Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/0143(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0129/2006

Teksty złożone :

A6-0129/2006

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/05/2006 - 8.3

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0188

Teksty przyjęte
PDF 193kWORD 31k
Wtorek, 16 maja 2006 r. - Strasburg
Umowa WE/Republika Albanii dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych *
P6_TA(2006)0188A6-0129/2006

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych (COM(2005)0349 – C6-0113/2006 – 2005/0143(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2005)0349)(1),

–   uwzględniając art. 80 ust. 2 oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0113/2006),

–   uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A6-0129/2006),

1.   zatwierdza zawarcie umowy;

2.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz Republiki Albanii.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności