Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0148(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0128/2006

Predkladané texty :

A6-0128/2006

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/05/2006 - 8.6

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0191

Prijaté texty
PDF 191kWORD 33k
Utorok, 16. mája 2006 - Štrasburg
Dohoda ES/Rumunsko o určitých aspektoch leteckých služieb *
P6_TA(2006)0191A6-0128/2006

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Rumunskom o určitých aspektoch leteckých služieb (KOM(2005)0369 – C6-0116/2006 – 2005/0148(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2005)0369)(1),

–   so zreteľom na článok 80 ods. 2 a článok 300 ods. 2 prvý pododsek prvá veta Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0116/2006),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6-0128/2006),

1.   súhlasí s uzavretím dohody;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Rumunska.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia