Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0033(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0123/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0123/2006

Συζήτηση :

PV 18/05/2006 - 4
CRE 18/05/2006 - 4

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2006 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0218

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 440kWORD 123k
Πέμπτη 18 Μαΐου 2006 - Στρασβούργο
Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I
P6_TA(2006)0218A6-0123/2006
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2005)0108 – C6-0093/2005 – 2005/0033(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0108)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, τo άρθρο 159, παράγραφος 3, το άρθρο 181α, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0093/2005),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με τις πλημμύρες στην Κεντρική Ευρώπη(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2005 για τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές και πλημμύρες) αυτό το καλοκαίρι στην Ευρώπη(3),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0123/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   τονίζει ότι οι πιστώσεις που αναφέρονται στη νομοθετική πρόταση μετά το 2006 εξαρτώνται από την απόφαση για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

3.   καλεί την Επιτροπή, μετά την έγκριση του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου, να υποβάλει, εάν είναι απαραίτητο, πρόταση για την προσαρμογή του ποσού δημοσιονομικής αναφοράς του προγράμματος

4.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ C 272 Ε της 13.11.2003, σ. 471.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0334.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Μαΐου 2006 εν όψει της έγκρισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
P6_TC1-COD(2005)0033

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 159, παράγραφος 3, και το άρθρο 181α, παράγραφος 2,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Ως καταστροφή νοείται μεγάλο καταστροφικό γεγονός που προκαλεί σοβαρή ζημία στον πληθυσμό και στο περιβάλλον, όπως πλημμύρες, πυρκαγιές ή ξηρασία. Σε περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών ή καταστάσεων κρίσης, η Κοινότητα πρέπει να επιδεικνύει αλληλεγγύη προς τα πληγέντα κράτη μέλη και ιδίως τους πολίτες, παρέχοντάς τους ταχέως ειδική οικονομική βοήθεια ώστε να συμβάλλει στην ταχύτερη αποκατάσταση των κανονικών συνθηκών διαβίωσης στις πληγείσες περιοχές και, αφετέρου, συνεισφέροντας στη χρηματική αποζημίωση των άμεσων θυμάτων, χωρίς να αναλαμβάνει τα καθήκοντα των δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων.

(2)  Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει στην Κοινότητα, σε περιπτώσεις καταστροφών ή κρίσεων, τη δυνατότητα δράσης σε μεγαλύτερη κλίμακα. Κατ' αυτόν τον τρόπο συμβάλλει σημαντικά ώστε η Κοινότητα να δραστηριοποιείται καλύτερα και πλέον συγκεκριμένα σε τομείς, στους οποίους οι πολίτες αναμένουν ενέργειες από πλευράς της Κοινότητας. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή ώστε να υφίσταται συνεκτικότητα μεταξύ του πεδίου εφαρμογής και της χρηματοδότησης του Ταμείου, προκειμένου η Κοινότητα να μπορεί να εκπληρώσει υπό όλες τις περιστάσεις σε μια διευρυμένη και μια περαιτέρω διευρυνόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση τις από τους πολίτες καθορισμένες προσδοκίες. Αυτό σημαίνει αφενός ότι θα πρέπει να αποφευχθεί η υπερδιεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, και αφετέρου ότι η Κοινότητα στους σαφώς καθορισμένους τομείς εφαρμογής θα πρέπει να διαθέτει επαρκή μέσα ακόμη και σε ιδιαίτερα έτη κρίσεων.

(3)  Η Κοινότητα πρέπει επίσης να επιδεικνύει αλληλεγγύη προς τις χώρες που διαπραγματεύονται την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(4)  Μεγάλες οικολογικές, βιομηχανικές και τεχνολογικές καταστροφές - συμπεριλαμβανομένης της ποτάμιας και της θαλάσσιας ρύπανσης, καθώς και των ραδιολογικών απειλών - είναι δυνατόν να προκληθούν τυχαία ή να είναι το αποτέλεσμα φυσικών αιτίων με άμεσες καταστρεπτικές επιπτώσεις, όπως πλημμύρες, ή πυρκαγιές δασών, ή να έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, όπως σε ξηρασίες ή παγετούς, καθώς και να είναι το αποτέλεσμα τρομοκρατικών επιθέσεων. Τα υφιστάμενα μέσα οικονομικής και κοινωνικής συνοχής είναι σε θέση να χρηματοδοτούν τα μέτρα για την πρόληψη των κινδύνων και για την αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν ζημιές. Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου(3), επιτρέπει στην Κοινότητα να παρέχει βοήθεια με σκοπό την κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης των άμεσα πληγέντων για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών του πληθυσμού και να συμβάλλει στη βραχυπρόθεσμη αποκατάσταση των βασικών υποδομών που υπέστησαν ζημιές, έτσι ώστε να ανακάμπτει η οικονομική δραστηριότητα στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφή. Στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Ταμείου εμπίπτουν όμως κυρίως καταστροφές που οφείλονται σε φυσικά αίτια, και θα πρέπει να προβλεφθεί ότι η Κοινότητα μπορεί να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις κρίσεων που δεν έχουν φυσικά αίτια και σε τέτοιες περιπτώσεις στις οποίες δεν έχει διευκρινιστεί επαρκώς το ζήτημα της ευθύνης.

(5)  Η παρούσα δράση προτείνεται ως συμπλήρωμα στις προσπάθειες των σχετικών κρατών σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συνέπειες μιας καταστροφής ή μιας κρίσης είναι τόσο δριμείες, ώστε τα κράτη αυτά να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση μόνα τους με τα μέσα που διαθέτουν. Δεδομένου ότι αυτός ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό από τα κράτη μέλη, λόγω των διαστάσεων της δράσης, και δύναται, συνεπώς, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων του.

(6)  Το Ταμείο Αλληλεγγύης θα πρέπει να χρηματοδοτείται εκτός του δημοσιονομικού πλαισίου με μέγιστο ποσό που θα ενεργοποιείται όταν κρίνεται αναγκαίο. Προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση, το Ταμείο Αλληλεγγύης θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο αποθεματικό ευελιξίας έως ανώτατο όριο της τάξης των 7 δισ. ευρώ.

(7)  Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η δράση δυνάμει του παρόντος κανονισμού πρέπει να περιορίζεται σε μεγάλες καταστροφές. Αυτές πρέπει να ορίζονται ανάλογα με τον τομέα. Σε περιπτώσεις τρομοκρατικής επίθεσης, η Κοινότητα θα πρέπει να αντιδρά σε περιστάσεις ακόμη κι αν η υλική ζημία δεν φθάνει στο κατώτερο όριο για την κινητοποίηση του Ταμείου αλλά οι συνέπειες της επίθεσης είναι τόσο σοβαρές που η κοινοτική αλληλεγγύη καθίσταται επιτακτική. Θα ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των απομακρυσμένων και απομονωμένων περιοχών μέσω ενισχυμένης εταιρικής σχέσης.

(8)  Από την πείρα που αποκτήθηκε κατά τα πρώτα έτη μετά τη σύσταση του προηγούμενου Ταμείου Αλληλεγγύης διαπιστώθηκε η δυσκολία εφαρμογής του στις αργά εξελισσόμενες καταστροφές. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφή ορισμό της χρονικής στιγμής από την οποία ένα αίτημα είναι επιλέξιμο. Είναι επίσης επειγόντως απαραίτητο να προσαρμοσθούν οι κανόνες επιλεξιμότητας στα χαρακτηριστικά, την ένταση και τη διάρκεια του φαινομένου που προκαλεί το πρόβλημα, ιδιαίτερα εξασφαλίζοντας την οικονομική κάλυψη για τα ειδικά μέτρα που εγκρίνονται με σκοπό την αντιμετώπιση καταστροφών αυτού του τύπου.

(9)  Οι μεγάλες καταστροφές, ιδίως εκείνες που προκαλούνται από φυσικά αίτια, πλήττουν συχνά περισσότερες από μία χώρες. Σε περίπτωση κατά την οποία μια μεγάλη καταστροφή πλήξει ένα επιλέξιμο κράτος, μπορεί επίσης να χορηγείται βοήθεια στις επιλέξιμες γειτονικές χώρες που επλήγησαν από την ίδια καταστροφή.

(10)  Η κοινοτική βοήθεια πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προσπάθειες των πληγέντων κρατών και να χρησιμοποιείται για την κάλυψη μέρους των δημοσίων δαπανών που έχουν αναληφθεί για τη χρηματοδότηση των άμεσων ενεργειών έκτακτης ανάγκης μετά από μια μεγάλη καταστροφή.

(11)  Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η κοινοτική ενίσχυση πρέπει να χορηγείται μόνον κατόπιν αίτησης του πληγέντος κράτους. Η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση των αιτήσεων που υποβάλλουν τα σχετικά κράτη.

(12)  Τα αιτούντα κράτη μπορεί να έχουν άμεση ανάγκη χρηματοδοτικής βοήθειας προκειμένου να καλύψουν τις δαπάνες για τις πιο επείγουσες ενέργειες διάσωσης. Για το λόγο αυτό, εφόσον ένα αιτούν κράτος υποβάλει σχετικό αίτημα, πρέπει να προκαταβληθεί μέρος της βοήθειας μόλις γίνει δεκτή η σχετική αίτηση.

(13)  Απαιτείται χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αντίδρασης της Κοινότητας σε περίπτωση που υπάρξουν αλλεπάλληλες καταστροφές εντός σχετικά σύντομου χρονικού διαστήματος.

(14)  Είναι σκόπιμο να προβλέπονται ταχείες διαδικασίες λήψης απόφασης, ώστε ειδικοί χρηματοδοτικοί πόροι να μπορούν να δεσμεύονται και να κινητοποιούνται το ταχύτερο δυνατόν. Οι διοικητικές διαδικασίες πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως και να περιοριστούν στο απολύτως απαραίτητο. Προς το σκοπό αυτό, η διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2006, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και την χρηστή δημοσιονομική διαχείριση προβλέπει τη χρηματοδότηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4).

(15)  Οι μηχανισμοί για την καταβολή και τη χρήση των ενισχύσεων που χορηγούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού πρέπει να είναι αντίστοιχοι προς τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης. Επομένως, πρέπει να τίθεται ρεαλιστική προθεσμία για τη χρήση της παρεχόμενης χρηματοδοτικής βοήθειας.

(16)  Ένα κράτος που δέχεται βοήθεια θα πρέπει να περιλάβει, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες συνταγματικές, θεσμικές, νομικές ή οικονομικές του συνθήκες, τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές του στη σύναψη και στην υλοποίηση των συμφωνιών εφαρμογής. Το δικαιούχο κράτος πρέπει, ωστόσο, να διατηρήσει την αρμοδιότητα για τη διάθεση της βοήθειας και για τη διαχείριση και τον έλεγχο των ενεργειών που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5) (εφεξής "ο δημοσιονομικός κανονισμός").

(17)  Οι ενέργειες που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική βοήθεια από άλλα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα. Σε περίπτωση που παρέχεται χρηματοδοτική βοήθεια για μια ενέργεια από κοινοτικά ή διεθνή χρηματοδοτικά μέσα με σκοπό την αποζημίωση ειδικών ζημιών, η εν λόγω ενέργεια δεν πρέπει, για τον ίδιο σκοπό, να λαμβάνει βοήθεια βάσει του παρόντος κανονισμού.

(18)  Η κοινοτική δράση δεν πρέπει να απαλλάσσει από τις ευθύνες τους τρίτα μέρη τα οποία, σύμφωνα με την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει", φέρουν κατά πρώτο λόγο την ευθύνη για τη ζημία που προκάλεσαν, ούτε να αποτρέπει τη λήψη προληπτικών μέτρων τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε κοινοτικό επίπεδο ή να υποκαθιστά την ασφαλιστική κάλυψη τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

(19)  Απαιτείται η μέγιστη δυνατή διαφάνεια στη διάθεση της χρηματοδοτικής βοήθειας της Κοινότητας, καθώς επίσης και ο κατάλληλος έλεγχος της χρήσης των πόρων.

(20)  Πρέπει να προβλέπεται η υποχρέωση των δικαιούχων κρατών να δικαιολογούν τη χρήση κάθε βοήθειας που λαμβάνουν.

(21)  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα δημοσιονομικών πόρων για τη δράση αλληλεγγύης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού κατά το έτος στο οποίο ενέσκηψε μια καταστροφή, πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα διάθεσης συμπληρωματικών ενισχύσεων από τις πιστώσεις του επομένου έτους.

(22)  Είναι αναγκαίο να προβλέπεται ότι τα αρμόδια κοινοτικά όργανα είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας τις υποχρεώσεις τους σχετικά με το δημοσιονομικό έλεγχο.

(23)  Πρέπει να επιστρέφεται η βοήθεια για την κάλυψη δαπανών οι οποίες στη συνέχεια ανακτώνται από τρίτους ή η βοήθεια που δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή που κατεβλήθη καθ" υπέρβαση της τελικής εκτίμησης των ζημιών.

(24)  Πρέπει να προβλέπεται η τεχνική βοήθεια για τη δράση αλληλεγγύης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ώστε να βελτιωθεί η δυνατότητα των κρατών μελών να υποβάλλουν στην Επιτροπή και σε οιονδήποτε άλλον σχετικό οργανισμό δεόντως συμπληρωμένη αίτηση βοήθειας και η δυνατότητα της Επιτροπής να αξιολογεί τις αιτήσεις που της υποβάλλονται.

(25)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 πρέπει να καταργηθεί από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Οι διατάξεις του πρέπει, ωστόσο, να εξακολουθούν να ισχύουν για οποιαδήποτε αίτηση υποβληθεί πριν από την εν λόγω ημερομηνία,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Ιδρύεται το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφεξής "το Ταμείο", με σκοπό να επιτρέψει στην Κοινότητα να ανταποκρίνεται σε μεγάλες καταστροφές ή καταστάσεις κρίσης που πλήττουν κράτη μέλη ή περιφέρειες αυτών ή υποψήφιες χώρες που συμμετέχουν σε ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφεξής "επιλέξιμα κράτη".

2.  Μια υποψήφια χώρα που συμμετέχει σε ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δεχθεί βοήθεια από το Ταμείο μόνον όταν μεγάλη καταστροφή πλήττει οιαδήποτε διασυνοριακή χερσαία ή θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται μεταξύ αυτής της χώρας και ενός κράτους μέλους.

3.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες σχετικά με τις ενέργειες του Ταμείου όσον αφορά τους παρακάτω τομείς:

   α) φυσικές καταστροφές·
   β) βιομηχανικές ή/και τεχνολογικές καταστροφές·
   γ) καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία·
   γ) τρομοκρατικές ενέργειες.

Άρθρο 2

Μεγάλες καταστροφές

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, μια καταστροφή ή καταστάσεις κρίσης θεωρούνται μεγάλες όταν προκαλούν, σε ένα τουλάχιστον επιλέξιμο κράτος, άμεση ζημία, το ποσό της οποίας υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε τιμές του 2007 ή το 0,5% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος του εν λόγω κράτους.

Εντούτοις, ακόμα και εάν δεν πληρούνται αυτά τα ποσοτικά κριτήρια, η Επιτροπή σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις μπορεί να κρίνει ότι μια μεγάλη καταστροφή ή κατάσταση κρίσης έχει συμβεί σε συγκεκριμένο τμήμα του εδάφους ενός επιλέξιμου κράτους. Στις περιπτώσεις αυτές η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα στο πλαίσιο του Ταμείου.

Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στις απομακρυσμένες ή απομονωμένες περιοχές όπως οι νησιωτικές και οι εξόχως απόμακρες περιοχές του άρθρου 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης.

Άρθρο 3

Ενέργειες αλληλεγγύης

1.  Κατόπιν αιτήματος επιλέξιμου κράτους, η Επιτροπή μπορεί να χορηγήσει χρηματοδοτική βοήθεια από το Ταμείο υπό μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης, εάν μια μεγάλη καταστροφή ή κατάσταση κρίσης ενσκήψει στο έδαφος του εν λόγω κράτους.

Κατόπιν αιτήματος επιλέξιμου κράτους το οποίο συνορεύει με το κράτος που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο και έχει πληγεί από την ίδια μεγάλη καταστροφή ή κατάσταση κρίσης, η Επιτροπή μπορεί επίσης να χορηγήσει βοήθεια από το Ταμείο στο κράτος αυτό.

2.  Για μια συγκεκριμένη καταστροφή, ένα επιλέξιμο κράτος μπορεί να λάβει μόνο μία μη επιστρεπτέα ενίσχυση.

Άρθρο 4

Επιλέξιμες ενέργειες

Η χρηματοδοτική βοήθεια που παρέχεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού χορηγείται μόνο για ενέργειες, εφεξής "επιλέξιμες ενέργειες", οι οποίες πραγματοποιούνται από τις δημόσιες αρχές του σχετικού κράτους ή από οργανισμούς που ενεργούν προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, και οι οποίες ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

   α) βασικές ενέργειες έκτακτης ανάγκης αναγκαίες για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας των υποδομών και του εξοπλισμού, δημιουργία υποδομών έκτακτης ανάγκης καθώς και διασφάλιση του άμεσου εφοδιασμού του πληθυσμού στους τομείς της ενέργειας, του πόσιμου ύδατος, της αποχέτευσης, των τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών, της υγείας και της εκπαίδευσης για την ικανοποίηση των αναγκών του πληθυσμού·
   β) επείγουσα ιατρική βοήθεια και άμεσα μέτρα για την προστασία του πληθυσμού στην περίπτωση μεγάλων καταστάσεων κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας·
   γ) εφαρμογή προσωρινών μέτρων στέγασης και χρηματοδότηση υπηρεσιών διάσωσης με σκοπό την κάλυψη των άμεσων αναγκών του σχετικού πληθυσμού·
   δ) ενέργειες για την άμεση καταπολέμηση των φυσικών καταστροφών και των άμεσων επιπτώσεών τους, καθώς και για την άμεση διασφάλιση των υποδομών πρόληψης·
   ε) μέτρα για την άμεση προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς·
   στ) βασικές ενέργειες έκτακτης ανάγκης για τον άμεσο καθαρισμό των περιοχών που επλήγησαν από την καταστροφή·
   ζ) άμεσες ενέργειες στον τομέα της ιατρικής υποστήριξης προς τα άμεσα θύματα μεγάλων καταστροφών και τρομοκρατικών επιθέσεων καθώς και ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη για τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Άρθρο 5

Aιτήσεις

1.  Όσο το δυνατόν συντομότερα και το αργότερο μέσα σε δέκα εβδομάδες από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκαν για πρώτη φορά οι αρχές για τις πρώτες ζημίες που προκλήθηκαν από τη μεγάλη καταστροφή ή κατάσταση κρίσης, το κράτος μπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή αίτηση για ενίσχυση από το Ταμείο, παρέχοντας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά, μεταξύ άλλων, με:

   α) τις ζημίες που προκάλεσε η καταστροφή και τις συνέπειές της για τον πληθυσμό, το περιβάλλον και την οικονομία καθώς και για την πολιτισμική και φυσική κληρονομιά·
   β) αναλυτική παρουσίαση των εκτιμώμενων δαπανών για τις ενέργειες στις κατηγορίες που απαριθμούνται στο άρθρο 4, ανάλογα με τη συγκεκριμένη καταστροφή·
   γ) τυχόν άλλες κοινοτικές πηγές χρηματοδότησης που είναι δυνατόν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της καταστροφής·
   δ) τυχόν άλλες εθνικές ή διεθνείς πηγές χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας και ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης που είναι δυνατόν να συμβάλει στο κόστος αποκατάστασης των ζημιών, και ιδίως στο κόστος των επιλέξιμων ενεργειών.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο στοιχείο (α) του πρώτου εδαφίου πρέπει να περιλαμβάνουν εκτίμηση του ύψους των συνολικών άμεσων ζημιών που προκάλεσε η καταστροφή ή κατάσταση κρίσης. Ενόψει της δυσχέρειας του ποσοτικού υπολογισμού ζημιών οι οποίες προκλήθηκαν από καταστροφές με διαρκείς και συνεχιζόμενες επιπτώσεις, η Επιτροπή δύναται, κατόπιν αιτήσεως του επιλέξιμου κράτους, να παρατείνει την ισχύουσα προθεσμία των δέκα εβδομάδων για την υποβολή της αίτησης για βοήθεια από το Ταμείο.

2.  Βάσει των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και βάσει οποιωνδήποτε πρόσθετων πληροφοριών, τις οποίες η Επιτροπή μπορεί να έχει ζητήσει ή να έχει εξασφαλίσει με άλλο τρόπο, η Επιτροπή εκτιμά εάν πληρούνται οι όροι για τη χορήγηση της οικονομικής βοήθειας βάσει του παρόντος κανονισμού.

Σε περίπτωση που, για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες από το σχετικό κράτος με δική του πρωτοβουλία, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παραληφθούν από την Επιτροπή εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της αίτησης.

Ωστόσο, σε περίπτωση που, για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, η Επιτροπή ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από το σχετικό κράτος, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παραληφθούν από την Επιτροπή εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της αίτησης.

Άρθρο 6

Προκαταβολή επί της χρηματοδότησης

1.  Αμέσως μετά την παραλαβή της αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει απόφαση για τη χορήγηση προκαταβολής επί της χρηματοδότησης για τις πλέον επείγουσες επιλέξιμες ενέργειες και να καταβάλει την προκαταβολή στο ενδιαφερόμενο κράτος σε μία δόση χωρίς καθυστέρηση.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει μόνο σε περίπτωση που η αίτηση περιλαμβάνει ρητό αίτημα για χορήγηση προκαταβολής επί της χρηματοδότησης.

2.  Το ύψος της προκαταβολής επί της χρηματοδότησης που παρέχεται βάσει της παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο ανέρχεται έως το 5% του συνόλου των εκτιμώμενων δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο (β), αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

3.  Στις περιπτώσεις όπου διασφαλίζεται προκαταβολή επί της χρηματοδότησης δυνάμει του άρθρου 7, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, η επιφύλαξη της απαίτησης επιστροφής μνημονεύεται ρητώς.

Άρθρο 7

Καθορισμός του ύψους της οικονομικής βοήθειας

1.  Βάσει της εκτίμησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2, η Επιτροπή αποφασίζει το ταχύτερο δυνατόν και εντός δύο εβδομάδων εάν πρέπει να παρασχεθεί οικονομική βοήθεια και ποιο πρέπει να είναι το ύψος αυτής, εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

Το ποσό της βοήθειας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνόλου των εκτιμώμενων δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο (β).

Οι συνοδευτικές δημοσιονομικές προτάσεις, όπως περιγράφονται στο άρθρο 8, εκπονούνται παράλληλα με τον καθορισμό του κατάλληλου ποσού και υποβάλλονται συγχρόνως από την Επιτροπή.

Η όλη διαδικασία για την υποβολή των απαραίτητων προτάσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου, όπως ορίζεται από τις προθεσμίες στα εδάφια 1 έως 3, δεν μπορεί να υπερβαίνει περίοδο τριών μηνών μετά την παραλαβή της αίτησης από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

2.  Σε περίπτωση που, βάσει της εκτίμησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν πληρούνται οι όροι για τη χορήγηση της οικονομικής βοήθειας βάσει του παρόντος κανονισμού, ειδοποιεί το ταχύτερο δυνατόν το ενδιαφερόμενο κράτος αναλόγως.

Κάθε προκαταβολή επί της χρηματοδότησης που έχει καταβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 επιστρέφεται στην Επιτροπή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της σχετικής κοινοποίησης.

Άρθρο 8

Διαδικασία του προϋπολογισμού

1.  Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι πρέπει να χορηγηθεί οικονομική βοήθεια από το Ταμείο, υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στη δημοσιονομική αρχή τις αναγκαίες προτάσεις για την έγκριση των πιστώσεων που αντιστοιχούν στο ποσό το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1.

Οι εν λόγω προτάσεις περιλαμβάνουν τα εξής:

   α) την εκτίμηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2, μαζί με περίληψη των πληροφοριών στις οποίες βασίζεται η εκτίμηση αυτή·
   β) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1·
   γ) αιτιολόγηση των προτεινόμενων ποσών.

2.  Εφόσον διατεθούν οι πιστώσεις από τη δημοσιονομική αρχή, η Επιτροπή εκδίδει την απόφαση για την παροχή χορήγηση της βοήθειας, συνεκτιμώντας οποιαδήποτε προκαταβολή επί της χρηματοδότησης η οποία χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1.

Άρθρο 9

Καταβολή και χρήση της βοήθειας

1.  Μετά από την έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση της βοήθειας, η Επιτροπή, εντός 15 ημερών από την υπογραφή της συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, καταβάλλει την οικονομική βοήθεια στο δικαιούχο κράτος σε μία δόση.

2.  Το δικαιούχο κράτος χρησιμοποιεί την οικονομική βοήθεια, καθώς και τους τόκους που ενδεχομένως αποφέρει αυτή, εντός 12 μηνών από την υπογραφή της συμφωνίας του άρθρου 10, παράγραφος 1, και σε κάθε περίπτωση εντός 18 μηνών από την ημερομηνία της πρώτης ζημίας, για να χρηματοδοτήσει τις επιλέξιμες ενέργειες που πραγματοποιούνται μετά από την ημερομηνία κατά την οποία συνέβη η καταστροφή ή η κατάσταση κρίσης.

Άρθρο 10

Εφαρμογή της συμφωνίας για τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας

1.  Η Επιτροπή και το δικαιούχο κράτος συνάπτουν, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες συνταγματικές, θεσμικές, νομικές ή οικονομικές διατάξεις του εν λόγω κράτους και της Κοινότητας, συμφωνία εφαρμογής για την απόφαση χορήγησης της βοήθειας.

Η συμφωνία ορίζει ειδικότερα τον τύπο και τη γεωγραφική θέση των ενεργειών που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν.

2.  Η Επιτροπή μεριμνά ώστε οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες εφαρμογής να είναι οι ίδιες για όλα τα δικαιούχα κράτη.

3.  Το δικαιούχο κράτος επιλέγει τις επιμέρους ενέργειες και καταβάλλει την οικονομική βοήθεια σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, την απόφαση για την καταβολή της βοήθειας και τη συμφωνία.

Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας Επιτροπής για την εφαρμογή του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται για επιμερισμένη ή αποκεντρωμένη διαχείριση.

Άρθρο 11

Χρηματοδότηση των ενεργειών

1.  Οι ενέργειες που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, στο πλαίσιο συμφωνίας εφαρμογής, δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση από οποιοδήποτε άλλο κοινοτικό ή διεθνές χρηματοδοτικό μέσο.

Το δικαιούχο κράτος εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με την πρώτη υποπαράγραφο.

2.  Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις βιομηχανικών και τεχνολογικών καταστροφών εφαρμόζεται η αρχή του "ο ρυπαίνων πληρώνει". Τα δικαιούχα κράτη αποδεικνύουν κατά συνέπεια ότι κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να λάβουν αποζημίωση από τρίτους.

Άρθρο 12

Συμβατότητα με άλλες νομικές πράξεις

Οι ενέργειες που λαμβάνουν χρηματοδοτική ενίσχυση από το Ταμείο πρέπει να είναι σύμφωνες προς τις διατάξεις της συνθήκης και των πράξεων που θεσπίζονται δυνάμει αυτής, προς τις πολιτικές και τα μέτρα της Κοινότητας, καθώς και προς τα μέσα προενταξιακής βοήθειας.

Άρθρο 13

Τελική έκθεση και κλείσιμο

1.  Το αργότερο έξι μήνες μετά από το τέλος της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2, το δικαιούχο κράτος υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τη χρηματοδοτική εκτέλεση της επιδότησης, με δήλωση που δικαιολογεί τις δαπάνες, και αναφέρει κάθε άλλη πηγή χρηματοδότησης που έλαβε για τις σχετικές ενέργειες.

Στην έκθεση αναφέρονται τα προληπτικά μέτρα που αποφασίστηκαν και εξετάστηκαν από το κράτος δικαιούχο προκειμένου να μειωθεί το μέγεθος των ζημιών και να αποφευχθεί, στο μέτρο του δυνατού, η επανάληψη παρόμοιων καταστροφών.

2.  Το αργότερο έξι μήνες αφότου παραλάβει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει της παραγράφου 1, η Επιτροπή προβαίνει στο κλείσιμο της παρέμβασης του Ταμείου.

Άρθρο 14

Χρήση του ευρώ

Οι αιτήσεις, οι αποφάσεις για τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας, οι συμφωνίες εφαρμογής και οι εκθέσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, καθώς και οποιαδήποτε άλλα σχετικά έγγραφα, εκφράζουν όλα τα ποσά σε ευρώ.

Άρθρο 15

Χρηματοδοτικό έλλειμμα

1.  Σε περίπτωση που, τη στιγμή της υποβολής μιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 8, οι υπόλοιποι χρηματοδοτικοί πόροι που είναι διαθέσιμοι για το συγκεκριμένο έτος για το Ταμείο δεν αρκούν για να καλύψουν το ποσό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που θεωρείται αναγκαίο, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ασκεί τον έλεγχο του προϋπολογισμού, να χρηματοδοτηθεί η διαφορά από τις χρηματοδοτικές πιστώσεις που είναι διαθέσιμες για το Ταμείο για τα επόμενα δύο έτη.

2.  Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τηρείται το συνολικό ετήσιο ανώτατο όριο προϋπολογισμού του Ταμείου για το έτος της καταστροφής και τα δύο επόμενα έτη.

Άρθρο 16

Δημοσιονομικός έλεγχος από τις κοινοτικές υπηρεσίες

Το δικαιούχο κράτος εξασφαλίζει ότι όλες οι αποφάσεις χρηματοδότησης που εγκρίθηκαν σύμφωνα με τη συμφωνία εφαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 10, και όλες οι συμφωνίες και οι συμβάσεις που προκύπτουν από τις εν λόγω αποφάσεις χρηματοδότησης, προβλέπουν τη διενέργεια ελέγχων από την Επιτροπή, μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), καθώς και τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων από την Επιτροπή ή το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Άρθρο 17

Ενημέρωση

Το δικαιούχο κράτος ενημερώνει με σαφήνεια τον άμεσα πληγέντα πληθυσμό και την κοινή γνώμη σχετικά με την ενίσχυση που έλαβε από το Ταμείο.

Άρθρο 18

Ανάκτηση ποσών

1.  Σε περιπτώσεις όπου το ποσό της συνολικής άμεσης ζημίας είναι τουλάχιστον 10% χαμηλότερο από το κατ" εκτίμηση ποσό που αναφέρεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1, στοιχείο (β), η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το δικαιούχο κράτος να επιστρέψει το αντίστοιχο ποσό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που έλαβε.

2.  Σε περίπτωση που ένα δικαιούχο κράτος δεν συμμορφωθεί με το άρθρο 10, παράγραφος 3, ή το άρθρο 11, παράγραφος 2, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το δικαιούχο κράτος να επιστρέψει το σύνολο ή μέρος της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που έλαβε.

3.  Σε περίπτωση που δικαιούχο κράτος δεν έλαβε προληπτικά μέτρα μετά από μεγάλη καταστροφή ώστε οι ζημίες που προκλήθηκαν από την καταστροφή αυτή να είχαν περιορισθεί ή να είχαν αποφευχθεί εάν είχαν ληφθεί προληπτικά μέτρα, η Επιτροπή ζητεί από το δικαιούχο κράτος να επιστρέψει το σύνολο ή μέρος της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που έλαβε.

4.  Πριν από την έκδοση απόφασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3, η Επιτροπή προβαίνει σε κατάλληλη εξέταση της περίπτωσης και, ειδικότερα, θέτει στο δικαιούχο κράτος συγκεκριμένη προθεσμία, εντός της οποίας μπορεί να υποβάλει τα σχόλιά του.

5.  Κάθε ποσό το οποίο αποτελεί αντικείμενο απαίτησης ως αχρεωστήτως καταβληθέν, επιστρέφεται στην Επιτροπή. Τόκοι υπερημερίας μπορεί να χρεωθούν επί των ποσών που δεν έχουν επιστραφεί σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό.

Άρθρο 19

Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής

1.  Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εντός του ορίου του 0,20% των χρηματοδοτικών πόρων που είναι διαθέσιμοι για το συγκεκριμένο έτος, το Ταμείο μπορεί να χρηματοδοτήσει τα μέτρα προετοιμασίας, παρακολούθησης, διοικητικής και τεχνικής στήριξης, αξιολόγησης, ελέγχου και επιθεώρησης που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Οι ενέργειες αυτές εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού και σύμφωνα με οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του εν λόγω κανονισμού και των κανόνων εφαρμογής του που εφαρμόζονται σε αυτή τη μορφή εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν ιδίως εκθέσεις εμπειρογνωμόνων για να βοηθήσουν την Επιτροπή στην αξιολόγηση των αιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2.

2.  Σε περίπτωση που προβλέπεται συμβολή από το Ταμείο, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση για τις ενέργειες που απαριθμούνται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1.

Άρθρο 20

Ετήσια Έκθεση

Πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους, με ισχύ από ...(6), η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού κατά το προηγούμενο έτος. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, τις αποφάσεις για χορήγηση βοήθειας που εκδόθηκαν, το κλείσιμο της παρέμβασης του Ταμείου καθώς τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν.

Άρθρο 21

Επανεξέταση

Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επανεξετάζουν τον παρόντα κανονισμό, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013, το αργότερο.

Άρθρο 22

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 23

Μεταβατική διάταξη

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 εξακολουθεί να ισχύει για τις αιτήσεις που θα έχουν παραληφθεί από την Επιτροπή πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 24

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Έγινε στις ,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 28 της 3.2.2006, σ. 69.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2006.
(3) ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.
(4) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
(5) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(6)* Ένα έτος μετά το έτος έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου