Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B6-0295/2006

Razprave :

PV 31/05/2006 - 12
CRE 31/05/2006 - 12

Glasovanja :

PV 01/06/2006 - 7.10
CRE 01/06/2006 - 7.10
PV 13/06/2006 - 7.10
CRE 13/06/2006 - 7.10

Sprejeta besedila :


Sprejeta besedila
PDF 199kWORD 48k
Torek, 13. junij 2006 - Strasbourg
Položaj zapornikov v Guantanamu
P6_TA(2006)0254RC-B6-0296/2006

Resolucija Evropskega parlamenta o položaju zapornikov v Guantanamu

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju resolucije parlamentarne skupščine Sveta Evrope z dne 25. aprila 2005 o zakonitosti priporov s strani Združenih držav v zalivu Guantanamo,

–   ob upoštevanju poročila Komisije ZN za človekove pravice z dne 15. februarja 2006 o Guantanamu, v katerem poziva k takojšnjemu zaprtju zapora v Guantanamu ter bodisi k sojenju preostalim zapornikom ali k njihovemu izpustu,

–   ob upoštevanju ugotovitev in priporočil Odbora ZN proti mučenju v zvezi z Združenimi državami Amerike, objavljenih dne 19. maja 2006,

–   ob upoštevanju dejstva, da je ameriško Ministrstvo za obrambo dne 15. maja 2006 objavilo seznam 759 nekdanjih in tedanjih zapornikov v zalivu Guantanamo, pri čemer ni jasno, ali so na seznamu vsi zaporniki,

–   ob upoštevanju najnovejših navedb vlade ZDA, ki se nanašajo na število zaprtih v Guantanamu, po katerih naj bi bilo približno 275 zapornikov izpuščenih, zaprtih je še 465, od katerih je 133 na seznamu za izpust,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o pravici zapornikov v Guantanamu do pravičnega sodnega procesa, zlasti resolucije z dne 7. februarja 2002 o položaju zapornikov v Guantanamu(1), svojega priporočila, ki ga je dne 10. marca 2004 naslovil na Svet o pravici zapornikov v Guantanamu do pravičnega sodnega procesa(2) in svoje resolucije z dne 16. februarja 2006 o Guantanamu(3),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. maja 2006 o letnem poročilu o stanju človekovih pravic po svetu v letu 2005 in politike EU o tej zadevi(4),

–   ob upoštevanju Konvencije proti mučenju in drugim oblikam krutega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, ki jo je generalna skupščina Združenih narodov sprejela dne 10. decembra 1984,

–   ob upoštevanju smernic EU za boj proti mučenju in o smrtni kazni ter smernic EU za dialog s tretjimi državami o človekovih pravicah, sprejetih leta 2001,

–   ob upoštevanju neuradnega srečanja zunanjih ministrov EU dne 27. in 28. maja 2006 na Dunaju,

–   ob upoštevanju pozivov, med drugimi, nemškega kanclerja, britanskega ministrskega predsednika in generalnega sekretarja ZN, k zaprtju zapora v Guantanamu,

–   ob upoštevanju člena 103(4) svojega Poslovnika,

A.   ker mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah določa, da ne sme biti nihče samovoljno pridržan in da mora odvzem prostosti temeljiti na z zakonom določenih razlogih in postopkih, poziva vse strani, da uporabljajo njegove določbe,

B.   ker so poročila o zlorabah zapornikov, ki so v priporu ZDA, poskusi samomora zapornikov in upor zapornikov v zalivu Guantanamo zelo zaskrbljujoči; ker so Združene države Amerike le omejeno ukrepale, da bi raziskale in, v primeru obstoja dokazov, kaznovale vpleteno uradno osebje,

C.   ker so samomori treh zapornikov dne 10. junija 2006 v zalivu Guantanamo vzbudili nadaljnjo mednarodno skrb glede razmer v zaporu,

D.   ker je dobrodošlo dejstvo, da so nekateri zaporniki dobili pravico do zasebnih posvetovanj z neodvisnimi odvetniki,

1.   ponovno poziva ameriško administracijo, naj zapre zapor v zalivu Guantanamo, ter vztraja, da se z vsakim zapornikom ravna v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom in, če je obtožen, se mu nemudoma zagotovi pravično in javno zaslišanje pred pristojnim, neodvisnim in nepristranskim sodiščem ali mednarodnim sodiščem;

2.   obsoja vse oblike mučenja in slabega ravnanja ter ponovno opozarja na potrebo po skladnosti z mednarodnim pravom;

3.   poziva oblasti ZDA, naj upoštevajo priporočila odbora ZN proti mučenju in naj zagotovijo, da se ne uporabljajo "posebne tehnike zasliševanja", vključno z metodami, ki obsegajo spolno poniževanje, namakanje ali polivanje na desko privezanih zapornikov (water boarding), kratko privezovanju zapornikov za roke in noge na obroč v tleh (short shackling) ter uporabo psov za zbujanje strahu, ki predstavljajo mučenje ali okrutno, nečloveško ali ponižujoče ravnanje;

4.   poziva vlado ZDA, naj omogoči neoviran dostop do zapornikov v zalivu Guantanamo, tako organom ZN kot mednarodnim organizacijam za človekove pravice; ugotavlja, da je Mednarodni odbor Rdečega križa edina mednarodna organizacija, ki ji je bil omogočen uraden dostop do zapornikov;

5.   ugotavlja, da si vojska ZDA zelo prizadeva, da bi zagotovila boljše pogoje za zapornike kot prej, zlasti glede zdravstvene oskrbe, prehrane, izražanja in izvajanja pravice do veroizpovedi ter rekreacije;

6.   meni, da izboljšanje pogojev v zaporu ne rešuje pravega problema, to je, da so resnično zaskrbljujoče kršitev pravne države, mednarodnega prava in standardov človekovih pravic;

7.   obžaluje očitne namene Ministrstva za obrambo ZDA, da se v uredbah o ravnanju z zaporniki odstrani vrstico, ki vsebuje prepoved ponižujočega ravnanja in da se iz pravilnika vojske ZDA za zasliševanja črta izrecno sklicevanje na Ženevske konvencije in na Konvencijo ZN proti mučenju;

8.   ugotavlja, da ZDA opredeljujejo boj proti terorističnemu nasilju kot "vojno", vendar zapornikom ne priznavajo pravic po Ženevskih konvencijah; meni, da je kljub posebni naravi boja proti terorizmu treba uporabiti mednarodno pravo;

9.   ugotavlja, da gradnja novega tabora 6, ki naj bi ga odprli avgusta 2006 in bo opremljen z najsodobnejšo opremo, vendar ne bo imel oken, kaže na to, da zapor Guantanamo še ne bo tako kmalu zaprt;

10.  10 poziva oblasti ZDA, naj zagotovijo takojšnjo, temeljito in neodvisno preiskavo vseh trditev o mučenju ali drugih vrstah slabega ravnanja, v katere je vpleteno osebje ZDA, in da se storilcem sodi;

11.   poziva vlado ZDA, naj pojasni, ali so bili mladoletniki zaprti v Guantanamu ALI če so morda še vedno tam zaprti v nasprotju s Konvencijo ZN o pravicah otroka;

12.   poziva oblasti ZDA, naj zagotovijo, da se izpuščeni zaporniki ne vrnejo v države, v katerih bi tvegali, da bodo mučeni ali izpostavljeni krutemu, nečloveškemu in ponižujočemu ravnanju;

13.   poudarja, da sodobni terorizem, zlasti svetovni terorizem, usmerjen proti državam in njihovemu prebivalstvu, prestavlja grožnjo osnovnim in temeljnim človekovim pravicam, ki jih uživajo naše družbe; ponovno izraža svoje prepričanje, da boja proti terorizmu, ki je ena izmed prednostnih nalog EU in ZDA, ni mogoče voditi na škodo uveljavljenih osnovnih skupnih vrednot, kot so spoštovanje človekovih pravic in pravna država;

14.   meni, da neupoštevanje mednarodnega prava v napovedani "vojni proti terorističnemu nasilju" hudo spodkopava verodostojnost in moč v boju proti terorizmu;

15.   poziva EU, naj ima na srečanju na vrhu med EU in ZDA enoten pristop in naj vzpostavi skupno akcijo za poziv vladi ZDA, da zapre zapor v zalivu Guantanamo in deluje v skladu z mednarodnim pravom glede ravnanja z zaporniki;

16.   po nasvetu delegacije poslancev Evropskega parlamenta, ki je pred kratkim obiskala Guantanamo, predlaga, naj se v Guantanamo pošlje delegacijo ad hoc, ko se bo Parlamentu to zdelo potrebno in ustrezno;

17.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visokemu predstavniku za Skupno zunanjo in varnostno politiko, parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, generalnemu sekretarju in predsedniku parlamentarne skupščine Sveta Evrope ter predsedniku in kongresu Združenih držav Amerike.

(1) UL C 284 E, 21.11.2002, str. 353.
(2) UL C 102 E, 28.4.2004, str. 640.
(3) Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0070.
(4) Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0220.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov