Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0342/2006

Viták :

PV 15/06/2006 - 14.2
CRE 15/06/2006 - 14.2

Szavazatok :

PV 15/06/2006 - 18.2
CRE 15/06/2006 - 18.2

Elfogadott szövegek :


Elfogadott szövegek
PDF 122kWORD 44k
2006. június 15., Csütörtök - Strasbourg
Szíria
P6_TA(2006)0279RC-B6-0342/2006

Az Európai Parlament állásfoglalása Szíriáról

Az Európai Parlament,

–   tekintettel Szíriáról szóló korábbi állásfoglalásaira, nevezetesen 2005. szeptember 8-i állásfoglalására(1),

–   tekintettel az Európai Közösség és Szíria közötti euro-mediterrán megállapodásra, nevezetesen annak 2. cikkére, amely kimondja, hogy az aláíró felek belső és külső politikáit a demokratikus elvek és az alapvető jogok védelme inspirálja, és az a megállapodás lényeges elemét képezi,

–   tekintettel az 1995. november 28-i, a barcelonai folyamatról szóló nyilatkozatra és arra, hogy hangsúlyt fektet az emberi jogok védelmére,

–   tekintettel arra, hogy az Euro-Mediterrán Parlamenti Közgyűlés Európai Parlament által betöltött 2005. évi elnökségének politikai prioritása az emberi jogokról folyó párbeszéd elmélyítése a partnerországok parlamentjeivel,

–   tekintettel a Bizottság által "A barcelonai folyamat 10. évfordulója: Munkaprogram – felkészülés a következő öt év kihívásaira" címmel kiadott közleményre (COM(2005)0139), különösen arra a célra, hogy olyan kérdésekre összpontosítsanak, mint például az emberi jogok védelme,

–   tekintettel a megújult barcelonai folyamatról szóló 2005. október 27-i állásfoglalására(2),

–   tekintettel a harmadik országok iránti EU-politikával kapcsolatos iránymutatásokra a halálbüntetés tárgyában (1998), illetve a kínzás és egyéb kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmódok és büntetések tárgyában (2001), valamint tekintettel a harmadik országokkal folytatott emberi jogi párbeszédről (2001) és az emberi jogi jogvédőkről (2004) szóló EU-iránymutatásokra,

–   tekintettel az EU elnökségének 2006. május 19-i, a Szíriában történt legutóbbi letartóztatásokról szóló nyilatkozatára,

–   tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 11. cikke (1) bekezdésére és az EK-Szerződés 177. cikkére, amely az emberi jogok előmozdítását a közös kül- és biztonságpolitika célkitűzéseként határozza meg,

–   tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére,

A.   figyelembe véve az Európai Unió és Szíria között fennálló politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok fontosságát,

B.   mivel a jelenlegi elnök, Bassár al-Aszad hatalomra lépése egyfajta reményt adott Szíriának, és bizonyos mértékű nyitást hozott Szíria számára annak sok éven át a Baath Párt irányított politikai rendszerében,

C.   mivel a Parlament és annak elnöke már több alkalommal próbált közbenjárni annak érdekében, hogy szabadon engedjék a szíriai börtönökben fogva tartott parlamenti képviselőket, és mivel 2006. május 19-én az EU elnöksége felszólította Szíria kormányát a szólásszabadság és a gyülekezés szabadságának teljes tiszteletben tartására, amelyek a Szíria által 1969-ben ratifikált Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya alapján védelmet élveznek,

D.   mivel 2006 májusában, az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1680. sz. határozatára tekintettel a Szíria és Libanon közötti kapcsolat javításáról szóló petíció aláírása után arról számoltak be, hogy több civil társadalmi aktivistát letartóztattak és megkínoztak, többek között Anwar al-Bunní ügyvédet, Michel Kilo írót és másokat, mint például Khalíl Husszeint, Dr. Szafwán Tajfúrt, Mahmúd Íszát, Fateh Dzsammúszt, Szulejmán Asmar professzort, Nidál Derwíst, Szulejmán Summórt, Ghalem Amert, Muhammad Mahfúdot, Mahmúd Meri'ít, Yasser Melhemet és Omar Adlabit,

E.   mivel Anwar al-Bunnít, az emberi jogi ügyekre szakosodott ügyvédet Damaszkusz utcáin tartóztatták le épp abban az időben, amikor elkezdte volna megbízatását mint az Európai Unió által finanszírozott Emberi Jogi Központ igazgatója,

F.   mivel az Amnesty International és a Human Rights Watch már 2005 novemberében arról számolt be, hogy letartóztatták, és félő hogy meg is kínozzák Kamal al-Labwánít, a békés aktivistát, aki azóta véleményének kinyilvánításáért életfogytiglani börtönbüntetést kapott,

G.   mivel a szír hatóságok a jelentések szerint számos újságírót és civil társadalmi aktivistát is letartóztattak az elmúlt két hónapban,

H.   mivel ezt a letartóztatási hullámot a 2006. május 12-én terjesztett, mintegy 500 ember által aláírt, a Libanon és Szíria közötti kapcsolatok normalizálását kérő petíció közvetlen megtorlásának szánták; mivel ez a petíció különösen fontos volt, mivel a szír és a libanoni értelmiségiek és emberi jogi aktivisták közös kezdeményezése volt, ami az első volt a maga nemében,

I.   mivel 2005-ben az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága aggodalmát fejezte ki "a nem kormányzati emberi jogi szervezetek nyilvántartásba vétele és szabad működése elé háruló akadályok" és "az emberi jogok védelmezőinek megfélemlítése és zaklatása miatt" Szíriában,

J.   mivel Szíriát olyan, 43 évvel ezelőtt bevezetett, szükségállapotban hozott jogszabályokkal kormányozzák, amelyeket az emberi jogok megsértésére használnak fel,

1.   sürgeti a szír hatóságokat, hogy haladéktalanul helyezzék szabad lábra az összes, a szír-libanoni kapcsolatok javítására felszólító petíció aláírásáért még fogva tartott aktivistát;

2.   sürgeti továbbá a szír hatóságokat, hogy vizsgálják újra az összes politikai fogoly ügyét, és azonnal helyezzék szabad lábra az összes lelkiismereti okokból fogva tartott személyt, valamint:

   biztosítsák, hogy a fogva tartottakat nem vetik alá kínzásnak és megalázó bánásmódnak,
   biztosítsák, hogy a fogva tartott vagy bebörtönzött személyek azonnal, rendszeresen és korlátozások nélkül kapcsolatba léphessenek ügyvédeikkel, orvosaikkal és családjaikkal;

3.   felszólítja a szír hatóságokat, hogy ratifikálják a kínzás és más kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmódok és büntetések elleni egyezményt;

4.   határozottan támogatja az EU elnökségének az Európai Unió nevében a legújabb szíriai letartóztatások ügyében tett 2006. május 19-i nyilatkozatát;

5.   rámutat arra, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása alapvető feltételét képezi bármely, az EU és Szíria közötti társulási megállapodásnak, és felszólítja Szíriát, hogy tartsa magát a barcelonai folyamat keretében, valamint az európai szomszédságpolitika irányvonalai mentén vállalt kötelezettségeihez;

6.   újra megerősíti annak szükségességét, hogy a Bizottság és a Tanács megtegyenek minden tőlük telhetőt annak biztosítására, hogy a Szíriával kötött társulási megállapodás – amelyet még nem írtak alá – az emberi jogok helyzetének javulásához vezessen Szíriában;

7.   felszólítja a Bizottságot, hogy évente vizsgálja meg az emberi jogok helyzetét Szíriában, valamint azt, hogy Szíria milyen mértékben felel meg az euro-mediterrán megállapodásban foglalt kötelezettségeinek, és jelentse megállapításait az euro-mediterrán partnerség keretein belül;

8.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, Szíria kormányának és a szír parlamentnek.

(1) Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0340.
(2) Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0412.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat