Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/2548(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B6-0235/2006

Debates :

PV 04/04/2006 - 4
PV 05/04/2006 - 12
CRE 05/04/2006 - 12

Balsojumi :

PV 06/04/2006 - 6.7
PV 06/04/2006 - 6.9
CRE 06/04/2006 - 6.9

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2006)0138

Pieņemtie teksti
PDF 196kWORD 40k
Ceturtdiena, 2006. gada 6. aprīlis - Strasbūra
Vēlēšanas Ukrainā
P6_TA(2006)0138RC-B6-0235/2006

Eiropas Parlamenta rezolūcija par parlamenta vēlēšanām Ukrainā

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par politiskajiem notikumiem Ukrainā, it īpaši 2005. gada 13. janvāra rezolūciju par vēlēšanu rezultātiem Ukrainā(1),

–   ņemot vērā 2006. gada 19. janvāra rezolūciju par Eiropas kaimiņattiecību politiku(2),

–   ņemot vērā ES - Ukrainas rīcības plānu un turpmākos pasākumus, kurus Padome nolēma veikt, lai atbalstītu demokrātisku un uz reformām vērstu Ukrainu,

–   ņemot vērā EDSO 2006. gada 27. marta provizorisko paziņojumu par vēlēšanām Ukrainā,

–   ņemot vērā Reglamenta 103. panta 4. punktu,

A.   tā kā Ukraina ir skaidri apstiprinājusi savu vēlmi kļūt par daļu no Eiropas un pievienoties Eiropas Savienībai, ņemot vērā ES pamatprincipus un kritērijus;

B.   tā kā Eiropas Parlamenta Starptautiskā vēlēšanu novērošanas misija, Eiropas Padomes parlamentārās asamblejas, EDSO, NATO un EDSO Demokrātisko iestāžu un cilvēktiesību birojs (ODIHR) secināja, ka 2006. gada 26. marta parlamenta vēlēšanas Ukrainā ir bijušas brīvas un godīgas, kā arī atbilst starptautiskajiem standartiem attiecībā uz demokrātiskām vēlēšanām;

C.   tā kā vēlēšanu kampaņu atspoguļojums presē bija samērā līdzsvarots un partijas varēja paust savus uzskatus un vēlētāji ‐ brīvi paust savu izvēli;

D.   tā kā tika secināts, ka vēlēšanas tika vadītas demokrātiski un pārredzami, nebija praktiski nekādu starpgadījumu, lai gan problēmas ar vēlēšanu iecirkņa darbinieku nodrošināšanu un pārāk lielo vēlētāju skaitu dažos vēlēšanu iecirkņos radīja zināmu nekārtību vēlēšanu dienā;

E.   tā kā Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Ukrainas attiecības kļūst aizvien ciešākas, pamatojoties uz Eiropas pamatvērtību kopīgu ievērošanu;

1.   atzinīgi vērtē to, ka parlamenta un pašvaldības vēlēšanas 2006. gada 26. martā notika, pietiekami lielā mērā ievērojot starptautiskos vēlēšanu standartus, un ka Ukraina neapšaubāmi gatavojas kļūt par nobriedušu demokrātisku valsti un ieņemt tai pienākošos vietu Eiropas demokrātisko nāciju kopienā;

2.   atzīmē trūkumus, ko vēlēšanu laikā konstatējusi Starptautiskā Vēlēšanu novērošanas misija, un aicina Ukrainas attiecīgās iestādes veikt koriģējošus pasākumus un nodrošināt, lai nākamajās vēlēšanās šādas problēmas neatkārtotos;

3.   sveic Ukrainas iedzīvotājus, kas, neskatoties uz reizēm grūtajiem apstākļiem vēlēšanu iecirkņos, ir parādījuši savu atbalstu demokrātijas procesam savā valstī;

4.   mudina visus jaunievēlētā Ukrainas parlamenta (Verhovnaja Rada) deputātus, kā arī jauno Ukrainas valdību pilnībā nodoties demokratizācijas procesa veicināšanai, kā arī bez iebildumiem turpināt un padziļināt politiskās, sociālās un ekonomiskas reformas;

5.   mudina Komisiju un Padomi nekavējoties konkrēti reaģēt uz Ukrainas iedzīvotāju pieaugošajām cerībām uz ES un izskatīt iespēju turpmāk pastiprināt Eiropas kaimiņattiecību rīcības plānā iekļautos pasākumus, lai atbalstītu turpmāko demokrātijas attīstību Ukrainā, it īpaši attiecībā uz tiesiskuma stingrāku ievērošanu, kā arī sociālo un ekonomikas reformu turpināšanu un padziļināšanu; turklāt mudina dalībvalstis īstenot līdzīgas iniciatīvas un konkrētus atbalsta projektus, kas palīdzētu turpināt demokratizācijas un reformu procesu Ukrainā;

6.   aicina jauno valdību, kas izveidojusies pēc šīm vēlēšanām, nostiprināt kopīgo Eiropas vērtību un mērķu atbalstīšanu Ukrainā, veicot turpmākus pasākumus, lai veicinātu demokrātiju, cilvēktiesības, pilsonisko sabiedrību un tiesiskumu, atsākot tirgus reformas un pārvarot politiskās nesaskaņas Ukrainā;

7.   mudina jauno Ukrainas valdību arī turpmāk būt par uzticamu Eiropas Savienības partneri, īpašu uzmanību pievēršot stabilitātes palielināšanai reģionā, it īpaši risinot Piedņestras problēmu;

8.   aicina visas kaimiņvalstis pilnībā respektēt Ukrainas tautas demokrātisko izvēli un neizdarīt nekādu ekonomisku vai cita veida spiedienu, lai mainītu valsts demokrātiski izvēlēto turpmāko politisko, sociālo un ekonomisko attīstību;

9.   cer, ka ES un Ukraina parakstīs nolīgumu par vīzu režīma atvieglojumiem, lai visbeidzot ieviestu bezvīzu režīmu, bet līdz tam laikam aicina Komisiju pilnībā ievērot spēkā esošos nolīgumus par bezmaksas daudzkārtējām ieceļošanas vīzām ar septiņām dalībvalstīm, kā arī citus pasākumus saistībā ar Ukrainas perspektīvu Eiropā; aicina turpināt pasākumus, lai tuvinātu Ukrainu pilntiesīgai dalībai Pasaules Tirdzniecības organizācijā;

10.   atzīmē, ka pašreizējais partnerības un sadarbības nolīgums starp Eiropas Kopienām un Ukrainu(3) zaudēs spēku 2008. gadā, un aicina Komisiju sākt sarunas par asociācijas nolīgumu;

11.   cer, ka sadarbība ar Ukrainas parlamentu (Verhovnaja Rada) kļūs ciešāka un ka pārejas process Ukrainā turpināsies, palīdzot valstij sasniegt mērķi par aizvien intensīvāku sadarbību ar Eiropas Savienību, un apņemas Ukrainu atbalstīt un tai palīdzēt šajā procesā;

12.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Ukrainas valdībai un parlamentam, kā arī Eiropas Padomes parlamentārajām asamblejām, EDSO un NATO.

(1) OV C 247 E, 6.10.2005., 155. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0028.
(3) OV L 49, 19.2.1998., 3. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika