Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/2168(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0183/2006

Pateikti tekstai :

A6-0183/2006

Debatai :

PV 14/06/2006 - 13
CRE 14/06/2006 - 13

Balsavimas :

PV 15/06/2006 - 9.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0275

Priimti tekstai
PDF 380kWORD 83k
Ketvirtadienis, 2006 m. birželio 15 d. - Strasbūras
Europos geležinkelių tinklo signalizacijos sistemos įdiegimas
P6_TA(2006)0275A6-0183/2006

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos geležinkelių tinklo signalizacijos sistemos ERTMS/ETCS įdiegimo (2005/2168(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos geležinkelių tinklo signalizacijos sistemos ERTMS/ETCS įdiegimo (KOM(2005)0298) ir į Komisijos tarnybų lydimąjį darbo dokumentą (SEK(2005)0903),

–   atsižvelgdamas į 2005 m. kovo 17 d. Briuselyje pasirašytą Komisijos ir Europos geležinkelių transporto pramonės asociacijų (CER, UIC, UNIFE, EIM) susitarimą, vadinamą "Susitarimo memorandumu", nustatantį svarbiausius ERTMS įdiegimo principus,

–   atsižvelgdamas į 1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyvą 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos(1) ir į 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/16/EB dėl paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos(2),

–   atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 884/2004/EB, iš dalies keičiantį Sprendimą Nr. 1692/96/EB, pateikiantį Bendrijos gaires dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros(3),

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės paramos suteikimo transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityse ir ir iš dalies pakeičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2236/95 (KOM(2004)0475),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. sausio 24 d. Transporto ir turizmo komitete įvykusį svarstymą, kuriame ERTMS įdiegimui vieningai pritarė geležinkelių įmonių, infrastruktūros valdytojai ir geležinkelių pramonės atstovai,

–   atsižvelgdamas į ankstesnes ir į būsimą Europos bendrijos septintąją bendrąją mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos programą,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. sausio 27 d. Europos geležinkelių bendrijos (ERC) ir Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF)susitarimą dėl Europos traukinio mašinisto pažymėjimo mašinistams teikiantiems sąveikaujančias tarpvalstybines paslaugas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A6-0183/2006),

A.   kadangi šiuo metu yra daugiau nei 20 skirtingų nacionalinių traukinių saugos ir signalizacijos sistemų ir tai trukdo kurti visiškai sąveikaujančią Europos geležinkelių sistemą, kuri konkuruotų su kitomis transporto rūšimis,

B.   kadangi ERTMS buvo sėkmingai išbandyta įvairiose eksperimentinėse atkarpose ir yra parengta konsoliduota prototipinė versija; kadangi dėl ilgo geležinkelių linijų ir riedmenų signalizacijos įrangos eksploatavimo laikotarpio, paprastai trunkančio daugiau nei 20 metų, ERTMS ir nacionalinės sistemos kartu egzistuos daugelį metų, pirmiausia tradiciniame geležinkelių tinkle, kuriuo įvairiu greičiu važinėja keleiviniai ir prekiniai traukiniai,

C.   kadangi nacionalinės traukinių saugos ir signalizacijos sistemos išnyks, nes technologiškai pasens arba jų aptarnaujamos rinkos bus per mažos ; kadangi Europos signalizacijos pramonės ateitis priklausys nuo jos gebėjimo gaminti šiuolaikinę, standartus atitinkančią pasaulinei rinkai skirtą įrangą; kadangi ERTMS projektas taip pat yra ypač svarbus šios pramonės vidutinės trukmės ir ilgalaikei raidai bei jos 15 000 aukštos kvalifikacijos darbo vietų,

D.   kadangi ERTMS tampa į eksportą orientuotu projektu, nes ir ne Europos šalių geležinkelių transporto įmonės taip pat nusprendė savo nusidėvėjusias sistemas pakeisti ERTMS – dabartiniai lokomotyvų užsakymai iš Korėjos, Taivanio, Indijos, Saudo Arabijos ir Kinijos Liaudies Respublikos bei šių šalių infrastruktūros projektai yra aiškus rinkos galimybių įrodymas; kadangi pasaulinis šių projektų paplitimas įrodo kokias galimybes turi ši europinė technologija, kuri gali tapti pasauliniu standartu, jei ji bus kuriama naudojant tvirtą Europos rinkos pagrindą,

E.   kadangi kitas labai svarbus etapas yra parengti aiškią ir koordinuotą perėjimo prie kitos sistemos strategiją, kad geležinkelių transporto pramonei būtų suteiktas būtinas tikrumas , kad galėtų būti vykdomas planavimas, ir tuo pačiu būtų užtikrinta, kad ši strategija nesumažintų išorinio geležinkelių konkurencingumo su kitomis transporto rūšimis,

F.   kadangi 2005 m. kovo mėn. geležinkelių pramonės atstovų ir Komisijos susitarime – "Susitarimo memorandume", buvo pabrėžtas šis svarbus klausimas,

G.   kadangi konsoliduota ERTMS techninių specifikacijų versija, kurią per artimiausius kelis mėnesius turėtų patvirtinti Komisija, yra pakankamas pagrindas tarptautiniu mastu įdiegti sąveikias sistemas ir rengti konkursus dėl koridorių aprūpinimo šia technika,

H.   kadangi ERTMS įdiegimas yra didelis europinis ir tarptautinis ekonominis projektas, ir kadangi pažanga standartinės traukinių saugos ir signalizavimo sistemos srityje yra pagrindinis aspektas strategijos, skirtos sumažinti kelių apkrovą ir perkelti transporto srautus į geležinkelius, o taip pat – dalis Europos politikos suderinti įvairių transporto rūšių konkurencijos sąlygas,

Esminiai aspektai: perėjimas prie kitos sistemos ir strategija

1.   pripažįsta, ERTMS – traukinių saugos ir signalizavimo sistema – pranoksta nacionalines sistemas, nes ji būtų pigesnė įsigyti ir aptarnauti, pavyzdžiui, nebereikės signalinių ženklų, taip pat ji būtų saugesnė visais greičiais ir aplinkybėmis, nustatant problemas ir vykdant stebėseną, o taip pat ji dažnai sudarys galimybes žymiai padidinti transporto koridoriaus pralaidumą;

2.   pabrėžia, kad naudojant ERTMS Europos geležinkelių infrastruktūroje bus vieningai naudojamos skaitmeninės technologijos, tokiu būdu nestatant naujų brangių pastatų bus galima pašalinti spūstis mazguose ir susiaurėjimuose; tačiau pastebi, kad pereinamuoju laikotarpiu bus patiriamos didelės papildomos išlaidos, kurių statybos įmonės pačios nepajėgs padengti; atsižvelgia į tai, kad sklandi trauka be lokomotyvo ir mašinisto keitimo kertant sieną, kuris užima daug laiko, mažina išlaidas ir kelionės trukmę bei didina paslaugos patikimumą;

3.   pripažįsta, kad ERTMS technologija suteikia geležinkelių transporto pramonei istorinę galimybę visiškai išnaudoti skaitmeninių technologijų privalumus, įgyti daugiau konkurencingumo ir įgyti daugiau pranašumų prieš kitas transporto rūšis, pirmiausia todėl, kad prekių tarpvalstybinis gabenimas traukiniais ilgus nuotolius bus pranašesnis;

4.   pripažįsta, kad ERTMS buvo rengiama taikant ankstesnes bendrąsias mokslinių tyrimų programas, ir šiuo metu yra konsoliduota prototipinė jos versija, kuri jau gali būti plačiai įdiegiama; taip pat pabrėžia, kad GSM-R įdiegiama vis greičiau ir daroma didelė pažanga link ETCS; tačiau pabrėžia, kad dar nėra pasiektas toks lygis, kuriam esant, greta finansinių ir saugos aspektų bei pralaidumo didinimo klausimo, ERTMS būtų automatiškai be jokio tolesnio įsikišimo įdiegta visame transeuropiniame geležinkelių tinkle, ir visos 20 traukinių saugos ir signalizavimo skirtingų sistemų, kurios dar vis egzistuoja, po kelių metų taptų praeitimi, ir kurias visose valstybėse narėse pakeistų vieninga sistema – ERTMS;

5.   atkreipia dėmesį, kad geležinkelių linijose naudojant ETCS, duomenų perdavimui prireiks tik Eurobalise sistemos radijo prietaisų ir radijo ryšio centrų, o traukinyje įrengtas ETCS prietaisas apdoros traukinio saugos duomenis;

6.   atkreipia dėmesį į tai, kad valstybių narių sąveikos komitetas ir Europos geležinkelių agentūra nuorodoms naudojasi 2.3.0 versija. Ši versija sudaro galimybę nuo 2007 m. pradėti eksploatuoti tarptautinius greituosius ir didelio pralaidumo transporto koridorius ir yra laikoma bendru orientyru Europos koordinatoriaus atliekamuose tyrimuose; mano, kad tolesnės pastangos sudarytų galimybę per ketverius ar penkerius metus sukurti naujesnę versiją; atkreipia dėmesį, kad vykstant "Pokyčių kontrolės valdymo" procesui Europos geležinkelių agentūra turės įvertinti techninę ir ekonominę tokios tolesnės raidos svarbą laikydamasi tęstinumo ir visiško suderinimo su 2.3.0 versija principo; mano, kad stabilumo didinimas ir nuolatinis standartizacijos procesas sudarys sąlygas gaminti daugiau sistemos komponentų ir pasiekti masto ekonomiką; mano, kad tokiu atveju kainų lygis, kuris šiuo metu iki aštuonių kartų viršija nustatytas pradines tikslines kainas, galėtų būti sumažintas ir ERTMS galėtų būti plėtojama ekonomiškai pagrįstai;

7.   pripažįsta, kad būtų netikslinga, jei senoji sistema ir ERTMS kartu egzistuotų dešimtmečius, todėl yra gyvybiškai svarbu koordinuoti pakeitimo procesą ir jį kuo labiau sutrumpinti; atsižvelgdamas į tai mano, kad lemiamas vaidmuo tenka nuosekliai visam tinklui taikytinai pakeitimo strategijai, kurios taip pat reikalaujama Europos Komisijos ir Europos geležinkelio pramonės atstovų susitarime; ragina Europos Komisiją, konsultuojantis su Europos geležinkelio agentūra, valstybėmis narėmis ir pramonės atstovais, nedelsiant pateikti privalomą "ERTMS generalinį planą";

8.   mano, kad sėkmingas perėjimas prie ERTMS bus svarbus uždavinys visiems suinteresuotiems subjektams; mano, kad valstybės narės, susisiekimo ministerijos, geležinkelių transporto operatoriai, infrastruktūros valdytojai ir geležinkelių pramonė turės susitarti dėl tikslų ir turės būti tiksliai apibrėžtos jų pareigos; todėl palankiai vertina faktą, kad Komisija paskyrė Karel Vinck koordinuoti šį projektą;

9.   pabrėžia, kad lemtingi pokyčiai bus neįmanomi, jei, pavyzdžiui, ERTMS bus plėtojama kaip pavienių mažų salelių sistema, kurias pasiekti ar pervažiuoti bus įmanoma tik naudojant įvairias nacionalines sistemas; todėl mano, kad geriausias būdas sėkmei užtikrinti yra parinktuose transporto koridoriuose visur įrengti ERTMS ir, antra, kuo greičiau pasiekti įrengtų linijų ir taukinių "kritinę masę", kad būtų pasiekta aukštesnio lygio masto ekonomika;

10.   daro prielaidą, kad siekiant užtikrinti visišką ERTMS įdiegimą, pakeitimo strategija apims pakeitimų visuose nacionaliniuose tinkluose tvarkaraštį ir išsamią tvarką, ir tai bus antrasis etapas po sistemos įdiegimo transporto koridoriuose;

11.   mano, kad ERTMS, standartinė traukinių saugos sistema, turėtų sumažinti ar apskritai pašalinti poreikį gaminti ir naudoti brangius riedmenis, kuriuose būtų įdiegta daug pasenusių sistemų; atkreipia dėmesį, kad pereinamojo pakeitimo laikotarpio metu prireiks dvigubai daugiau priemonių, ir tai pradinio laikotarpio metu padidins geležinkelių sektoriaus išlaidas; mano, kad ERTMS labai supaprastins ir pagreitins sąveiką; pabrėžia, kad Sąjungoje tik 13 proc. krovinių transportuojami geležinkeliais, o JAV – apie 27 proc.; mano, kad pagrįstai verta pirmiausia ryžtingai investuoti į ERTMS, nes šiuo metu ES yra tokia techninė ir politinė padėtis, kad vargu ar įmanoma tinkamai padidinti pirmiau nurodytą dalį;

Prioritetai

12.   todėl mano, kad tam, kad ERTMS būtų sėkmingas projektas, būtina ją skubiai ir visiškai įdiegti šešiuose transporto koridoriuose (A: Roterdamas–Genuja, B: Neapolis–Berlynas–Stokholmas, C: Antverpenas–Bazelis/Lionas, D: Sevilija–Lionas–Turinas–Triestas–Liubliana, E: Drezdenas–Praha–Brno–Viena–Budapeštas, F: Duisburgas–Berlynas–Varšuva) ir juose važinėjančiuose traukiniuose, jau vien todėl, kad tai paskatins visus suinteresuotus subjektus taikyti "Bendrijos požiūrį" vietoje vien nacionaliniais aspektais grindžiamo mąstymo; mano, kad šiuo atžvilgiu transporto koridoriaus Roterdamas–Genuja transporto ministrų 2006 m. kovo 3 d. pasirašytas ketinimų protokolas dėl ERTMS įdiegimo yra teigiamas pavyzdys;

13.   yra įsitikinęs, kad norint pasiekti būtiną kritinę masę, svarbu skatinti investicijas į transporto koridorius, kurių kai kurios linijos jau buvo baigtos ir kurių infrastruktūros valdytojai yra įsipareigoję likusias dalis užbaigti iki 2015 metų;

14.   taip pat mano, kad po naujausios 2004 m. įvykusios, Sąjungos plėtros reikia atsižvelgti į Rytų ir Vakarų ryšius; mano, kad svarbu atsižvelgti į tai, jog dėl to kils nedaug papildomų išlaidų toms valstybėms narėms, kurioms bet kuriuo atveju būtina iš esmės modernizuoti geležinkelių tinklus;

15.   nurodo, kad esminė Europos geležinkelių sektoriaus problema, kuri dar labiau paaštrės plėtojant ERTMS, yra skirtingos valstybių leidimų išdavimo procedūros; ragina Europos Komisiją, pasitelkus Europos geležinkelių agentūrą, aktyviai dirbti suvienodinant ir supaprastinant leidimų išdavimo procedūras ES ir visiems nustatyti ir stabilizuoti privalomus standartus, kad būtų galima ženkliai sumažinti gamybos ir įrengimo išlaidas;

"Paskutinio sujungimo" problema

16.   mano, kad geležinkelio linijose, kuriose įdiegta ERTMS, sistema turi būti pilna, turi jungti peronus ir krovinių centrus, ir tęstis iki valstybės sienos arba aptarnaujamo uosto; taip pat mano, kad, neįvykdžius šio reikalavimo, neturi būti skiriamos ES finansinė parama, ir ragina Europos Komisiją užtikrinti, kad šio reikalavimo būtų griežtai laikomasi;

17.   reikalauja, kad skubiai būtų išnagrinėtas Limited Supervision taikomosios priemonės įdiegimas, siekiant nustatyti, ar jis sudarys galimybę skirtingas nacionalines sistemas pakeisti arba sujungti su ERTMS; be to, pastebi, kad turės būti patikrinta, ar Limited Supervision suteikia ekonomišką būdą užpildyti spragas, ypač –mazguose;

18.   mano, kad, Europos geležinkelių agentūra, suderinusi su tam tikrų valstybių susisiekimo ministerijomis, turi užtikrinti, kad licencijos dėl lokomotyvų nebūtų išduodamos, jei juose nebus įdiegtos ar iš anksto įdiegtos ERTMS ir nacionalinės traukinių saugos ir signalizavimo sistemos;

19.   pabrėžia, kad šiandien nacionalinės ERTMS versijos naudojamos greitųjų traukinių ir didelių pajėgumų geležinkelio linijose (pavyzdžiui, Roma–Neapolis, Madridas–Llerida, ar Bernas–Oltenas); tačiau pastebi, kad ją sudėtinga plėtoti tradiciniame geležinkelių sektoriuje (vežant krovinius ir keleivius), ypač vykdant tarpvalstybinius pervežimus; mano, kad vis dar būtina plėtoti ir tobulinti jos taikymą siekiant išspręsti dabartines problemas; mano, kad nedelsiant turi būti surasti sprendimai, susiję su pagrindinėmis funkcijomis, pavyzdžiui, geležinkelio pervažomis su užkardomis, parametriniu grafiniu stabdymo vaizdavimu, Radio Infill priemone, kuris jau įtraukta į standartą 2.3.0, ir Limited Supervision taikomąja priemone;

20.   atkreipia dėmesį, kad Paryžius–Rytų Prancūzija–Pietvakarių Vokietija greitųjų traukinių geležinkelio linija ir Šiaurės–Pietų koridoriumi Roterdamas–Genuja vis dar negalima važiuoti ištisai naudojant ERTMS, ir todėl ragina, kad visos suinteresuotosios šalys nedelsdamos pašalintų spragas;

21.   mano esant reikalinga, kad geležinkelių įmonės, geležinkelių pramonė ir Europos geležinkelių agentūra kartu parengtų ateities standartus ir kad ES nustatytų bendrą ir įpareigojantį pagrindą sistemos pakeitimui; mano, kad turi būti atsisakyta individualių nacionalinių iniciatyvų tobulinti sistemą, siekiant užtikrinti, kad 20 esamų skirtingų sistemų nebūtų pakeistos 20 nesuderintų ERTMS pagrįstų sistemų; prašo Europos geležinkelių agentūros, kad būsimas standartas, kuris bus naudojamas Europos erdvėje, bent atitiktų šiuo metu valstybėse narėse galiojančius saugumo reikalavimus;

22.   žino, kad labai skiriasi valstybių narių ar geležinkelių įmonių investiciniai reikalavimai, nacionalinės traukinių saugos ir signalizavimo sistemos bei "rinkos etapas", kurį šios sistemos pasiekė; tačiau mano, kad Europos Sąjungoje egzistuojantys skirtumai neišvengiami ir kad tai nėra pagrindas atsisakyti ERTMS;

Finansavimas

23.   pripažįsta, kad projektas yra europinio pobūdžio, kad yra teisėta ir būtina ERTMS įdiegimui suteikti ES finansavimą iš transeuropinio transporto tinklo biudžeto arba Sanglaudos fondo biudžeto, kuriuo naudojasi valstybės narės; mano, kad išlaidos turi būti proporcingai paskirstytos valstybėms narėms, ES, geležinkelių įmonėms ir geležinkelių pramonei; todėl ragina valstybes nares ateityje priimant sprendimus transporto ir biudžeto srityse pirmenybę teikti ERTMS;

24.   todėl teigia, kad būtinos nuostatos turi būti įdiegtos į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės paramos suteikimo transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityse ir pakeičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2236/95 (KOM(2004)0475 - 2004/0154(COD)), kurio pirmąjį svarstymą(4) Europos Parlamentas baigė 2005 m. spalio 26 d.;

25.   todėl remia pirmojo Europos Parlamento svarstymo metu priimtą pasiūlymą šiuo reglamentu investicijas į ERTMS prilyginti investicijoms į infrastruktūrą; taip pat mano, kad bent pasienio regionų ERTMS turėtų būti nustatyta maksimali 50 proc. dotacijų norma;

26.   mano, kad atsižvelgiant ne tik į išvardytus techninius argumentus, bet ir į ribotą finansavimą iš biudžeto, lėšos turi būti koncentruojamos pagrindiniams koridoriams, ypač tiems, kuriuos ištyrė Europos koordinatorius; mano, kad didelė šios paramos dalis pirmaisiais metais turi būti skirta riedmenims, t. y. prototipų sukūrimui, serijiniam aprūpinimui ir riedmenų pakeitimui;

27.   ragina apsvarstyti galimybę naudoti mažėjančią pagalbą, siekiant pagreitinti pakeitimo procesą; mano, kad geležinkelių įmonės, kurios anksti pasirinks įdiegti ERTMS turėtų gauti daugiau pagalbos nei tos, kurios tai padarys vėliau, nes tai anksti atlikusios įmonės prisiims didesnę investicijų riziką ir ne iš karto galės visiškai išnaudoti naujos sistemos privalumus;

28.   ragina Komisiją ir valstybes nares nuodugniau apsvarstyti galimybes teikti pagalbą riedmenų išperkamosios nuomos sutarčių vykdymo srityje, nes tai gali padėti sumažinti dideles pirmines išlaidas ir sudaryti galimybę mažosioms ir vidutinėms įmonėms lengviau patekti į rinką;

29.   mano, kad ES turi remti ERTMS, panaudodama TEN-T, regioninei plėtrai ir sanglaudai skirtus biudžeto asignavimus, taip pat asignavimus iš tyrimams skirto biudžeto;

30.   mano, kad geležinkelių infrastruktūros finansavimą per Bendrijos fondus, pavyzdžiui, TEN-T ir sanglaudos biudžetų lėšomis, ES turi susieti su privalomu ERTMS įdiegimu;

31.   tikisi, kad geležinkelių pramonė tinkamai atsižvelgs į socialinius ir profesinius darbuotojų interesus, kai ERTMS bus įdiegta ir sukurs tinkamas įgūdžių ir tolesnio mokymo programas; tiki, kad per vidutinės trukmės laikotarpį ERTMS įdiegimas padės išsaugoti darbo vietas, pirma, todėl, kad, sistemos eksporto galimybės yra didelės, ir, antra, todėl, kad tikimasi, jog geležinkeliai įgis didesnę rinkos dalį;

32.   galiausiai pripažįsta, kad ERTMS gali ženkliai prisidėti prie Europos geležinkelių transporto veiksmingumo ir patrauklumo, ypač prekių didelio atstumo vežimo srityje; tačiau pabrėžia, kad greta ERTMS galėtų būti imtasi daugelio kitų suderinimo priemonių, skirtų per palyginti trumpą laiką pagerinti tarptautinio geležinkelių transporto veiksmingumą; todėl ragina Europos ERTMS koordinatorių ir būsimąją TEN agentūrą taip pat išnagrinėti galimybes suvienodinti, pavyzdžiui, traukinių ilgį, ašies apkrovą, krovos pajėgumą, ir t. t.; mano, kad šiems projektams reikalingos išlaidos yra palyginti nedidelės, tačiau jie žymiai padidintų veiksmingumą;

o
o   o

33.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 235, 1996 9 17, p. 6.
(2) OL L 110, 2001 4 20, p. 1.
(3) OL L 167, 2004 4 30, p. 1.
(4) Priimti tekstai, P6_TA(2005)0403.

Teisinė informacija - Privatumo politika