Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2031(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0179/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0179/2006

Συζήτηση :

PV 31/05/2006 - 15
CRE 31/05/2006 - 15

Ψηφοφορία :

PV 01/06/2006 - 7.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0242

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 381kWORD 168k
Πέμπτη 1 Ιουνίου 2006 - Βρυξέλλες
Εμπορικές πολιτικές για τη μεγιστοποίηση της συμβολής του εμπορίου στο μετριασμό της φτώχειας
P6_TA(2006)0242A6-0179/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το εμπόριο και τη φτώχεια: χάραξη εμπορικών πολιτικών για τη μεγιστοποίηση της συμβολής του εμπορίου στο μετριασμό της φτώχειας (2006/2031(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 25ης Οκτωβρίου 2001 σχετικά με το άνοιγμα και τη δημοκρατία στο διεθνές εμπόριο(1), της 13ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με τη διάσκεψη του ΠΟΕ στο Κατάρ(2), της 3ης Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με το εμπόριο και την ανάπτυξη με στόχο την εξάλειψη της φτώχειας και την επισιτιστική ασφάλεια(3), της 30ής Ιανουαρίου 2003 σχετικά με την πείνα στον κόσμο και την εξάλειψη των φραγμών στις εμπορικές σχέσεις με τις φτωχότερες χώρες του κόσμου(4), της 12ης Φεβρουαρίου 2003 σχετικά με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ για τον γεωργικό τομέα(5), της 15ης Μαΐου 2003 σχετικά με την ενίσχυση των ικανοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες(6), της 3ης Ιουλίου 2003 σχετικά με τις προετοιμασίες για την πέμπτη υπουργική διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Κανκούν, Μεξικό, 10-14 Σεπτεμβρίου 2003)(7), της 4ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το εμπόριο και την ανάπτυξη: "Για να μπορέσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες να επωφεληθούν από τις εμπορικές συναλλαγές"(8), της 25ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την πέμπτη υπουργική διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στην Κανκούν(9), της 24ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με τη δράση για την καταπολέμηση της πείνας και της φτώχειας(10), της 12ης Μαΐου 2005 σχετικά με την αξιολόγηση του Γύρου της Ντόχα μετά την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου του ΠΟΕ της 1ης Αυγούστου 2004(11), της 6ης Ιουλίου 2005 σχετικά με την παγκόσμια έκκληση για δράση κατά της φτώχειας: πώς θα θέσουμε τη φτώχεια στο περιθώριο της ιστορίας(12), της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με την προετοιμασία της έκτης υπουργικής διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στο Χονγκ Κονγκ(13),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότησή του της 9ης Μαρτίου 2005 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων(14) και το ψήφισμα της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων για εξαγωγή σε χώρες με προβλήματα δημόσιας υγείας(15),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 980/2005 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2005 για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων(16),

–   έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής "Επιτάχυνση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας – Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης" (COM(2005)0132), "Επιτάχυνση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας - Χρηματοδότηση της ανάπτυξης και αποτελεσματικότητα της βοήθειας" (COM(2005)0133) και "Συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής – Επιτάχυνση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας" (COM(2005)0134),

–   έχοντας υπόψη τις τελικές δηλώσεις της κοινοβουλευτικής διάσκεψης για τον ΠΟΕ στις 12-15 Δεκεμβρίου 2005 και 24-26 Νοεμβρίου 2004,

–   έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση της έκτης συνόδου της υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ, που εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2005 στο Χονγκ Κονγκ,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση που ενέκρινε το Γενικό Συμβούλιο του ΠΟΕ την 1η Αυγούστου 2004,

–   έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση της τέταρτης συνόδου της υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ, που εγκρίθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2001 στη Ντόχα,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση Sutherland για το μέλλον του ΠΟΕ,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση των Ηνωμένων Εθνών για τη Χιλιετία της 8ης Σεπτεμβρίου 2000, όπου τίθενται οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας (ΑΣΧ) με τη μορφή κριτηρίων, οριζόμενων συλλογικά από τη διεθνή κοινότητα, για την εξάλειψη της φτώχειας,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση των Ηνωμένων Εθνών "Αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας – Έκθεση 2005",

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της παγκόσμιας συνόδου κορυφής των Ηνωμένων Εθνών του 2005,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας σχεδιασμού του προγράμματος της χιλιετίας του ΟΗΕ με επικεφαλής τον καθηγητή Jeffrey Sachs με τίτλο "Investing in Development: a practical plan to achieve the Millennium Development Goals" (Επενδύοντας στην ανάπτυξη: ένα πρακτικό σχέδιο για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας),

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών A/RES/46/121, A/RES/47/134, A/RES/49/179, A/RES/47/196, A/RES/50/107,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), που υιοθετήθηκε το 1979 από τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο αυτής,

–   έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν που εξεδόθη στις 8 Ιουλίου 2005 από την Ομάδα των 8 στο Gleneagles,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) με τίτλο "Least Developed Countries 2002: Escaping the Poverty Trap (Οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες το 2002: απεγκλωβισμός από την παγίδα της φτώχειας),

–   έχοντας υπόψη την οικονομική έκθεση του 2004 για την Αφρική με τίτλο "Unlocking Africa's Trade Potential" (Απελευθέρωση του εμπορικού δυναμικού της Αφρικής) της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Αφρική,

–   έχοντας υπόψη την "Πενταμερή κατά της πείνας" που συγκροτήθηκε κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας συνόδου κορυφής για την καταπολέμηση της πείνας, η οποία οδήγησε στην παγκόσμια έκκληση για τη δράση κατά της φτώχειας που απηύθυνε ο πρόεδρος Lula της Βραζιλίας κατά το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ τον Ιανουάριο του 2005,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Νέας Υόρκης της 20ής Σεπτεμβρίου 2004 για τη δράση κατά της πείνας και της φτώχειας, που υπεγράφη από 111 εθνικές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και το σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τη δέσμευση της Παγκόσμιας Διάσκεψης για τον Επισιτισμό του 1996 για μείωση του αριθμού των υποσιτιζόμενων ανθρώπων κατά το ήμισυ έως το 2015,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0179/2006),

Α.   υπενθυμίζοντας ότι η καταπολέμηση της φτώχειας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση μεταξύ του εμπορίου αφενός και της ανάπτυξης και της εξάλειψης της φτώχειας αφετέρου είναι εξαιρετικά περίπλοκη και εξαρτάται από ιδιαίτερες περιστάσεις οι οποίες πολύ συχνά σχετίζονται με πολλούς παράγοντες, όπως το μέγεθος της εγχώριας αγοράς, τα αποθέματα φυσικών πόρων, οι αποστάσεις και οι φυσικές συνθήκες, αλλά ιδίως με το αν οι εγχώριες πολιτικές αλληλεπιδρούν ορθώς ή μη με το εξωτερικό εμπόριο,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο είναι ένα εργαλείο για την ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας, αλλά ότι περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο, κατά κύριο λόγο στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, εξακολουθούν να αγωνίζονται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας με λιγότερο από 1 USD ημερησίως και ότι περίπου 1,5 έως 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, με ημερήσιο εισόδημα 2 USD, παρά το γεγονός ότι η οικονομική ανάπτυξη στην Κίνα και την Ινδία επέφερε εντυπωσιακή μείωση του αριθμού των φτωχών, με αποτέλεσμα το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν υπό συνθήκες ακραίας φτώχειας με ημερήσιο εισόδημα κατώτερο του 1 USD να έχει μειωθεί σχεδόν κατά το ήμισυ από το 1981, από 40% σε 21% του παγκόσμιου πληθυσμού,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη της φτώχειας απαιτεί δημοκρατική συμμετοχή και αλλαγές στις οικονομικές δομές ώστε να διασφαλιστεί μια δικαιότερη κατανομή του πλούτου,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια ορίζεται ως μια κατάσταση μακροχρόνιας ή μόνιμης στέρησης για τον άνθρωπο των απαραίτητων πόρων, δυνατοτήτων, επιλογών, ασφάλειας και εξουσίας για την απόλαυση ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης και άλλων ατομικών, πολιτιστικών, οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες έχει αυξηθεί κατά 30% κατά την τελευταία εικοσιπενταετία αλλά ότι η διαφορά του κατά κεφαλήν εισοδήματος μεταξύ των φτωχότερων και των πλουσιότερων χωρών του κόσμου έχει υπερδιπλασιαστεί κατά την ίδια περίοδο,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υψηλοί ρυθμοί αύξησης του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες σημαίνουν ότι οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης που σημειώνονται είναι, σε πολλές περιπτώσεις, ανεπαρκείς για την επίτευξη ρυθμών αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ οι οποίοι θα περιορίσουν σημαντικά τη φτώχεια σε αρκετές από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ),

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική ειρήνη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια καλή σχέση εμπορίου-φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηστή διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της καλής διαχείρισης των εσόδων από φυσικούς πόρους, είναι ουσιώδης για την εσωτερική ειρήνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξειδίκευση στις εξαγωγές ορισμένων προϊόντων, κυρίως διαμαντιών, πετρελαίου, ξυλείας και φυτικών ουσιών για την παραγωγή ναρκωτικών συνεπάγεται υψηλότερο κίνδυνο διενέξεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 60% των ΛΑΧ σημειώθηκαν την τελευταία δεκαπενταετία εμφύλιες διενέξεις κυμαινόμενης έντασης και διάρκειας που, στις περισσότερες περιπτώσεις, εκδηλώθηκαν έπειτα από περίοδο οικονομικής στασιμότητας και ύφεσης με μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες για την εθνική και περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο των φτωχότερων χωρών στο παγκόσμιο εμπόριο υποχώρησε την τελευταία δεκαετία και η εξάρτησή τους από προϊόντα χαμηλής προστιθέμενης αξίας και με έντονες διακυμάνσεις στις τιμές έχει ενισχυθεί,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για ένα δίκαιο πολυμερές σύστημα εμπορίου σχεδιασμένο για την εξάλειψη της φτώχειας, την παροχή πλήρους απασχόλησης, την ενίσχυση της δημοκρατίας και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το σύστημα πρέπει να βασίζεται σε ορθώς στοχευμένους και ισορροπημένους κανόνες, οι οποίοι είναι καίριας σημασίας προκειμένου οι φτωχότερες χώρες να μπορέσουν να συμμετάσχουν πιο αποδοτικά στο διεθνές εμπόριο, να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους και να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη δίκαιη διανομή των οφελών της,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκαλούμενες "αναπτυσσόμενες" χώρες αποτελούν μια ανομοιόμορφη ομάδα κρατών, των οποίων η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, οι παραγωγικές δομές και η εξαγωγική ικανότητα διαφέρουν σημαντικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά την ικανότητα αυτών των χωρών να κερδίσουν νέες αγορές παγκοσμίως σε ένα απελευθερωμένο περιβάλλον, ο ζυγός κλίνει περισσότερο προς όφελος των ανερχόμενων δυνάμεων και εις βάρος των πιο ευάλωτων χωρών, ιδίως των χωρών της υποσαχάριας Αφρικής,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή πολιτική για το εμπόριο έναντι τρίτων χωρών, η οποία δίνει έμφαση σε μια διαφοροποιημένη προσέγγιση του εμπορίου βάσει του συστήματος εμπορικών προτιμήσεων, παρέχει στις φτωχότερες χώρες τη δυνατότητα να επωφελούνται από ειδικές και ευνοϊκές εξαγωγικές συνθήκες (χαμηλότερους του κανονικού τελωνειακούς δασμούς, εξαγωγικές ποσοστώσεις με μηδενικό δασμό ή με μειωμένο συντελεστή, κ.λπ.),

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη "Παγκόσμιοι πόροι 2005: ο πλούτος των φτωχών: η διαχείριση των οικοσυστημάτων για την καταπολέμηση της φτώχειας", τα τρίτα τέταρτα των φτωχών παγκοσμίως ζουν σε αγροτικές περιοχές και το μόνο στήριγμά τους είναι το περιβάλλον όπου διαβούν,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία εξασφαλίζει απασχόληση και τα απαραίτητα προς το ζην για περισσότερο από το 60% του εργατικού δυναμικού στις ΛΑΧ, αν και ταυτόχρονα αποτελεί τον τομέα που υφίσταται τις περισσότερες στρεβλώσεις, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην αγορά όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα είναι ένα από τα κύρια ζητήματα σχετικά με τη μείωση της φτώχειας,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε φυσικούς πόρους, όπως το νερό, το έδαφος και η ενέργεια, καθώς και σε βασικές υπηρεσίες, όπως τα φάρμακα, η υγεία και η παιδεία, και σε αγαθά πρώτης ανάγκης, όπως τα φάρμακα, είναι δύσκολη για τους φτωχούς,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι την τελευταία τριακονταετία ο χρόνιος λιμός και η παιδική εργασία έχουν μειωθεί κατά το ήμισυ στις αναπτυσσόμενες χώρες, το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί από 46 σε 64 έτη και η βρεφική θνησιμότητα έχει μειωθεί από 18% σε 8%· λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα το 70% του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες έχει πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό, σε σύγκριση με 45% το 1980,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ζωές και τα απαραίτητα προς το ζην των περισσότερων ανθρώπων στις περισσότερες ΛΑΧ δεν συνδέονται άμεσα με τη διεθνή οικονομία και ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η στηριζόμενη στις εξαγωγές ανάπτυξη να οδηγήσει σε "ανάπτυξη περιορισμένων ζωνών" σε χώρες που εξάγουν μεταποιημένα αγαθά, μεταλλεύματα και πετρέλαιο, γεγονός που είναι ιδιαίτερα εμφανές στις ΛΑΧ που εξάγουν γεωργικά προϊόντα, όπου τα οφέλη από το εμπόριο βασικών και αγροτικών προϊόντων φθίνουν για τους παραγωγούς και αυξάνονται για τους μεταπωλητές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ανάπτυξη προϋποθέτει όχι απλώς την επέκταση των εξαγωγών, αλλά επίσης μια πλήρη επέκταση, σε ολόκληρο το φάσμα της οικονομίας, των ευκαιριών εξασφάλισης εισοδήματος, κυρίως την ενίσχυση των αναπτυξιακών σχέσεων μεταξύ γεωργικών και μη γεωργικών δραστηριοτήτων,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να ανταγωνιστούν τις παγκόσμιες τιμές γεωργικών προϊόντων, οι φτωχότερες χώρες ενθαρρύνονται να επικεντρωθούν σε περιορισμένο αριθμό προϊόντων, που προορίζονται αποκλειστικά για εξαγωγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνακόλουθη ανάπτυξη μονοκαλλιεργειών συνοδεύεται από την εγκατάλειψη των παραδοσιακών καλλιεργειών τροφίμων που είναι αναγκαία για τη σίτιση των τοπικών πληθυσμών και μια αυξανόμενη εξάρτηση από τις εισαγωγές βασικών προϊόντων και από ανεξέλεγκτες διακυμάνσεις στις παγκόσμιες αγορές,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτη βασισμένη σε στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και των ΗΕ, η απελευθέρωση του εμπορίου έχει κοστίσει στην υποσαχάρια Αφρική την τελευταία εικοσαετία 272 δισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαζική φτώχεια ενισχύει την τάση προς την οικονομική στασιμότητα και ότι πολλές χώρες στην περιοχή αναλαμβάνουν πολύ φιλόδοξες οικονομικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να ξεφύγουν από τη φτώχεια αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπειρογνωμοσύνη και η συνδρομή της διεθνούς κοινότητας είναι ουσιώδεις εν προκειμένω,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι για την επίτευξη των ΑΣΧ και την καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας θα απαιτηθεί κυρίως ένα εμπορικό περιβάλλον στο οποίο οι αναπτυσσόμενες χώρες θα έχουν πραγματική πρόσβαση στις αγορές των ανεπτυγμένων χωρών, δικαιότερες εμπορικές πρακτικές, ισχυρούς και εφαρμοζόμενους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος και των κοινωνικών δικαιωμάτων, αποτελεσματική μείωση του δυσβάσταχτου χρέους, καθώς και αύξηση κυρίως, όχι τόσο των ποσών, αλλά της αποτελεσματικότητας της βοήθειας που χορηγούν όλοι οι δωρητές, συνδέοντάς τη με προγράμματα για την ανασυγκρότηση των οικονομικών και κοινωνικών δομών και τη βελτίωση της δημοκρατικής διακυβέρνησης,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αυξανόμενος όγκος των εξαγωγών από τις φτωχές χώρες αποτελεί μεν αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξή τους, αλλά δεν επαρκεί αφ' εαυτού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που αυτό συμβάλλει στην αύξηση της ποσότητας του παραγόμενου πλούτου, δεν εγγυάται αυτομάτως τη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών για τους τοπικούς πληθυσμούς που εργάζονται στον τομέα της παραγωγής,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το εξωτερικό εμπόριο μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη εφόσον οι χώρες είναι σε θέση να προστατεύσουν τις αγορές τους κατά το πρώτο στάδιο και να τις ανοίξουν σταδιακά κατά το επόμενο στάδιο, εφόσον διαθέτουν ισχυρό θεσμικό πλαίσιο και σαφείς κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κανόνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αφρικανικές ΛΑΧ πραγματοποίησαν διαδικασία βαθύτερης και ταχύτερης απελευθέρωσης από ό,τι οι ασιατικές ΛΑΧ και ότι οι τελευταίες σημείωσαν γενικά καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά τη μείωση της φτώχειας, καθώς και μεγαλύτερη επιτυχία στην ανάπτυξη πιο δυναμικών ως προς την αγορά εξαγωγών μεταποιημένων προϊόντων, εν μέρει μέσω του περιφερειακού εμπορίου και των επενδυτικών σχέσεων, και εξαιτίας του ισχυρότερου θεσμικού πλαισίου τους,

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το εξωτερικό εμπόριο είναι σημαντικό εργαλείο για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι μελέτες που βασίζονται σε στοιχεία από πηγές όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η Παγκόσμια Τράπεζα και τα ΗΕ καταδεικνύουν άμεση σχέση μεταξύ της οικονομικής ελευθερίας μιας χώρας και της ευημερίας της,

ΚΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η απελευθέρωση μειώνει ή εξαλείφει τις υφιστάμενες στρεβλώσεις και παρέχει κίνητρα για αυξημένες επενδύσεις, μεταφορά τεχνολογίας και, μέσω του αυξημένου ανταγωνισμού, οικονομική αποδοτικότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρση των εμπορικών φραγμών μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για τις αναπτυσσόμενες χώρες να μετατοπίσουν την παραγωγή τους προκειμένου να επωφεληθούν από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του χαμηλού κόστους εργασίας και των αποθεμάτων φυσικών πόρων,

ΚΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το εξωτερικό εμπόριο μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για τη μείωση της φτώχειας, με την προϋπόθεση ότι οι εμπορικές πολιτικές εφαρμόζονται προσεκτικά παράλληλα με συμπληρωματικές εγχώριες και διεθνείς πολιτικές,

Z.  ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την περίοδο 1999-2001 οι εξαγωγές και εισαγωγές εμπορευμάτων και υπηρεσιών αποτελούσαν, κατά μέσο όρο, 51% του ΑΕγχΠ των ΛΑΧ, ποσοστό υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των χωρών του ΟΟΣΑ με υψηλό εισόδημα, το οποίο ανερχόταν σε 43% για την ίδια περίοδο· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι προκειμένου να είναι διατηρήσιμα τα οφέλη του διεθνούς εμπορίου πρέπει να συνοδεύονται από επενδύσεις σε φυσικό, ανθρώπινο, κοινωνικό και θεσμικό κεφάλαιο και να συμπληρώνονται από επιχειρηματικό πνεύμα, καινοτομία και την τεχνολογική πρόοδο, πράγμα που εξαρτάται από τη διαρκή, αποδοτική και αποτελεσματική χορήγηση διεθνούς βοήθειας και τη μείωση των υποχρεώσεων εξυπηρέτησης του χρέους,

ΚΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση των αναπτυσσομένων χωρών και ιδίως των ΛΑΧ στο παγκόσμιο εμπόριο αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της Αναπτυξιακής Ατζέντας της Ντόχα,

ΚΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, καθώς η ΕΕ αποτελεί το μεγαλύτερο εμπορικό μπλοκ στον κόσμο και τον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο των αναπτυσσομένων χωρών, ορισμένοι από τους σημαντικούς στόχους και οι ευθύνες της κοινοτικής πολιτικής για το εμπόριο πρέπει να είναι η προώθηση ελεύθερων και δίκαιων εμπορικών ανταλλαγών με συνεκτίμηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κανόνων στο πλαίσιο του πολυμερούς εμπορικού συστήματος, η δίκαιη ένταξη των αναπτυσσομένων χωρών στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα και η βελτίωση της λειτουργίας του ΠΟΕ,

ΚΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατες εκθέσεις που παρουσίασε η Επιτροπή, σχεδόν 70% των παγκόσμιων δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών όσον αφορά τις ποσότητες αφορούν το εμπόριο μεταξύ των αναπτυσσομένων χωρών,

Λ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες συμφώνησαν στο Μαρακές να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τις υπηρεσίες υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί πλήρης ευελιξία όσον αφορά την ένταξη στις διαπραγματεύσεις ή την εξαίρεση από αυτές οιουδήποτε τομέα των υπηρεσιών,

ΛΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκβιομηχανισμένες χώρες έχουν στην κατοχή τους το 90% του συνόλου των ευρεσιτεχνιών, και ότι στην περίπτωση των φαρμάκων τούτο συνδέεται συχνά με τη δυσκολία αντιμετώπισης προβλημάτων δημόσιας υγείας,

ΛΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το αυξημένο εμπόριο υπηρεσιών μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών και των αναπτυσσομένων χωρών παρέχει την ευκαιρία για σημαντική μεταφορά τεχνογνωσίας, που μπορεί επίσης να βελτιώσει την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, επικοινωνίες και ένα λειτουργικό τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα,

ΛΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 1,3 δις των ανθρώπων που ζουν σε καθεστώς φτώχειας οι γυναίκες αποτελούν ποσοστό 70%· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σχεδόν σε όλο τον κόσμο, οι γυναίκες στερούνται των αναγκαίων ευκαιριών για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής τους κατάστασης, όπως δικαιώματα ιδιοκτησίας ή κληρονομιάς ή πρόσβαση στην εκπαίδευση ή στην απασχόληση, ενώ ταυτόχρονα, οι γυναίκες φέρουν την επιπρόσθετη ευθύνη για τη φροντίδα των παιδιών και του νοικοκυριού,

ΛΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περισσότερες χώρες οι γυναίκες δεν έχουν την ίδια πρόσβαση με τους άνδρες στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, την πίστωση, την τεχνολογία και την πληροφόρηση, οι οποίες είναι απαραίτητες ώστε να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τις νέες οικονομικές ευκαιρίες που δημιουργούνται από την επέκταση του διεθνούς εμπορίου,

ΛΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος που έχουν οι πολιτικές επέκτασης του εμπορίου στις γυναίκες εξαρτάται από τη θέση των γυναικών στην τοπική, περιφερειακή και εθνική οικονομία τους καθώς και από τον ρόλο τους στην κοινωνική αναπαραγωγή της οικογενειακής ευημερίας και των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας λαμβάνοντας υπόψη ότι η απασχόληση των γυναικών παραμένει βασική προϋπόθεση της οικονομικής ανεξαρτησίας και επηρεάζει τα μέγιστα τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία συνολικά,

JJ.  ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες οι γυναίκες που προέρχονται από κατώτερα κοινωνικά στρώματα κερδίζουν τα προς το ζην ασκώντας κυρίως γεωργικές δραστηριότητες περιορισμένης κλίμακας ή εργάζονται σε βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, που παράγουν προϊόντα προοριζόμενα κυρίως προς εξαγωγή,

ΛΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι όταν οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο έλεγχο επί της χρήσης του οικογενειακού εισοδήματος, μεγαλύτερο ποσοστό αυτού επενδύεται στην εκπαίδευση των παιδιών, σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τρόφιμα, γεγονός που συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχειας,

ΛΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία πλούτου είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνική πρόοδο και ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας και ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας στον κόσμο και ότι η επιρροή της στους κόλπους του ΠΟΕ μέσω των διμερών συμφωνιών που συνάπτει διαμορφώνει το πλαίσιο της διεθνούς πολιτικής για το εμπόριο και τους συναφείς κανόνες,

1.   προειδοποιεί ότι το παγκόσμιο κόστος από τη μη επίτευξη του στόχου της εξάλειψης της φτώχειας είναι τεράστιο, συμβάλλοντας στην ανθρώπινη δυστυχία, στην αστάθεια, σε συγκρούσεις, σε επαναλαμβανόμενες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, στο διεθνές έγκλημα, στο εμπόριο ναρκωτικών, στην οικονομική τελμάτωση, στην παράνομη μετανάστευση και σε πρόωρους θανάτους·

2.   θεωρεί ότι το εμπόριο μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία συγκεκριμένων ευκαιριών για τις αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως για τις ΛΑΧ, αλλά ότι στην ουσία μπορεί να οδηγήσει στην εξάλειψη της φτώχειας και στην επίτευξη ανάπτυξης μόνον αν συνοδεύεται από εγχώριες πολιτικές καλής ποιότητας·

3.   αναγνωρίζει ότι η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών και υπηρεσιών μπορεί να αποτελέσει έναν αποτελεσματικό τρόπο ενίσχυσης της ανάπτυξης των φτωχών χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν υπόψη ειδικότερα τα προβλήματα και τα συμφέροντά τους·

4.   καλεί την Επιτροπή να θεωρήσει προτεραιότητα στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος δράσης της την εφαρμογή των εμπορικών κανόνων και του δικαιώματος στην ανάπτυξη, ιδίως δε των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κανόνων, προκειμένου να υπάρξει συμβολή στην εξάλειψη των βασικών αιτιών της φτώχειας·

5.   ζητεί τη διενέργεια πλήρους αξιολόγησης του αντίκτυπου που έχουν οι ισχύουσες εμπορικές πολιτικές στο περιβάλλον, σε ευαίσθητους τομείς όπως η δασοκομία και η αλιεία, και στη φτώχεια τόσο στις αναπτυσσόμενες χώρες όσο και στην ΕΕ καθώς και του αντίκτυπου του αυξημένου κόστους που προκαλούν η τελωνειακή προστασία και οι εμπορικοί φραγμοί των ισχυουσών ευρωπαϊκών εμπορικών πολιτικών για τους ευρωπαίους καταναλωτές και των εμποδίων στην ανάπτυξη που αυτό συνεπάγεται για τους φτωχούς στις αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου·

6.   επαναλαμβάνει ότι το δίκαιο εμπόριο μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη μείωση της φτώχειας· θεωρεί, ωστόσο, ότι η δράση για την καταπολέμηση της φτώχειας απαιτεί πάνω από όλα ότι η επίτευξη και των οκτώ αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας που έθεσε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών πρέπει να θεωρείται πρωταρχική αποστολή κατά τη διάρκεια των τρεχουσών διαπραγματεύσεων για το καθεστώς του παγκοσμίου εμπορίου και για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης·

7.   προτρέπει τις αναπτυσσόμενες χώρες να ενσωματώσουν το εμπόριο στις εθνικές πολιτικές τους για την ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας· θεωρεί, ωστόσο, ότι τα σχετικά με το εμπόριο μέτρα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε να μην υπονομεύουν τις εσωτερικές στρατηγικές για την ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας που εφαρμόζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες·

8.   εφιστά την προσοχή στην ανακοίνωση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) του Δεκεμβρίου του 2005 που υπογραμμίζει τον ενδεχόμενο ρόλο των μικροχρηματοδοτήσεων στην καταπολέμηση της φτώχειας και της υποδούλωσης στο χρέος και επίσης ως εργαλείου που μπορεί να συμβάλει στην εξάλειψη της παιδικής εργασίας με την αύξηση των οικογενειακών εισοδημάτων· ζητεί τη διενέργεια έρευνας για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και οι πραγματικές δυνατότητες των μικροχρηματοδοτήσεων·

9.   είναι απόλυτα πεπεισμένο ότι το εμπόριο, μαζί με τις ενισχύσεις και την ελάφρυνση του χρέους, είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των ΑΣΧ μέχρι το 2015· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι δημόσιες αναπτυξιακές ενισχύσεις θα απαιτήσουν σημαντικούς πόρους για την περίοδο από σήμερα μέχρι το 2015 προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η κοινή φιλοδοξία· εν προκειμένω, ζητεί τη διενέργεια μελετών και τη θέσπιση νέων βιώσιμων μηχανισμών χρηματοδότησης που θα καταστήσουν εφικτή την επίτευξη αυτών των στόχων·

10.   χαιρετίζει την εξαγγελία του Προέδρου της Επιτροπής του Οκτωβρίου 2005 ότι θα αναλάβει δράση υπέρ των θυμάτων της παγκοσμιοποίησης στην ΕΕ εφαρμόζοντας ειδικά προγράμματα· θεωρεί ότι τα προγράμματα αυτά πρέπει να συνοδεύονται από ενίσχυση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κανόνων στην ΕΕ και του ελέγχου των παραγωγικών αγαθών που εισάγονται ή των υπηρεσιών που παρέχονται στην ΕΕ·

11.   χαιρετίζει τη συμφωνία που επετεύχθη κατά την προαναφερθείσα Διάσκεψη Κορυφής της G8 που διεξήχθη σχετικά με ένα συνεκτικό δημοσιονομικό και οικονομικό σχέδιο για τη στήριξη της προόδου της Αφρικής, όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος της ακραίας φτώχειας, και ιδίως την απόφαση που ελήφθη για πλήρη διαγραφή του εναπομείναντος χρέους των υπερχρεωμένων φτωχών χωρών προς το ΔΝΤ, την Παγκόσμια Τράπεζα και το Αφρικανικό Ταμείο Ανάπτυξης ως μέσο για την εκπλήρωση των ΑΣΧ· τονίζει ότι αυτή η πρωτοβουλία πρέπει να επεκταθεί και σε όσες αναπτυσσόμενες χώρες έχουν αποδείξει έμπρακτα ότι εργάζονται για τη μείωση της διαφθοράς, την αύξηση της διαφάνειας και την αξιοποίηση των πόρων που απελευθερώνονται από την ακύρωση του χρέους σε στρατηγικές για τη μείωση της φτώχειας·

12.   επικροτεί την προθυμία που εξέφρασε ο Επίτροπος Mandelson στη δήλωσή του της 9ης Φεβρουαρίου 2006 στο Μαυρίκιο να υιοθετηθεί διαφοροποιημένη προσέγγιση για τις φτωχές χώρες με βάση το επίπεδο ανάπτυξής τους και να διατηρηθεί ένα σύστημα δασμολογικών προτιμήσεων που να λαμβάνει υπόψη αυτές τις ανισότητες·

13.   επικροτεί το γεγονός ότι οι εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις φτωχές χώρες είναι ασύμμετρες, προς όφελος των δεύτερων· πιστεύει ότι οι σχέσεις αυτού του είδους πρέπει να χρησιμοποιούνται ως βάση για τη ρύθμιση του εμπορίου σε παγκόσμιο επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να ταχθεί στο πλαίσιο του ΠΟΕ υπέρ της θέσπισης αρκετών χωριστών συντελεστών ώστε οι μειώσεις των τελωνειακών δασμών να υπολογίζονται σύμφωνα με την κατάσταση της ομάδας ενδιαφερόμενων χωρών·

14.   καλεί την Επιτροπή να στηρίξει μια συνεκτική δασμολογική πολιτική που θα καταστήσει δυνατή μια διαφοροποιημένη εμπορική πολιτική, που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πιο ευάλωτων χωρών· έχοντας αυτό υπόψη, την προτρέπει να τηρήσει ένα λογικό επίπεδο γενικής τελωνειακής προστασίας, ώστε να διατηρήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουν οι χώρες αυτές στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) το οποίο τους επιτρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους για τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών δομών τους·

15.   υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η ΕΕ στο πλαίσιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης του Κοτονού να προωθήσει την αειφόρο ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας στην ομάδα κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ)· θεωρεί ότι ο σημαντικός εμπορικός ρόλος που διαδραματίζει η ΕΕ στους πολυμερείς οργανισμούς μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της θέσης των αναπτυσσομένων χωρών με τη διαμόρφωση μιας πιο συνεκτικής και σφαιρικής πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 178 της Συνθήκης ΕΚ· υπογραμμίζει, ωστόσο, επίσης το σημαντικό ρόλο άλλων διεθνών δωρητών·

16.   υπογραμμίζει τη σημασία της ελάφρυνσης του χρέους με τη σταδιακή εξάλειψη του χρέους των ΛΑΧ για τις κυβερνήσεις οι οποίες σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και την αρχή της χρηστής διακυβέρνησης και δίνουν προτεραιότητα στην εξάλειψη της φτώχειας και στην οικονομική ανάπτυξη·

17.   καλεί την ΕΕ να αναλάβει την πρωτοβουλία να αναπτύξει και να συνεισφέρει στην υλοποίηση σχεδίων για την κατάργηση της επιβάρυνσης του χρέους προκειμένου να επιτευχθούν οι ΑΣΧ·

18.   τονίζει, ότι σύμφωνα με τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) το 2004 οι 50 ΛΑΧ - περισσότερες από το ένα τρίτο των χωρών ΑΚΕ - κάλυπταν περισσότερο από το 11% του παγκόσμιου πληθυσμού (742 εκατομμύρια), αλλά μόνο το 0,6% του παγκοσμίου ΑΕΠ·

19.   θεωρεί ότι είναι καίριας σημασίας να ληφθεί υπόψη το δικαίωμα στην ανάπτυξη των πολιτών των φτωχών χωρών, και όχι απλώς τα συμφέροντα των καθεστώτων αυτών των χωρών, και ότι οι φτωχές χώρες πρέπει να αποφασίζουν και να καθοδηγούν τις δικές τους αναπτυξιακές στρατηγικές και οικονομικές πολιτικές· θεωρεί ότι το δικαίωμα στην εκβιομηχάνιση αποτελεί δικαίωμα στην ανάπτυξη και για το λόγο αυτό πιστεύει ότι κάθε χώρα, και ιδίως οι αναπτυσσόμενες χώρες στις οποίες η ανάπτυξη της βιομηχανίας βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, έχει το δικαίωμα να ρυθμίζει τη βιομηχανία της, προκειμένου να αναλαμβάνει δράση κατά του κοινωνικού ή περιβαλλοντικού ντάμπινγκ· θεωρεί ωστόσο ότι αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει τέτοιες χώρες να παραβιάζουν μονομερώς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις·

20.   σημειώνει τις πρόσφατες μελέτες της UNCTAD και άλλων οργάνων που δείχνουν ότι η εκτενής ελευθέρωση του εμπορίου στις ΛΑΧ δεν επέφερε επαρκή, διαρκή και ουσιαστική μείωση της φτώχειας και συνέβαλε στην παρακμή του εμπορίου των αναπτυσσομένων χωρών, ιδίως των αφρικανικών· προειδοποιεί για τις συνέπειες της ολοκληρωτικής εξάλειψης των τελωνειακών εσόδων για τις ΛΑΧ, και τονίζει το δικαίωμα των χωρών αυτών να καθορίζουν τους ρυθμούς του ανοίγματος της αγοράς τους σε όλους τους τομείς·

21.   θεωρεί ότι κατά την 6η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ πραγματοποιήθηκε ορισμένη πρόοδος όσον αφορά τα ειδικά προϊόντα και τον ειδικό μηχανισμό διασφάλισης (ΕΜΔ) και την ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση (ΕΔΜ), λαμβανομένων υπόψη των ανησυχιών των αναπτυσσομένων χωρών για τον αντίκτυπο της ελευθέρωσης του εμπορίου και της αμοιβαιότητας, αλλά υπογραμμίζει ότι υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν· τονίζει ότι η ΕΔΜ πρέπει να χαρακτηρίζει απολύτως τις διαπραγματεύσεις για τις μεθόδους επιβολής της μείωσης των δασμών στο εμπόριο αγροτικών και βιομηχανικών προϊόντων ώστε να δοθεί στις φτωχότερες αναπτυσσόμενες χώρες επαρκής χρόνος για να παγιώσουν τις προσπάθειες εκβιομηχάνισής τους·

22.   καλεί τις κυβερνήσεις των αναπτυσσομένων χωρών να διαμορφώσουν και να υλοποιήσουν εθνικές αναπτυξιακές στρατηγικές που να ενσωματώνουν το εμπόριο, γεγονός που υποστηρίζει πραγματικά τη μείωση της φτώχειας· επισημαίνει ότι αυτές οι προσπάθειες πρέπει να στηρίζονται από διεθνείς αναπτυξιακούς εταίρους, μέσω της οικονομικής και τεχνικής βοήθειας, προκειμένου να δημιουργηθούν ικανότητες εμπορίου τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα·

23.   καλεί τις ΛΑΧ να προωθήσουν μια σταδιακή οικονομική μετάβαση κατά την οποία η συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη να στηρίζεται ολοένα και περισσότερο στην κινητοποίηση εγχώριων πόρων, την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και τη χρησιμοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών, και να διασφαλίσουν ότι οι εισαγωγές χρηματοδοτούνται ολοένα και περισσότερο από τις εξαγωγές αντί να καλύπτονται από τη ροή ενισχύσεων· επισημαίνει ότι αυτό πιθανότατα θα επιτευχθεί αν η διεθνής βοήθεια, η ελάφρυνση του χρέους, οι εμπορικές προτιμήσεις και τα μέτρα για τη διευκόλυνση των ξένων άμεσων επενδύσεων και της μεταφοράς τεχνολογίας επιδρούν αθροιστικά προωθώντας την ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας·

24.   καλεί τις κυβερνήσεις των αναπτυσσομένων χωρών, και ιδίως των ΛΑΧ που εξάγουν γεωργικά προϊόντα, να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες πιέσεις του πληθυσμού για την υποβάθμιση της γης και του περιβάλλοντος, όπου οι εκτάσεις των αγροκτημάτων και οι αποδόσεις είναι υπερβολικά χαμηλές για να στηρίξουν τα νοικοκυριά, μέσω της ανάπτυξης μη γεωργικών εμπορεύσιμων προϊόντων εντάσεως απασχόλησης και της τεχνολογικής μεταβολής όσον αφορά τις δραστηριότητες που εξυπηρετούν σκοπούς επιβίωσης· σημειώνει ότι αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί με την αντιμετώπιση του προβλήματος της "ανάπτυξης περιορισμένων ζωνών" μέσω της δημιουργίας σχετικών με το εμπόριο υποδομών, όπως οι εσωτερικές συγκοινωνίες και επικοινωνίες, η αυξημένη ολοκλήρωση της εγχώριας αγοράς και η ανάπτυξη νέων εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των μεταποιημένων αγαθών και του τουρισμού·

25.   υπογραμμίζει την ανάγκη να αναλάβει η ΕΕ περαιτέρω πρωτοβουλίες σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη προκειμένου να επιτευχθεί μια έννοια δεσμευτικών και υπεύθυνων κανόνων για τις εταιρείες της ΕΕ που δραστηριοποιούνται και παράγουν σε τρίτες χώρες τηρώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα της ΔΟΕ·

26.   καλεί την ΕΕ να συμπεριλάβει ιδίως τις συνέπειες του εμπορίου αποβλήτων στις αξιολογήσεις των επιπτώσεων στην αειφορία όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες προκειμένου να επιτευχθούν κανόνες που να ρυθμίζουν το πρόγραμμα των επιβλαβών αποβλήτων·

27.   θεωρεί αναγκαίο να αναπτυχθούν εμπορικές σχέσεις μεταξύ των αναπτυσσομένων χωρών, να αναπτυχθεί η διαπεριφερειακή διάσταση "Νότου-Νότου", να δημιουργηθούν τοπικές αγορές και να αυξηθεί η πρόσβαση του πληθυσμού στα αγαθά και στις υπηρεσίες, ιδίως όμως θεωρεί αναγκαία την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, όπως πόσιμο νερό, υγεία, ενέργεια, μεταφορές και εκπαίδευση με δημόσια επενδυτικά προγράμματα σύμφωνα με τους ΑΣΧ·

28.   θεωρεί ότι η έλλειψη οικονομικής ολοκλήρωσης και οι υψηλοί δασμολογικοί και μη δασμολογικοί φραγμοί στο εμπόριο μεταξύ των αναπτυσσομένων χωρών αποτελούν τροχοπέδη για όλους τους πιθανούς συντελεστές ανάπτυξης σε αυτές τις χώρες· θεωρεί ότι ένα ευρύτερο άνοιγμα του εμπορίου μεταξύ των χωρών του Νότου θα επιφέρει οφέλη για τις αναπτυσσόμενες χώρες· σημειώνει ωστόσο ότι οι ΛΑΧ ενδέχεται να περιθωριοποιηθούν στο εμπόριο Νότου-Νότου και κατά συνέπεια ενθαρρύνει τις περιφερειακές ξένες άμεσες επενδύσεις, τη μεταφορά τεχνολογίας και τη φθηνότερη χρηματοδότηση από πιο προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες προς τις ΛΑΧ και τριμερείς σχέσεις με αναπτυγμένες χώρες καθώς και ειδικές διατάξεις στο πλαίσιο περιφερειακών συμφωνιών· επισημαίνει τη σημασία της δημιουργίας περιφερειακών αγορών· θεωρεί ότι οι πιο προηγμένες χώρες πρέπει να δώσουν το καλό παράδειγμα με την κατάργηση των εμπορικών φραγμών προκειμένου να προαχθεί το εμπόριο μεταξύ των φτωχών χωρών·

29.   επικροτεί την υλοποίηση της πρωτοβουλίας "Όλα Εκτός από Όπλα" της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δίνει τη δυνατότητα στις ΛΑΧ να εξάγουν το σύνολο της παραγωγής τους στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς τελωνειακούς δασμούς ή ποσοστώσεις· καλεί μετ" επιτάσεως όλες τις ανεπτυγμένες και προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες να ακολουθήσουν αυτό το μοντέλο· επικροτεί τη συμφωνία για τον σκοπό αυτόν η οποία επιτεύχθηκε στη διάρκεια των πρόσφατων διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ στο Χονγκ Κονγκ· εκφράζει, ωστόσο, λύπη για τη δυνατότητα διατήρησης περιορισμών για προϊόντα που είναι μείζονος σημασίας για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες·

30.   προειδοποιεί έναντι του πραγματικού κινδύνου στρέβλωσης της πρωτοβουλίας "Όλα Εκτός από Όπλα" με παράτυπες μορφές τριγωνικού εμπορίου που θα διαταράξουν επικίνδυνα την ισορροπία των αγορών και την κερδοφορία των τιμών, χωρίς πραγματικά κέρδη για τους τοπικούς πληθυσμούς που εργάζονται στον τομέα της παραγωγής στις φτωχές χώρες·

31.   προτρέπει την Επιτροπή να στηρίξει το άνοιγμα των αγορών με τη θέσπιση επαρκών μέτρων ρύθμισης του εμπορίου ώστε να αντιμετωπίσει τους κινδύνους αυτούς· από αυτήν την άποψη, προτείνει η πρωτοβουλία "Όλα Εκτός από Όπλα" να συμπληρωθεί με μια ρήτρα διασφάλισης που να συνδέει το μέγιστο επίπεδο εξαγωγών από τις ενδιαφερόμενες χώρες με την πραγματική παραγωγική τους ικανότητα· προτρέπει επίσης την Επιτροπή να λάβει άμεσα μέτρα για τη διασφάλιση της ουσιαστικής βελτίωσης της ποιότητας των μηχανισμών ελέγχου για τις γεωγραφικές ενδείξεις και τις ονομασίες προέλευσης·

32.   καλεί την Επιτροπή να φροντίσει για τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις και να σημειώσει τις ανησυχίες των αναπτυσσομένων χωρών που δεν έχουν την ικανότητα να διαχειρίζονται πολλαπλές εμπορικές διαπραγματεύσεις ταυτοχρόνως και την καλεί να συνεχίσει και να αυξήσει την τεχνική βοήθειά της στις χώρες αυτές, πράγμα το οποίο θα τις καταστήσει καλύτερους και αποτελεσματικότερους εμπορικούς διαπραγματευτές·

33.   θεωρεί ότι οι κατάλληλες εμπορικές πολιτικές που συμφωνούνται σε πολυμερές επίπεδο είναι θεμελιώδους σημασίας για τη μείωση της φτώχειας και ότι οι βασικές επιλογές πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας μπορούν να ομαδοποιηθούν γύρω από τρία μείζονα θέματα:

   - πρόσβαση στην αγορά και κανόνες επανεξισορρόπησης για την εγχώρια στήριξη και τη στήριξη των εξαγωγών·
   - αναγνώριση, "λειτουργικοποίηση" και εφαρμογή ειδικής και διαφοροποιημένης μεταχείρισης και ευελιξίας για την ανάπτυξη·
   - ενσωμάτωση της διάστασης της ανάπτυξης σε ένα ευρύτερο φάσμα πολιτικών που δεν αποτελούν "κλασικά εμπορικά μέσα'·

34.   τονίζει τη σημασία της τεχνικής βοήθειας και των προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων που διαθέτουν διαρκή χρηματοδότηση, ιδίως με στόχο να συνδράμουν τις αναπτυσσόμενες χώρες στη διατύπωση των εμπορικών τους συμφερόντων και στη συμμετοχή τους σε εμπορικές διαπραγματεύσεις· επικροτεί εν προκειμένω τη βελτιωμένη οργάνωση και την αυξανόμενη εμπιστοσύνη μεταξύ των αναπτυσσομένων χωρών, ιδίως των ΛΑΧ·

35.   τονίζει τη σημασία της δημιουργίας ικανοτήτων για το εμπόριο ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα των χωρών ΑΚΕ να προσδιορίζουν τις ανάγκες και τις στρατηγικές, της διαπραγμάτευσης και της στήριξης της περιφερειακής ολοκλήρωσης και της χορήγησης βοήθειας γι" αυτή τη διαδικασία, με σκοπό ιδίως τη διαφοροποίηση και τη στήριξη της περιφερειακής ολοκλήρωσης και ενισχύοντας την ικανότητα παραγωγής, εφοδιασμού και εμπορίου και αντισταθμίζοντας τις δαπάνες προσαρμογής καθώς και αυξάνοντας την ικανότητά τους να προσελκύουν επενδύσεις προστατεύοντας ταυτόχρονα τους παρακμάζοντες τοπικούς βιομηχανικούς τομείς·

36.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του προγράμματος "βοήθεια για το εμπόριο", το οποίο δεν περιορίστηκε στις ΛΑΧ αλλά επεκτάθηκε και σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες· εν τούτοις, λυπάται για το γεγονός ότι αυτή η βοήθεια που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως έχει υπαχθεί τώρα σε όρους για πρόσθετες εμπορικές παραχωρήσεις εκ μέρους των δικαιούχων της βοήθειας· τονίζει ότι η βοήθεια αυτή πρέπει να χρηματοδοτηθεί από νέους πόρους και όχι να βασίζεται στη μεταφορά κονδυλίων που έχουν ήδη διατεθεί για άλλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες όπως είναι οι ΑΣΧ·

37.   προτρέπει την Επιτροπή να εφαρμόσει ειδικό πρόγραμμα για να βοηθήσει τις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής σε τομείς όπως η πρόσβαση στο νερό, η πρόσβαση στα φάρμακα, οι δημόσιες υπηρεσίες και η γεωργία καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας με διάφορα μέσα μεταξύ των οποίων η αύξηση του εμπορίου στις υπηρεσίες·

38.   χαιρετίζει τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Επιτροπής για την Αφρική, η οποία υπερβαίνει την παραδοσιακή ανθρωπιστική βοήθεια και στοχεύει στην ανασυγκρότηση των οικονομικών και κοινωνικών δομών και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά για την υλοποίησή της·

39.   τονίζει τη σημασία της επαρκούς τεχνικής βοήθειας για την ενίσχυση των αναπτυσσομένων χωρών· τονίζει επίσης την ανάγκη οι ασθενείς και ευάλωτες οικονομίες να ενθαρρυνθούν ώστε να ενσωματώσουν το εμπόριο στις εθνικές αναπτυξιακές τους πολιτικές και στρατηγικές για τη μείωση της φτώχειας·

40.   ζητεί μεγαλύτερη ευελιξία των μεταβατικών περιόδων που δίνονται στις αναπτυσσόμενες χώρες για την ανάληψη δεσμεύσεων στο πλαίσιο περιφερειακών συμφωνιών στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT)·

41.   επισημαίνει ότι η γεωργία συνεχίζει να είναι η βασική πηγή εισοδήματος και απασχόλησης στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως για τους πλέον φτωχούς, και για το λόγο αυτό τονίζει τη σημασία της πρότασης της ΕΕ να καταργήσει το σύστημα επιδοτήσεων κατά την εξαγωγή μέχρι το 2013· επιμένει ότι παράλληλη ενέργεια απαιτείται και από άλλα μέλη του ΠΟΕ· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να υποστηρίζει την κατάργηση των άλλων –ενίοτε καλυμμένων– μορφών εξαγωγικών ενισχύσεων, όπως εξαγωγικές πιστώσεις, επισιτιστική βοήθεια, κρατικές επιχειρήσεις, κ.λπ. προκειμένου να διορθωθούν οι υφιστάμενες εμπορικές ανισορροπίες μεταξύ Βορρά και Νότου και η γεωργία των φτωχών χωρών να καταστεί περισσότερο κερδοφόρος·

42.   εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση να καταργηθούν οι επιδοτήσεις των εξαγωγών στη γεωργία έως το 2013 και ζητεί εκ νέου την επίσπευση της εφαρμογής των αποφάσεων που έχουν ληφθεί· παροτρύνει, ωστόσο, την Επιτροπή να συνεχίσει τις συζητήσεις για την ολοκλήρωση των κανόνων βάσει των οποίων μπορούν να μειωθούν οι γεωργικές εγχώριες επιδοτήσεις και οι δασμοί σε όλες τις εκβιομηχανισμένες χώρες, δεδομένου ότι αυτές οι επιδοτήσεις των εξαγωγών αντιπροσωπεύουν μόνον το 3,5% της συνολικής στήριξης της ΕΕ στο γεωργικό τομέα·

43.   τονίζει τη σημασία προϊόντων όπως η ζάχαρη, οι μπανάνες και το βαμβάκι για τις αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί την ΕΕ να παράσχει στις αναπτυσσόμενες χώρες την αναγκαία βοήθεια για να μεταρρυθμίσουν τον τομέα τους της παραγωγής ζάχαρης· εκφράζει λύπη για την αποτυχία εξεύρεσης στο Χονγκ Κονγκ αποτελεσματικής λύσης στο πρόβλημα του βαμβακιού·

44.   υπενθυμίζει ότι η διατήρηση της βιοποικιλότητας αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διατήρηση της φύσης και για την καταπολέμηση των ασθενειών των ζώων και των φυτών και ότι, συνεπώς η προφυλακτική προσέγγιση όσον αφορά τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) και η ελεύθερη χρήση παραδοσιακών σπόρων και ειδικών γνώσεων στον τομέα της καλλιέργειας από χώρες ή περιφέρειες αποτελεί θεμιτή επιλογή·

45.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει μεγαλύτερη συνεκτικότητα των πολιτικών της για το εμπόριο και τη συνεργασία, να παράσχει στοχευμένη βοήθεια για τη δημιουργία εμπορικής ικανότητας προκειμένου να εξασφαλίσει την άνοδο και τη διατήρηση σε ισορροπημένο επίπεδο του ρυθμού αύξησης των εξαγωγών και των εισαγωγών, ώστε να αποφευχθεί μια νέα κρίση χρέους στο μέλλον, και να βοηθήσει τις κυβερνήσεις των αναπτυσσομένων χωρών:

   να διατηρήσουν και να αναπτύξουν δημόσιες υπηρεσίες με στόχο την αντιμετώπιση των μεγάλων δεινών που σχετίζονται με τη φτώχεια, όπως οι επιδημίες, ο αναλφαβητισμός, η έλλειψη πόσιμου νερού και η απουσία αποχετευτικού συστήματος·
   να ενισχύσουν τις συνθήκες που είναι αναγκαίες για τη δημιουργία πλούτου, όπως πρόσβαση στην ενέργεια και στην ανάπτυξη υποδομών, ιδίως πληροφοριακών και επικοινωνιακών τεχνολογιών·

46.   θεωρεί ότι πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των εμπορικών υπηρεσιών και των δημόσιων υπηρεσιών· τονίζει ότι είναι αναγκαίο οι δημόσιες υπηρεσίες να παραμείνουν εκτός της Γενικής Συμφωνίας για το Εμπόριο Υπηρεσιών (GATS), ιδίως οι υπηρεσίες που συμβάλλουν στην παροχή πρόσβασης σε ζωτικά δημόσια αγαθά όπως η υγεία, η εκπαίδευση, το πόσιμο νερό και η ενέργεια, καθώς και οι υπηρεσίες εκείνες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πολιτισμική ταυτότητα, όπως οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες·

47.   επισημαίνει τη σπουδαιότητα, και για τις αναπτυσσόμενες χώρες, να διευκολύνουν την πρόσβαση στην αγορά για παρόχους υπηρεσιών, ενώ θα διασφαλίζεται και η δυνατότητα όλων των μελών του ΠΟΕ να ρυθμίζουν το δικό τους τομέα των υπηρεσιών σύμφωνα με τη συμφωνία GATS, συμπεριλαμβανόμενης και της δυνατότητας να εξαιρούν βασικούς τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες, εκφράζει δε λύπη για το γεγονός ότι δεν έχει θεσπιστεί ειδικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες κατά τις μέχρι τώρα διαπραγματεύσεις στον ΠΟΕ, ιδίως σε τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δυνατότητες εξαγωγών των αναπτυσσομένων χωρών και ζητεί να επιτελεστεί σημαντική πρόοδος σε αυτόν τον τομέα·

48.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη ευελιξία στον τομέα των υπηρεσιών και να επιτρέψει σε κάθε χώρα να συμπεριλάβει ή να αφαιρέσει οιαδήποτε υπηρεσία επιθυμεί από τον κατάλογο των υπηρεσιών προς απελευθέρωση·

49.   καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει εμπορική πολιτική σχετική με τις υπηρεσίες η οποία να στηρίζει την κυκλοφορία των φυσικών προσώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες και να συμβάλλει στη διαθεσιμότητα αυτών των τύπων υπηρεσιών που μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη και να συντελέσουν στη μείωση της φτώχειας·

50.   τονίζει ότι είναι αναγκαίο να δοθεί στις φτωχότερες αναπτυσσόμενες χώρες κάποια ευελιξία ως προς τον βαθμό αμοιβαιότητας με τον οποίο θα υλοποιηθεί το άνοιγμα των αγορών, ώστε να προστατευτούν οι πιο ευάλωτες χώρες διαθέτοντας τη δυνατότητα να αποφασίσουν μόνες τους πόσο γρήγορα θα προχωρήσει η απελευθέρωση·

51.   τονίζει ότι χρειάζονται διαθέσιμα και οικονομικώς προσιτά φάρμακα για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες των παραγωγών·

52.   υπογραμμίζει ότι η φτώχεια αποτελεί φαινόμενο που πλήττει σε μεγάλο βαθμό τις γυναίκες (η λεγόμενη "γυναικεία φτώχεια") και τονίζει ότι πρέπει να εξεταστεί η επίπτωση από πλευράς φύλου των εμπορικών πολιτικών προκειμένου να σχεδιαστούν πολιτικές που σταματούν και αντιστρέφουν τις συνέπειες περιθωριοποίησης, όπως η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας γης σε ανδρικά χέρια, η μετανάστευση των ανδρών σε αστικές περιοχές και η αύξηση της φτώχειας στην ύπαιθρο, η καταστροφή τοπικών αγορών, η συγκέντρωση κακοπληρωμένων και με χαμηλά προσόντα θέσεων εργασίας γυναικών σε ζώνες διαχείρισης εξαγωγών, κ.λπ., με τη θέσπιση κινήτρων και μέτρων θετικών διακρίσεων που απευθύνονται στις κυβερνήσεις και στις εταιρείες ευρωπαϊκής ιδιοκτησίας·

53.   ζητεί συστηματική ανάλυση της διάστασης του φύλου στην επέκταση του εμπορίου, η οποία να εξετάζει τις διάφορες τάσεις και να λαμβάνει υπόψη την πολυπλοκότητα των σχετικών ζητημάτων και παραγόντων, όπως την πρόσβαση των γυναικών σε οικονομικούς και τεχνικούς πόρους, τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας, τον βαθμό και τις μορφές διακριτικής μεταχείρισης και το διαχωρισμό των φύλων στην αγορά εργασίας, την πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση και το επίπεδο εκπαίδευσής τους και την πρόσβασή τους σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και κοινωνικο-πολιτιστικούς πόρους·

54.   διαπιστώνει ότι οι γυναίκες επωφελούνται, κατ' αναλογία, λιγότερο από τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την απελευθέρωση του εμπορίου και την παγκοσμιοποίηση, ενώ πλήττονται περισσότερο από τις αρνητικές συνέπειες των φαινομένων αυτών και προτρέπει, συνεπώς, την Ένωση, στα προγράμματα βοηθείας που σχετίζονται με το εμπόριο, να αφιερώσει ιδιαίτερη προσοχή σε τομείς που δίνουν περισσότερες ευκαιρίες στις γυναίκες να συμμετάσχουν στο (διεθνές) εμπόριο·

55.   διαπιστώνει ότι, στις διμερείς και πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις που διεξάγει η Επιτροπή εκ μέρους των κρατών μελών, καταβάλλεται ελάχιστη ή καμία προσπάθεια εκτίμησης των επιπτώσεων που σχετίζονται με το φύλο στις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες, και καλεί την Επιτροπή να προβαίνει συστηματικά σε ανάλυση της διάστασης του φύλου κατά την εξέταση του αντίκτυπου των ευρωπαϊκών προτάσεων στις εμπορικές διαπραγματεύσεις σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο·

56.   ζητεί από τα διεθνή οικονομικά όργανα και από την Επιτροπή να καταρτίσουν μέτρα και προγράμματα για την προαγωγή του ρόλου της γυναίκας στην οικονομική ζωή των αναπτυσσομένων χωρών, ενθαρρύνοντας ιδιαίτερα το επιχειρηματικό πνεύμα μέσω της εκπαίδευσης και της παροχής οικονομικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των μικροπιστώσεων·

57.   θεωρεί ότι η κοινωνική ανάπτυξη αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εμπορικής πολιτικής και ζητεί από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και από τις κυβερνήσεις να εξαλείψουν όλες τις μορφές διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των ανισοτήτων και των εμποδίων λόγω φύλου καθώς και των μισθολογικών διακρίσεων, να αναγνωρίσουν το δικαίωμα αμειβόμενης άδειας μητρότητας και να καθορίσουν έναν κατώτατο μισθό· ζητεί την ένταξη των οργανισμών που εκπροσωπούν τις εργαζόμενες γυναίκες στη διαδικασία διαβούλευσης·

58.   κάνει έκκληση στην κοινωνική υπευθυνότητα των φορέων του διεθνούς εμπορίου και ζητεί από τα αρμόδια όργανα να λάβουν ειδικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν στα άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτούντα περιβάλλοντα δίκαιη πρόσβαση στα συστήματα υγείας, σε μία αξιοπρεπή στέγαση, στο νερό, στη δικαιοσύνη, στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, στη διά βίου μάθηση, στον αθλητισμό καθώς και στον πολιτισμό, ώστε να αποφευχθεί η πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης και να καταστεί δυνατή η ομαλή μετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας·

59.   θεωρεί ότι οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες διεθνείς συμφωνίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των γυναικών, την οικολογική βιωσιμότητα, το δικαίωμα στην ανάπτυξη, καθώς και την εξάλειψη της φτώχειας·

60.   επισημαίνει ότι ένα διεθνές σύστημα εμπορίου που εξυπηρετεί τις ανάγκες της ανάπτυξης και της μείωσης της φτώχειας θα συμβάλει επίσης στην κοινωνική πρόοδο και την αξιοπρεπή απασχόληση, ότι οι εμπορικοί κανόνες δεν πρέπει να θίγουν τα κοινωνικά πρότυπα που έχει θεσπίσει η ΔΟΕ και ότι η καταπολέμηση κάθε μορφής εκμετάλλευσης της εργασίας (απαγόρευση της καταναγκαστικής εργασίας και ιδίως της παιδικής εργασίας), μαζί με τον σεβασμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών, είναι ζωτικής σημασίας για την οργάνωση ενός συστήματος δίκαιου εμπορίου που εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων· επαναλαμβάνει την ανάγκη να μελετηθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ εμπορίου και κοινωνικών ζητημάτων·

61.   καλεί την Επιτροπή να αρχίσει να λαμβάνει υπόψη μη εμπορικά κριτήρια στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις για κάθε περαιτέρω άνοιγμα των αγορών, ώστε η εμπορική επέκταση να μην γίνεται εις βάρος των συνθηκών εργασίας των τοπικών πληθυσμών· ταυτόχρονα καλεί τα μέλη της ΔΟΕ να συμφωνήσουν κοινούς κανόνες για τις αναπτυσσόμενες χώρες, των οποίων η ακριβής φύση και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής θα καθοριστεί σε συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες·

62.   τονίζει ότι ο ΠΟΕ πρέπει να σέβεται τις αποφάσεις της ΔΟΕ σε αυτόν τον τομέα· προτείνει, εν προκειμένω, όταν η ΔΟΕ αποφασίζει την επιβολή κυρώσεων, τα κράτη να μπορούν να χρησιμοποιούν εμπορικά μέσα όπως η ενεργοποίηση ρητρών διασφάλισης, η προσωρινή επαναξιολόγηση των τελωνειακών δασμών ή η θέσπιση μέτρων κατά του ντάμπινγκ·

63.   τονίζει ότι η μείωση της φτώχειας και η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης πρέπει να αποτελέσουν ένα από τα κύρια σημεία των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία εταιρικής οικονομικής σχέσης·

64.   υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης και της ενίσχυσης των πολυμερών εμπορικών πλαισίων· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο του ΠΟΕ ο οποίος αποτελεί βήμα για τη διαμόρφωση ενός συστήματος διεθνούς εμπορίου που βασίζεται σε δίκαιους κανόνες, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση των διαπραγματευτικών ικανοτήτων των αναπτυσσομένων χωρών, ώστε οι χώρες αυτές να είναι σε θέση να αντιπροσωπεύουν καλύτερα τα εμπορικά τους συμφέροντα και να ενσωματωθούν στην παγκόσμια οικονομία·

65.   επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια επείγουσα ευρεία μεταρρύθμιση του ΠΟΕ που θα οδηγήσει στην ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας, της διαφάνειας και σε μεγαλύτερη αξιοπιστία ώστε να ενσωματωθεί αποτελεσματικότερα στο γενικό πλαίσιο της παγκόσμιας διακυβέρνησης· ζητεί μεγαλύτερο συντονισμό και συνεκτικότητα μεταξύ των διαφόρων διεθνών θεσμικών οργάνων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εμπορίου, της ανάπτυξης και των αναπτυξιακών χρηματοδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών που είναι αρμόδιες για την ανθρώπινη ανάπτυξη, την υγεία, την εργασία και το περιβάλλον, με στόχο την εκπλήρωση των ΑΣΧ και την ενοποίηση των προσπαθειών για την εξάλειψη της φτώχειας και την παροχή ευκαιριών για όλους·

66.   ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως νόμιμο εκπρόσωπο των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συμπράξει με συμφωνίες για το διεθνές εμπόριο·

67.   επισημαίνει ότι ο αγώνας για την καταπολέμηση της φτώχειας συνδέεται στενά με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την εγκαθίδρυση δημοκρατικών θεσμών και τη δημοκρατική διακυβέρνηση·

68.   επικροτεί τη δήλωση της 14ης Σεπτεμβρίου 2005 κατά τη σύνοδο κορυφής των ΗΕ στη Νέα Υόρκη σχετικά με την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, όπου προτείνεται να εξεταστεί η θέσπιση συνεισφορών διεθνούς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας, γεγονός που θα επιτρέψει στη διεθνή κοινότητα να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της έναντι των φτωχότερων χωρών, ενώ επίσης θα συμβάλει στη δίκαιη ανακατανομή του νέου πλούτου που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση·

69.   θεωρεί ότι όχι μόνο το εμπόριο αλλά, κυρίως, η οικονομική ανάπτυξη, οι επενδύσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες, μπορούν να έχουν αντίκτυπο στην αύξηση του πλούτου στο μέλλον· καλεί ιδίως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εφαρμόσει περισσότερα προγράμματα γι' αυτήν την ομάδα δικαιούχων·

70.   τονίζει τη σημασία της υποστήριξης των ΛΑΧ στην προσπάθειά τους να απαλλαγούν από τη γραφειοκρατία προκειμένου να τονώσουν τις εγχώριες επιχειρήσεις τους και να εξεύρουν αγορές στο εξωτερικό, ιδίως προωθώντας τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων, των κοινοβουλίων και της κοινωνίας των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες·

71.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 112 E της 9.5.2002, σ. 326.
(2) ΕΕ C 177 E της 25.7.2002, σ. 290.
(3) ΕΕ C 272 E της 13.11.2003, σ. 277.
(4) ΕΕ C 39 E της 13.2.2004, σ. 79.
(5) ΕΕ C 43 E της 19.2.2004, σ. 248.
(6) ΕΕ C 67 E της 17.3.2004, σ. 255.
(7) ΕΕ C 74 E της 24.3.2004, σ. 861.
(8) ΕΕ C 76 E της 25.3.2004, σ. 435.
(9) ΕΕ C 77 E της 26.3.2004, σ. 393.
(10) ΕΕ C 304 E της 1.12.2005, σ. 277.
(11) ΕΕ C 92 E της 20.4.2006, σ. 397.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0289.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0461.
(14) ΕΕ C 320 E της 15.12.2005, σ. 145.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0454.
(16) ΕΕ L 169 της 30.6.2005, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου