Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 16 februari 2006 - Strasbourg
 Tjänster på den inre marknaden ***I
 Strategiska riktlinjer för landsbygdens utveckling (2007-2013) *
 Ny finansieringsmekanism för millenniemålen
 Rätten till yttrandefrihet och respekt för religiösa övertygelser
 Utsikterna för Bosnien och Hercegovina
 Vitryssland
 Risk- och krishantering inom jordbruket
 Genomförandet av EU:s skogsbruksstrategi
 Kulturarv i Azerbajdzjan
 Guantanamo
Texter (387 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy