Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0249(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0132/2006

Indgivne tekster :

A6-0132/2006

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/05/2006 - 8.9

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0194

Vedtagne tekster
PDF 113kWORD 51k
Tirsdag den 16. maj 2006 - Strasbourg
Protokollen til fiskeriaftalen med São Tomé og Príncipe *
P6_TA(2006)0194A6-0132/2006

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe om fiskeri ud for São Tomé og Príncipe, for perioden 1. juni 2005 – 31. maj 2006 (KOM(2005)0630 - C6-0045/2006 - 2005/0249(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til Rådets forordning (KOM(2005)0630)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 37 og artikel 300, stk. 2,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0045/2006),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

-   der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget og Udviklingsudvalget (A6-0132/2006),

1.   godkender forslaget til Rådets forordning som ændret og godkender indgåelsen af aftalen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipes regeringer og parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 1
Betragtning 2 a (ny)
(2a) Fællesskabets finansielle bidrag bør ligeledes anvendes til udvikling af de kystsamfund, der lever af fiskeri, og til etablering af små lokale virksomheder inden for konservering og forarbejdning af fiskeriprodukter.
Ændring 2
Artikel 1 a (ny)
Artikel 1a
Europa-Parlamentet anmodes hurtigst muligt om en udtalelse om forlængelse eller indgåelse af fiskeripartnerskabsaftaler, således at en sådan anmodning ikke indgives efter udløbet af fristen for betaling af en finansiel modydelse.
Ændring 3
Artikel 3 a (ny)
Artikel 3a
I protokollens sidste gyldighedsår og forud for indgåelsen af en eventuel aftale om dens forlængelse forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af og gennemførelsesbetingelserne for aftalen.
Ændring 4
Artikel 3 b (ny)
Artikel 3b
Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om resultaterne af de målrettede aktioner, der er omhandlet i artikel 4 i protokollen.
Ændring 5
Artikel 3 c (ny)
Artikel 3c
Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet et eksemplar af rapporten vedrørende evalueringen af "dybvandskrabbebestanden" for 2006.
Ændring 6
Artikel 3 d (ny)
Artikel 3d
Før afslutningen af forhandlingerne om forlængelse af den nuværende aftale orienterer Kommissionen Europa-Parlamentet om holdningen hos de medlemsstater, der har interesse i en forlængelse af aftalen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik