Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0342/2006

Rozpravy :

PV 15/06/2006 - 14.2
CRE 15/06/2006 - 14.2

Hlasování :

PV 15/06/2006 - 18.2
CRE 15/06/2006 - 18.2

Přijaté texty :


Přijaté texty
PDF 280kWORD 51k
Čtvrtek, 15. června 2006 - Štrasburk
Sýrie: Porušování lidských práv
P6_TA(2006)0279RC-B6-0342/2006

Usnesení Evropského parlamentu o Sýrii

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii, zejména na usnesení ze dne 8. září 2005(1),

-   s ohledem na Evropsko-středomořskou dohodu, kterou Evropská unie a Sýrie podepsaly, zejména na článek 2, v němž je uvedeno, že dodržování demokratických zásad a základních práv je inspirací pro vnitřní a vnější politiky smluvních stran a tvoří základní součást této dohody,

-   s ohledem na prohlášení z barcelonského procesu ze dne 28. listopadu 1995 a na jeho důraz na podporu lidských práv,

-   s ohledem svoji politickou prioritu svého předsednictví v rámci Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění v roce 2005 posílit dialog na téma lidských práv s parlamenty partnerských zemí,

-   s ohledem na sdělení Komise "Desáté výročí evropsko-středomořského partnerství: Pracovní program pro řešení problémů příštích pěti let (KOM(2005)0139), zvláště k cíli zaměřit se na otázky, jako je ochrana lidských práv,

-   s ohledem na svou zprávu ze dne 27. října 2005 o revidovaném barcelonském procesu(2),

-   s ohledem na pokyny EU ve vztahu k třetím zemím o trestu smrti (1998), o mučení a jiném krutém, nelidském či ponižujícím zacházení (2001), o dialogu o lidských právech se třetími zeměmi (2001) a o ochráncích lidských práv (2004),

-   s ohledem na prohlášení předsednictví EU ze dne 19. května 2006 o nedávných zatčeních v Sýrii,

-   s ohledem na čl. 11 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii a článek 177 Smlouvy o ES, které stanovují podporu lidských práv jakožto cíl společné zahraniční a bezpečnostní politiky,

-   s ohledem na článek 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   dbá na význam politických, hospodářských a kulturních vazeb, které mezi Evropskou unií a Sýrií existují,

B.   vzhledem k tomu, že převzetí moci současným prezidentem Bašárem al-Asadem dalo v Sýrii podnět k určitým nadějím a do určité míry vedlo k otevření syrského politického systému, kterému po mnoho let dominovala strana Baas,

C.   vzhledem k tomu, že Parlament a jeho předseda již několikrát zakročili ve snaze docílit propuštění poslanců zadržovaných v syrských vězeních, a vzhledem k tomu, že předsednictví EU vyzvalo dne 19. května 2006 syrskou vládu, aby plně respektovala svobodu projevu a shromažďování, jež jsou chráněny v mezinárodním paktu o občanských a politických právech, který Sýrie v roce 1969 ratifikovala,

D.   vzhledem k tomu, že v květnu 2006 po podepsání petice za zlepšené vztahy Sýrie a Libanonu se zřetelem k rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1680 byla hlášena zatčení a mučení několika občanských aktivistů, mezi kterými byli zejména právník Anwar al-Bunní a spisovatel Michel Kilo a také další, jako například Chalíl Husajn, doktor Safwan Tajfúr, Mahmúd ´Issa, Fatih Džammús, profesor Sulejmán Achmar, Nidál Darwíš, Sulejmán Šammar, Ghalim Amir, Muhammad Mahfud, Mahmúd Mer´i a nedávno také Jásir Melhem a Omar Adlábí;

E.   vzhledem k tomu, že Anwar al-Bunní, právník specializující se na otázky lidských práv, byl zatčen v ulicích Damašku těsně předtím, než se ujal úřadu ředitele střediska pro lidská práva, které financuje Evropská unie,

F.   vzhledem k tomu, že již v listopadu 2005 oznámily organizace Amnesty International a Human Rights Watch zatčení a možné mučení mírového aktivisty Kamála al-Labwáního, který v současnosti čelí trestu odnětí svobody na doživotí za vyjadřování svých názorů,

G.   vzhledem k tomu, že syrské úřady údajně v uplynulých dvou měsících rovněž zatkly mnoho novinářů a občanských aktivistů,

H.   vzhledem k tomu, že tato vlna zatčení má být přímou odvetou za šíření petice dne 12. května 2006, kterou podepsalo zhruba 500 osob dovolávajících se uvedení vztahů mezi Libanonem a Sýrií do pořádku; vzhledem k tomu, že tato petice, jež měla zcela zvláštní význam, byla první svého druhu a vznikla na základě společné iniciativy syrských a libanonských intelektuálů a ochránců lidských práv,

I.   vzhledem k tomu, že v roce 2005 Výbor OSN pro lidská práva vyjádřil své obavy "nad překážkami kladenými při registraci a volné činnosti nevládních organizací pro lidská práva" v Sýrii a nad "zastrašováním a útrapami ochránců lidských práv",

J.   vzhledem k tomu, že v Sýrii vládnou výjimečné zákony zavedené před čtyřiceti třemi lety, které jsou používány k ospravedlnění porušování lidských práv,

1.   naléhá na syrské úřady, aby neprodleně propustily všechny aktivisty, kteří jsou zadržováni za podepsání petice požadující zlepšení vztahů mezi Sýrií a Libanonem;

2.   dále na syrské úřady naléhá, aby znovu posoudily všechny případy politických vězňů a neprodleně propustily na svobodu všechny vězně svědomí a aby zajistily, že:

   - se zadržovanými osobami se bude zacházet dobře a že nebudou vystaveny mučení nebo jinému druhu špatného zacházení;
   - zadržované nebo uvězněné osoby budou mít rychlý, pravidelný a neomezený přístup ke svým právníkům, lékařům a svým rodinám;

3.   vyzývá syrské úřady, aby ratifikovaly Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání;

4.   důrazně podporuje prohlášení předsednictví EU ze dne 19. května 2006 o nedávných zatčeních v Sýrii pronesené jménem Evropské unie;

5.   zdůrazňuje, že dodržování lidských práv je důležitou součástí jakékoliv budoucí dohody o přidružení mezi EU a Sýrií, a vyzývá Sýrii, aby dodržovala své závazky v rámci barcelonského procesu a v souladu s evropskou politikou sousedství;

6.   znovu potvrzuje, že je třeba, aby také Komise a Rada udělaly vše pro zajištění toho, aby dohoda o přidružení se Sýrií, která dosud nebyla podepsána, vedla v Sýrii ke zlepšení situace v oblasti lidských práv;

7.   vyzývá Komisi, aby každý rok hodnotila situaci v oblasti lidských práv v Sýrii a její dodržování povinností plynoucích z Evropsko-středomořské dohody a aby o svých závěrech informovala v rámci Evropsko-středomořského partnerství;

8.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, syrské vládě a syrskému parlamentu.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2005)0340.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2005)0412.

Právní upozornění - Ochrana soukromí