállamoknak fokozott szolidaritásról kellene tanúbizonyságot tenniük azon tagállamokkal szemben, amelyek jobban szenvednek az EU felé irányuló bevándorlási hullámoktól, és felkéri a tagállamokat, hogy fogadják területükön a Máltáról és a többi kis országból érkező menedékkérőket, nevezetesen a technikai segítségnyújtás és az ARGO programban, az Európai Menekültügy Alapban, a Külső Határok Alapban, az Európai Integrációs Alapban és a Visszatérési Alapban a 2007‐2013 közötti időszak vonatkozásában erre a célra elkülönített pénzeszközök felhasználásával;

13.   felhívja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy nyújtsanak gyakorlati segítséget Máltának a következők révén:

   ‐ szakértői csoportok küldése, független szakértőket is beleértve a menedékkérői jogállás megszerzéséhez nyújtott támogatás biztosítása céljából,
   ‐ szakértői csoportok küldése, független szakértőket is beleértve a 2003/9/EK irányelv tiszteletben tartásával kapcsolatos tanácsadás céljából;

14.   felkéri a Bizottságot, hogy a lehető legrövidebb időn belül javasolja egy sürgősségi alap létrehozását a tagállamokban felmerülő humanitárius válsághelyzetek kezelése céljából, és hogy az új alapokba a 2007‐2013 közötti időszak vonatkozásában építsen be egy vészhelyzeti mechanizmust a vészhelyzetek pénzügyi támogatásának lehetővé tétele céljából;

15.   nyomatékosan felkéri a Bizottságot, hogy mielőbb kezdeményezze a 343/2003/EK, más néven "Dublin II" rendelet felülvizsgálatát, amely megkérdőjelezné azt az elvet, miszerint menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam az első belépés szerinti ország ‐ ami elviselhetetlen terhet ró az EU déli és keleti országaira ‐ másrészről bevezetné a tagállamok közötti felelősség méltányos megosztásának mechanizmusát;

16.   emlékeztet egy olyan közösségi bevándorlási és menekültpolitika szükségességére, amelynek alapja a bevándorlás legális csatornáinak megnyitása és a bevándorlók és menedékkérők alapvető jogai védelmére vonatkozó, egész Unióra kiterjedő közös szabályok meghatározása, ahogyan azt az 1999-es tamperei Európai Tanács megfogalmazta és a Hágai Program megerősítette;

17.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosságának.

(1) HL C 364., 2000.12.18., 1.o.
(2) HL L 31., 2003.2.6., 18. o.
(3) HL L 304., 2004.9.30., 12.o.
(4) HL L 50., 2003.2.25., 1. o.
(5) HL L 326., 2005.12.13., 13.o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat