Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2005/2141(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0048/2006

Előterjesztett szövegek :

A6-0048/2006

Viták :

PV 06/04/2006 - 5
CRE 06/04/2006 - 5

Szavazatok :

PV 06/04/2006 - 6.12
CRE 06/04/2006 - 6.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2006)0141

Elfogadott szövegek
PDF 222kWORD 66k
2006. április 6., Csütörtök - Strasbourg
A támogatás hatékonysága és korrupció a fejlődő országokban
P6_TA(2006)0141A6-0048/2006

Az Európai Parlament állásfoglalása a segélyek hatékonyságáról és a fejlődő országokban tapasztalható korrupcióról (2005/2141(INI))

Az Európai Parlament,

—  ‐ tekintettel a Tanácsnak és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői, az Európai Parlament és a Bizottság "Európai konszenzus a fejlesztésről" című közös nyilatkozatára(1),

—  ‐ tekintettel a korrupció elleni 2003. október 31-i ENSZ egyezményre,

—  ‐ tekintettel a nemzetközi kereskedelmi ügyletek során előforduló korrupció és megvesztegetés elleni 1996. december 16-i ENSZ nyilatkozatra,

—  ‐ tekintettel a külföldi közhivatalnokok nemzetközi üzleti tranzakciók során történő megvesztegetése elleni küzdelemről szóló 1997. november 21-i OECD egyezményre,

—  ‐ tekintettel az ENSZ 2000. szeptember 8-i millenniumi nyilatkozatára, amely meghatározza a millenniumi fejlesztési célokat mint a szegénység felszámolásának a nemzetközi közösség által közösen összeállított céljait,

—  ‐ tekintettel a támogatások hatékonyságáról szóló 2005. március 2-i párizsi nyilatkozatra,

—  ‐ tekintettel az "Ökológiai rendszerek és az emberi jólét: lehetőségek és kihívások a vállalatok és az ipar számára" című 2005. július 12-i negyedik millenniumi ökoszisztéma-felmérési jelentésre,

—  ‐ tekintettel a Cotonouban 2000.június 23-án aláírt, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportja, illetve az Európai Közösség és tagállamai közötti partnerségi megállapodás(2) 8., 9. és 97. cikkére,

—  ‐ tekintettel az eviani G8-as csúcstalálkozó korrupció elleni küzdelemről és az átláthatóság javításáról szóló 2003. június 2-i nyilatkozatára,

—  ‐ tekintettel az Afrikáért Bizottság "Közös érdekünk" című 2005. március 11-i jelentésére,

—  ‐ tekintettel a kézi lőfegyverek és könnyű fegyverek (SALW) és az ezekhez tartozó lőszerek jogellenes felhalmozása és az ezekkel való kereskedelem elleni küzdelemmel kapcsolatos, az Európai Tanács által 2005. december 15‐16-án elfogadott EU-stratégiára,

—  ‐ tekintettel a fejlődő országokban történő kapacitásbővítésről szóló 2003. május 15-i állásfoglalására(3),

—  ‐ tekintettel a "Kormányzás az Európai Unió fejlesztési politikájában" című 2004. március 31-i állásfoglalására(4),

—  ‐ tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

—  ‐ tekintettel a Fejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0048/2006),

A.   mivel a korrupció aránytalanul sújtja a szegényeket, megnehezíti a közjavakhoz való hozzáférésüket és csökkenti az alapszolgáltatások színvonalát, megnehezítve ezzel az elszegényedési spirálból történő kiszabadulást,

B.   mivel a korrupció negatív hatással van az üzleti légkörre, a közszolgáltatások nyújtásának eredményességére és a lakosságnak a kormányzat iránti bizalmára,

C.   mivel a korrupció csökkenti a segélyezés hatékonyságát és ezért akadályozza az Európai Unió fejlesztési céljait, és lassítja az EU partnerországainak fejlődési ütemét,

D.   mivel a Világbank becslései szerint évente több mint 1 000 000 000 000 amerikai dollárt fizetnek ki megvesztegetésre az egész világon és az Afrikai Unió becslései szerint a korrupció az afrikai gazdaságok számára évente Afrika GDP-jének több mint 25%-ába kerül,

E.   mivel a korrupció a társadalom egészét érintő probléma, sok fajtája van és nem alkalmazható rá általános stratégia, hiszen csak átfogó megközelítéssel lehet tartósan kiküszöbölni,

F.   mivel a politikusok, a kormányzati hivatalnokok, a civil társadalom, a sajtó, a multinacionális vállalatok és a nemzetközi adományozók fontos szerepet játszhatnak a korrupció elleni küzdelemben,

G.   mivel a korrupció egyaránt okozója és következménye a konfliktushelyzeteknek,

H.   mivel a korrupció veszélyezteti az alapvető emberi szükségleteket, mint például az egészséghez és az oktatáshoz való hozzáférést,

I.   mivel a korrupció a gyenge kormányzás mellékterméke, elválaszthatatlan az állam szerepétől, és ezért a helyes kormányzást elősegítő módszerekkel kell ellene küzdeni,

J.   mivel az átláthatóság és az elszámoltathatóság a korrupció elleni küzdelem alapelemei,

K.   mivel kellő figyelmet kell szentelni a kézi lőfegyverek és könnyű fegyverek jogellenes előállítása, szállítása és forgalmazása, illetve a korrupciós gyakorlat közötti összefüggésnek mind a fejlődő, mind a fejlett országokban,

L.   mivel a korrupció megfékezése a civil társadalomban való tudatosulás és a civil társadalom részvétele nélkül nem lehetséges, és mivel az összes információhoz való hozzáférés elengedhetetlen ebben a folyamatban,

M.   mivel a korrupció elleni 2003. évi ENSZ-egyezmény az első nemzetközi jogi eszköz annak felismerésére, hogy az összes államnak el kell köteleznie magát az eszközök hazatelepítése mellett, és mivel ezen egyezményt az EU tagállamai közül kizárólag Magyarország és Franciaország ratifikálta,

N.   mivel az 1997-es említett OECD egyezményt csak az OECD tagállamai, illetve a nemzetközi üzleti tranzakciók során történő megvesztegetésekkel foglalkozó az OECD-s munkacsoport teljes jogú résztvevői írhatják alá;

1.   felszólítja a Bizottságot, hogy fejlesztési programjainak kialakítása során fektessen nagyobb hangsúlyt az elszámoltathatóság és az átláthatóság kérdésére, mivel a gyenge elszámoltathatósági mechanizmusok megkönnyítik a korrupciót;

2.   hangsúlyozza, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani a civil társadalom szerepére a helyes kormányzás és a korrupció önkéntes ellenőrzése előmozdításában;

3.   emlékeztet arra, hogy a módosított Cotonou-i partnerségi megállapodás értelmében a korrupció súlyos esetei a megállapodás 96. és 97. cikkével összhangban egyeztetéshez vezethetnek;

4.   hangsúlyozza annak szükségességét, hogy párbeszédek, az információk megosztása és kapacitásbővítés révén támogassák a fejlődő országok nemzeti parlamentjeinek költségvetési hatóságként történő működését;

5.   hangsúlyozza azt a fontos szerepet, amelyet a szabad és független média játszhat a korrupció elleni küzdelemben, és az EU-tól fokozottabb támogatást kér a partnerországok ilyen médiumait segítő vagy megerősítő projektek részére;

6.   hangsúlyozza, hogy hozzá kell járulni az említett országok jogrendszerének kiépítéséhez és megszilárdításához;

7.   hangsúlyozza a nők korrupció elleni küzdelemben játszott fontos szerepét, és ezért felhívja a figyelmet a nők és lányok szélesebb körű és magasabb színvonalú oktatásának, valamint a nők politikában való részvétele elősegítésének szükségességére;

8.   támogatja a "Tedd közzé, amit kifizetsz!" elnevezésű kampányt, amely felhívja a multinacionális vállalatokat, hogy tegyenek közzé információkat a kormányoknak történő kifizetésekről;

9.   hangsúlyozza a fejlődő országokban történő beruházás fontosságát, és ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat az ilyen beruházások folyamatos lebonyolításának támogatására;

10.   hangsúlyozza a civil társadalom által felállítandó felügyelet jelentőségét a fejlődő országokban, amely a kormány ellenőrzését szolgáló rendszert tesz szükségessé; felszólítja a Bizottságot, hogy támogassa ezt a folyamatot a költségvetési támogatás megfelelő hányadának a civil társadalmi felügyelet számára történő fenntartása révén;

11.   úgy ítéli meg, hogy a belső szervezetnek gyakran kell változnia a korrupció kezelése érdekében; hangsúlyozza a kapacitásbővítés szükségességét a központi és helyi intézményekben a korrupció elleni küzdelem céljából, különösen a költségvetési támogatás formájában nyújtott támogatás növekedésének fényében;

12.   hangsúlyozza, hogy a költségvetési támogatást mindig eseti alapon történő gondos ügygondnoki kockázatértékelésnek kell megelőznie;

13.   hangsúlyozza, hogy a költségvetési támogatást mindig egyes ágazatokhoz kell rendelni;

14.   hangsúlyozza, hogy minden költségvetési támogatást az államháztartás pénzügyi irányításának javítására irányuló politikai párbeszédnek kell kísérnie, ezzel csökkentve a korrupció vagy az alapok hűtlen kezelésének kockázatát;

15.   felhív az Európai Unió által nyújtott költségvetési támogatással kapcsolatos programok átláthatóbbá tételére, beleértve a fogadó ország által elköltött támogatásra vonatkozó információk közzétételét, és a parlamenti és civil szereplők bevonását e folyamatba;

16.   felhív a költségvetés civil társadalom és a nemzeti parlamentek általi hatékony nyomon követésének támogatására a közkiadások nyomon követésére irányuló felmérések (PETS) révén, amelyek egyértelműen mérik a bevételeket és a kiadásokat az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottságának (DAC) követelményei szerint;

17.   úgy ítéli meg, hogy külön szociális mutatókat kell kidolgozni annak érdekében, hogy pontosabb adatokat kapjunk a szóban forgó országok által a kormányzás minőségében elért eredményekről, valamint ezen a területen szélesebb körű részvételt vár a civil társadalomtól;

18.   felszólítja az EU-t mint a kedvezményezett országok ügygondnoki kockázatának értékelésére vonatkozó harmonizált keretrendszert biztosító közkiadási és pénzügyi elszámoltathatósági program (PEFA) társelnökét, hogy a korrupció szintjének mérésére vezessen be külön mutatókat;

19.   felszólítja a Bizottságot, hogy a feltárt mértékű korrupció alapján jutalmazza a jó kormányzást és büntesse a korrupt rendszereket;

20.   sürgeti, hogy a Bizottság vegyen fontolóra határozatokat a fejlődő országok külső adósságainak csökkentésére;

21.   hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a nemzetközi adományozók szorosan összehangolják költségvetési támogatások terén folytatott tevékenységüket az átláthatóságnak és az elszámoltathatóságnak a kedvezményezett országokban történő növelése céljából;

22.   sürgeti az EU tagállamait és a korrupció elleni 2003. évi ENSZ-egyezményt aláíró minden országot, hogy ratifikálják az egyezményt és a külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni küzdelemről szóló 1997. évi OECD egyezményt;

23.   felkéri az OECD tagjait, hogy fontolják meg Ciprusnak, Lettországnak, Litvániának és Máltának a nemzetközi üzleti tranzakciók során történő megvesztegetésekkel foglalkozó munkacsoportba teljes jogú tagként történő felvételét, amely lehetővé tenné számukra az 1997-es OECD-egyezmény aláírását és ratifikálását, továbbá felkéri ezen országokat, hogy mindeközben próbáljanak meg minél nagyobb mértékben részt venni a nemzetközi üzleti tranzakciók során történő megvesztegetések elleni küzdelemről szóló, 1997. május 23-i, OECD Miniszterek Tanácsa által kiadott felülvizsgált ajánlásban;

24.   emlékeztet a korrupció megfékezésére és a helyes kormányzás elősegítésére irányuló regionális kezdeményezések, mint például az afrikai szakértői értékelési mechanizmus (APRM) fontos szerepére; hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az afrikai országok végrehajtsák ezeket a kezdeményezéseket és a Bizottság és a tagállamok technikai és pénzügyi támogatást nyújtsanak ebből a célból;

25.   felszólítja a tagállamokat arra, hogy mielőbb kezdeményezzenek kötelező jogérvényű nemzetközi jogi okmányt a kézi lőfegyverek, a könnyű fegyverek és a lőszerek nyomon követéséről és megjelöléséről, továbbá támogassák a fejlődő országoknak a kézi lőfegyverek, a könnyű fegyverek és a lőszerek illegális kereskedelme elleni küzdelemre vonatkozó regionális kezdeményezéseit;

26.   felhív a "a nyersanyag-kitermelő iparágak átláthatóságára irányuló kezdeményezés" további végrehajtására és a kezdeményezés melletti elkötelezettségre annak érdekében, hogy biztosítsák a fejlődő országok kormányai és a multinacionális vállalatok közötti kifizetésekre vonatkozó információk közzétételét;

27.   felszólítja a jelentős pénzügyi központokkal rendelkező tagországokat, hogy tegyék meg az összes szükséges jogi és adminisztratív intézkedést annak biztosítására, hogy a jogellenesen szerzett pénzeszközöket vissza lehessen juttatni a származási országba; továbbá hangsúlyozza a kapacitásbővítés szükségességét, az eszközök eltulajdonításának megakadályozására összpontosítva;

28.   sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak létre nemzetközi feketelista-rendszert amely megakadályozhatja, hogy a bankok nagy pénzösszegeket kölcsönözzenek korrupt rendszereknek, illetve kormányok képviseletében fellépő korrupt egyéneknek;

29.   felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tiltsák be az olyan vállalkozásokkal kötött közbeszerzési szerződéseket, amelyek alkalmazottai valamely fejlődő országban korrupt tevékenységeket folytattak a kormány minisztereivel vagy tisztviselőivel, ha az ilyen alkalmazottak nem állnak fegyelmi eljárás alatt; felszólítja továbbá a tagállamokat, hogy utalják az ilyen ügyeket a megfelelő ügyészi hatóságokhoz, hogy az ilyen személyek ellen nyomozás induljon, és szükség szerint állítsák őket bíróság elé;

30.   hangsúlyozza, hogy a közbeszerzési eljárásokban jelentős korrupciós kockázatok rejlenek, és ebből következően kulcsfontosságú az átlátható közbeszerzési szabályok és eljárások előmozdítása;

31.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 46., 2006.2.24., 1. o.
(2) HL L 317., 2000.12.15., 3. o.
(3) HL C 67. E, 2004.3.17., 255. o.
(4) HL C 103. E, 2004.4.29., 550. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat