Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0295/2006

Συζήτηση :

PV 31/05/2006 - 12
CRE 31/05/2006 - 12

Ψηφοφορία :

PV 01/06/2006 - 7.10
CRE 01/06/2006 - 7.10
PV 13/06/2006 - 7.10
CRE 13/06/2006 - 7.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 278kWORD 54k
Τρίτη 13 Ιουνίου 2006 - Στρασβούργο
Κατάσταση των κρατουμένων στο Γκουαντάναμο
P6_TA(2006)0254RC-B6-0296/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των κρατουμένων στο Γκουαντάναμο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης της 25ης Απριλίου 2005 σχετικά με τη νομιμότητα των κρατήσεων στο Γκουαντάναμο εκ μέρους των ΗΠΑ,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της 15ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με το Γκουαντάναμο, με την οποία ζητείται να κλείσει το κέντρο κράτησης του Γκουαντάναμο χωρίς καθυστέρηση και να προσαχθούν σε δίκη ή να ελευθερωθούν οι εναπομένοντες κρατούμενοι,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τα οποία δημοσιεύτηκαν στις 19 Μαΐου 2006,

–   έχοντας υπόψη τον κατάλογο με τους 759 πρώην και νυν αιχμαλώτους στο Γκουαντάναμο, τον οποίο δημοσίευσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ στις 15 Μαΐου 2006, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις για το αν ο κατάλογος περιλαμβάνει ή όχι όλους τους κρατουμένους,

–   έχοντας υπόψη τα πιο πρόσφατα στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με τον αριθμό κρατουμένων στο Γκουαντάναμο, σύμφωνα με τα οποία έχουν απελευθερωθεί 275 κρατούμενοι, ενώ παραμένουν 465, εκ των οποίων οι 133 πρόκειται να απελευθερωθούν,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τα δικαιώματα των κρατουμένων του Γκουαντάναμο σε δίκαιη δίκη και ιδιαίτερα το ψήφισμά του της 7ης Φεβρουαρίου 2002 για τους κρατούμενους του Γκουαντάναμο(1), την σύστασή του προς το Συμβούλιο της 10ης Μαρτίου 2004 για το δικαίωμα των κρατουμένων του Γκουαντάναμο σε δίκαιη δίκη(2) και το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2006(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2006 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο το 2005 και την πολιτική της ΕΕ επί του θέματος(4),

–   έχοντας υπόψη την Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 10 Δεκεμβρίου 1984,

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον αγώνα εναντίον των βασανιστηρίων και της θανατικής ποινής και τις κατευθυντήριες γραμμές της σχετικά με τον διάλογο με τρίτες χώρες όσον αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου που εγκρίθηκαν το 2001,

–   έχοντας υπόψη την άτυπη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη στις 27-28 Μαΐου 2006,

–   εκτιμώντας ότι η Γερμανίδα Καγκελάριος, ο Βρετανός Πρωθυπουργός και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων, ζήτησαν την παύση της λειτουργίας του Γκουαντάναμο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα προβλέπεται ότι κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε αυθαίρετη κράτηση και ότι η στέρηση της ελευθερίας πρέπει να βασίζεται σε λόγους και διαδικασίες που να έχουν θεσπιστεί με νόμο· παροτρύνοντας όλα τα μέρη να εφαρμόσουν τις διατάξεις του,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές για κακομεταχείριση κρατουμένων από τις αμερικανικές αρχές, απόπειρες αυτοκτονίας κρατουμένων και εξέγερση των κρατουμένων στον Κόλπο του Γκουαντάναμο δημιουργούν σοβαρές ανησυχίες· επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν πάρει περιορισμένα μόνο μέτρα για την διερεύνηση και, όπου υπάρχουν στοιχεία, την τιμωρία του εμπλεκόμενου προσωπικού,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτοκτονίες τριών κρατουμένων στον Κόλπο του Γκουαντάναμο στις 10 Ιουνίου 2006 έχουν εγείρει περαιτέρω την ανησυχία της διεθνούς κοινότητας σχετικά με τις εγκαταστάσεις κράτησης,

Δ.   χαιρετίζοντας το γεγονός ότι σε ορισμένους κρατούμενους δόθηκε το δικαίωμα πρόσβασης σε κατ' ιδίαν διαβουλεύσεις με ανεξάρτητους δικηγόρους,

1.   καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ να κλείσει το κέντρο κράτησης του Κόλπου του Γκουαντάναμο και επιμένει ότι κάθε κρατούμενος θα πρέπει να έχει τη μεταχείριση που προβλέπει η διεθνής ανθρωπιστική νομοθεσία και να δικάζεται χωρίς καθυστέρηση στο πλαίσιο δίκαιης και δημόσιας ακρόασης από αρμόδιο, ανεξάρτητο και αμερόληπτο ή διεθνές δικαστήριο·

2.   καταδικάζει όλες τις μορφές βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης και επαναλαμβάνει την ανάγκη συμμόρφωσης προς το διεθνές δίκαιο·

3.   καλεί τις αρχές των ΗΠΑ να εφαρμόσουν τις συστάσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων και να σταματήσουν αμέσως όλες τις "ειδικές τεχνικές ανάκρισης" στις οποίες περιλαμβάνονται η σεξουαλική ταπείνωση, το 'water boarding' (πρόσδεση του βασανιζομένου σε σανίδα και συνεχής ρίψη νερού στο καλυμμένο του πρόσωπο), το 'short shackling' (κράτηση του βασανιζομένου επί μακρόν σε αφύσικα άβολη και ταπεινωτική στάση με την πρόσδεση των καρπών του στο πάτωμα) και η χρήση σκύλων για εκφοβισμό, που συνιστούν βασανιστήρια ή βάναυση, απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση·

4.   καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση των σχετικών φορέων του ΟΗΕ και των διεθνών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους κρατουμένους του Γκουαντάναμο· επισημαίνει ότι η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού είναι ο μόνος διεθνής οργανισμός που είχε επίσημη πρόσβαση στους κρατουμένους·

5.   επισημαίνει ότι οι στρατιωτικές αρχές των ΗΠΑ έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να εξασφαλίσουν τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης σε σύγκριση με την προηγούμενη κατάσταση, ιδίως όσον αφορά την ιατρική περίθαλψη, τη διατροφή, την έκφραση και άσκηση των θρησκευτικών δικαιωμάτων και την ψυχαγωγία·

6.   εκφράζει την άποψη ότι οι βελτιώσεις των συνθηκών κράτησης δεν αντιμετωπίζουν το πραγματικό πρόβλημα, το οποίο είναι η παραβίαση του κράτους δικαίου, του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

7.   εκφράζει τη λύπη του για τα σχέδια που φέρεται ότι έχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ να διαγράψει από τους κανονισμούς για τη μεταχείριση των κρατουμένων τη διάταξη που απαγορεύει την ταπεινωτική μεταχείριση και να απαλείψει την ρητή αναφορά που υπάρχει στο εγχειρίδιο ανακρίσεων του αμερικανικού στρατού στις Συμβάσεις της Γενεύης και στη Σύμβαση UNCAT ·

8.   παρατηρεί ότι οι ΗΠΑ ορίζουν τον αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας ως "πόλεμο", ωστόσο δεν αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των κρατουμένων με βάση τις Συμβάσεις της Γενεύης· υποστηρίζει ότι, παρά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας, πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμόζεται το διεθνές δίκαιο·

9.   παρατηρεί ότι η κατασκευή του νέου στρατοπέδου 6, το οποίο πρόκειται να αρχίσει να λειτουργεί τον Αύγουστο 2006 και θα είναι εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα αλλά δεν θα έχει παράθυρα, δείχνει ότι δεν είναι πιθανό να κλείσει σύντομα το στρατόπεδο·

10.   ζητεί από τις αρχές των ΗΠΑ να διασφαλίσουν ότι όλες οι καταγγελίες για βασανιστήρια και άλλου είδους κακομεταχείριση στις οποίες ενέχεται προσωπικό των ΗΠΑ θα υπόκεινται σε άμεση, ενδελεχή και αντικειμενική έρευνα και δίκη·

11.   καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διασαφηνίσει εάν κρατήθηκαν ή εξακολουθούν να κρατούνται στο Γκουαντάναμο ανήλικοι, κατά παράβαση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού·

12.   καλεί τις αμερικανικές αρχές να μεριμνήσουν ώστε οι κρατούμενοι που απελευθερώνονται να μην προωθούνται σε χώρα όπου θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν κίνδυνο βασανιστηρίων ή άλλης σκληρής, απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης·

13.   τονίζει ότι η σύγχρονη τρομοκρατία, ιδίως η παγκόσμια τρομοκρατία που κατευθύνεται εναντίον κρατών και των πληθυσμών τους, συνιστά απειλή κατά των βασικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων που απολαμβάνουν οι κοινωνίες μας· επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας, που αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της ΕΕ και των ΗΠΑ, δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος κατοχυρωμένων βασικών αξιών τις οποίες συμμεριζόμαστε, όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου·

14.   εκφράζει την άποψη ότι η περιφρόνηση προς το διεθνές δίκαιο κατά τον διακηρυγμένο "πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας" εξασθενίζει σοβαρά την αξιοπιστία και τη δύναμη του αγώνα κατά της τρομοκρατίας·

15.   καλεί την ΕΕ να υιοθετήσει κοινή προσέγγιση σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και να δρομολογήσει κοινή δράση ζητώντας από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να κλείσει το κέντρο κράτησης του Κόλπου του Γκουαντάναμο και να ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο όσον αφορά τη μεταχείριση των κρατουμένων·

16.   προτείνει, ακολουθώντας τη συμβουλή αντιπροσωπείας των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επισκέφτηκαν πρόσφατα το Γκουαντάναμο, να σταλεί ad hoc αντιπροσωπεία στο Γκουαντάναμο όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο και σκόπιμο από το Κοινοβούλιο·

17.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ, στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Γενικό Γραμματέα και τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και στον Πρόεδρο και το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

(1) ΕΕ C 284 Ε της 21.11.2002, σ. 353.
(2) ΕΕ C 102 Ε της 28.4.2004, σ. 640.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0070.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0220.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου