Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B6-0341/2006

Debates :

PV 15/06/2006 - 14.3
CRE 15/06/2006 - 14.3

Balsojumi :

PV 15/06/2006 - 18.3

Pieņemtie teksti :


Pieņemtie teksti
PDF 204kWORD 50k
Ceturtdiena, 2006. gada 15. jūnijs - Strasbūra
Ziemeļkoreja: Cilvēktiesību pārkāpumi
P6_TA(2006)0280RC-B6-0341/2006

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Ziemeļkoreju

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas par Ziemeļkoreju,

–   ņemot vērā ES politikas pamatnostādnes attiecībā uz trešām valstīm jautājumos par nāvessodu (1998. g.), par spīdzināšanu un citiem vardarbīgiem, cieņu pazemojošiem apiešanās veidiem (2001. g.), kā arī ES pamatnostādnes par dialogu ar trešām valstīm par cilvēktiesībām (2001. g.) un cilvēktiesību aizstāvjiem (2004. g.),

–   ņemot vērā 2003. gada 16. aprīļa rezolūciju, ko pieņēma ANO Cilvēktiesību komiteja,

–   ņemot vērā 2006. gada 31. maija paziņojumu, ko iesniedza ANO īpašais referents jautājumos par ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessoda izpildi, ANO darba grupas jautājumos par nelikumīgu apcietināšanu priekšsēdētājs un referents, ANO īpašais referents jautājumos par spīdzināšanu un ANO īpašais referents par situāciju cilvēktiesību jomā Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā (KTDR),

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu,

A.   tā kā ANO Cilvēktiesību komisijas rezolūcijā paustas nopietnas bažas par KTDR pastāvošo "spīdzināšanu un citiem vardarbīgiem, cieņu pazemojošiem apiešanās veidiem [un] publisku nāvessodu izpildi", kā arī "aizvien pieaugošajiem un stingrajiem domas, apziņas, reliģiskās pārliecības, uzskatu un vārda brīvības ierobežojumiem";

B.   tā kā KTDR valdība joprojām liedz ieceļot ANO īpašajam referentam par situāciju cilvēktiesību jomā KTDR un ANO īpašajam referentam jautājumos par tiesībām uz pārtiku, kā arī nevalstiskām cilvēktiesību organizācijām, kas kavē apzināt situāciju cilvēktiesību jomā; tā kā daudzie ziņojumi, jo īpaši no cietušajiem, kuriem izdevies izkļūt no valsts, tomēr liecina par ļoti smagiem vardarbības gadījumiem, tostarp nāvessodiem, spīdzināšanu, turēšanu apcietinājumā politisku iemeslu dēļ un nehumāniem apstākļiem ieslodzījuma vietā;

C.   tā kā jebkāda veida opozīcija netiek pieļauta un visas personas, kuras pauž pretēju viedokli valdošajai Korejas Strādnieku partijai, tiek bargi sodītas, kā arī daudzos gadījumos sodītas tiek opozīcijas pārstāvju ģimenes;

D.   tā kā Son Jong Nam, kurš agrāk dzīvoja Ķīnā un tur apmeklēja baznīcu, pieņemdams kristietību, saskaņā ar saņemtajām ziņām spīdzināja Valsts drošības aģentūras darbinieki un piesprieda nāvessodu par iespējamo nodevību bez tiesas un bez jebkādām starptautisko cilvēktiesību likumos paredzētām aizstāvības procedūrām;

E.   tā kā četri ANO cilvēktiesību eksperti, tostarp īpašais referents par situāciju cilvēktiesību jomā KTDR, kuri aicināja KTDR valdību atlikt soda izpildi un pārskatīt apsūdzību, ir neizpratnē par valdības atbildi, kurā ekspertu vēstule raksturota kā "konspirācijas produkts, kura nelietīgais nolūks ir izplatīt safabricētu informāciju pēc šo naidīgo spēku mēģinājumiem apmelot, dezintegrēt un iznīcināt KTDR valsti un sociālo sistēmu, aizbildinoties ar cilvēktiesībām";

F.   tā kā KTDR ir ratificējusi Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām;

G.   tā kā KTDR valdība kopš 2001. gada ir samazinājusi ar nāvessodu sodāmo nodarījumu skaitu no 33 līdz 5, bet tā kā 4 gadījumos soda iemesls ir tikai un vienīgi politiska rakstura;

H.   tā kā vietējos plašsaziņas līdzekļus pakļauj stingrai cenzūrai, un starptautisko plašsaziņas līdzekļu pieejamība ir ierobežota; tā kā radio aparāti un televizori ir noregulēti, lai uztvertu tikai valsts pārraides, un tie, kuri klausās ārzemju raidstacijas, ir pakļauti sodīšanas riskam;

I.   tā kā ikvienu neatļautu biedrību vai organizāciju uzskata par "sabiedriskās kārtības traucēšanu", par ko pienākas sods; tā kā, lai gan konstitūcijā ir garantēta reliģiskā brīvība, praksē to stingri ierobežo; tā kā ir saņemti ziņojumi par smagām represijām pret cilvēkiem, kuri iesaistīti sabiedriskos vai privātos reliģiskos pasākumos, piespriežot cietumsodu, spīdzinot un sodot ar nāvi;

J.   tā kā liecinieki lēš, ka "pāraudzināšanas (darba) nometnēs", "aizturēšanās nometnēs" un cietumos atrodas līdz pat 200 000 tūkstošiem ieslodzīto, un šie liecinieki, jo īpaši tie, kuri ir atbrīvoti no tādām nometnēm kā Kang Chol Hwan, ziņo, ka tajās plaši izplatīta ir spīdzināšana un vardarbīga apiešanās, un dzīves apstākļi ir īpaši smagi;

K.   tā kā daudziem KTDR iedzīvotājiem trūkst pārtikas, un viņi ir atkarīgi no humānās palīdzības, ko sniedz līdzekļu piešķīrēji, piemēram, ES, kas ir nolēmusi KTDR 2005. gadā piešķirt EUR 13 715 000, un saistībā ar ANO Pasaules pārtikas programmu (PPP) 2006. gada 10. maijā ir panākta vienošanās ar KTDR valdību par preču piegādi Ziemeļkorejai 150 000 tonnu apjomā 1,9 miljoniem Ziemeļkorejas iedzīvotāju divu gadu laikā;

L.   tā kā desmitiem tūkstošu Ziemeļkorejas iedzīvotāju ir devušies bēgļu gaitās uz Ķīnu, pametot KTDR, represiju un plaši izplatītā bada dēļ,

1.   nosoda KTDR nesadarbošanos ar starptautiskajām cilvēktiesību aizsardzības organizācijām, jo īpaši KTDR atteikumu ievērot ANO Cilvēktiesību komisijas procedūras;

2.   aicina Ziemeļkorejas valdību:

   ievērot principus, kas noteikti starptautisko cilvēktiesību līgumos, kurus Ziemeļkoreja ir ratificējusi (tādus kā Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām), un šos principus iekļaut valsts tiesību aktos;
   atcelt nāvessodu;
   atbrīvot visus cilvēkus, kuri ir apcietināti vai ieslodzīti par cilvēka pamattiesību miermīlīgu īstenošanu;
   visiem Ziemeļkorejas iedzīvotājiem nodrošināt vārda brīvību un pārvietošanās brīvību;
   pārskatīt pašreizējos tiesību aktus, lai nodrošinātu to atbilstību starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem un īstenotu drošības pasākumus, kas iedzīvotājiem sniegtu aizsardzību un aizstāvības līdzekļus cilvēktiesību pārkāpumu gadījumos;

3.   prasa KTDR valdībai sniegt informāciju par Son Jong Nam lietu un atcelt viņam piespriestā nāvessoda izpildi;

4.   aicina Komisiju un Padomi prasīt KTDR valdībai izbeigt cilvēktiesību pārkāpumus un sniegt informāciju par Son Jong Nam lietu, kā arī atcelt viņam piespriestā nāvessoda izpildi;

5.   aicina KTDR valdību rūpīgi izvērtēt visu uz nāvi notiesāto situāciju un garantēt nāvessoda atcelšanu, kā arī aicina atļaut ANO īpašajam referentam par situāciju cilvēktiesību jomā Ziemeļkorejā profesoram Vitit Muntarbhorn notiesātos apciemot;

6.   prasa KTDR valdībai izbeigt smagos cilvēktiesību pārkāpumus, tostarp ieslodzīšanu un nāvessodus reliģiskās pārliecības vai uzskatu dēļ, pret iedzīvotājiem, kuri nav pievienojušies valsts sponsorētām reliģiskām apvienībām, un ļaut ticīgajiem brīvi pulcēties dievkalpojumu noturēšanai, būvēt un uzturēt dievkalpojumu norises vietas, kā arī brīvi publicēt reliģisko literatūru;

7.   atzīst, ka ES bija pirmā un vienīgā puse, kas iesaistījās cilvēktiesību dialogā ar KTDR pēc trijotnes apmeklējuma 2001. gadā, ko vadīja Zviedrijas premjerministrs un Eiropadomes priekšsēdētājs Göran Persson, Augstais pārstāvis Kopējās ārpolitikas un drošības politikas jautājumos un Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretārs Javier Solana un komisārs ārējo attiecību jautājumos Chris Patten, un ka 2003. gadā dialogu pārtrauca, kad Eiropas Savienības Padome finansiāli atbalstīja cilvēktiesību rezolūciju ANO Cilvēktiesību komisijā, par to neinformējot Ziemeļkorejas iedzīvotājus, līdz ar to mudina abas puses censties panākt, lai atsāktos cilvēktiesību dialogs starp ES un KTDR;

8.   aicina KTDR valdību izpildīt tās saistības saskaņā ar cilvēktiesību līgumiem, kurus tā ir apstiprinājusi kā parakstītāja puse, un nodrošināt, ka humānās palīdzības organizācijām, neatkarīgiem cilvēktiesību novērotājiem, ANO īpašajam referentam par situāciju cilvēktiesību jomā KTDR un ANO īpašajam referentam jautājumos par reliģiskās pārliecības vai uzskatu brīvību tiek atļauts brīvi ieceļot valstī;

9.   atzinīgi vērtē vienošanos starp PPP vadītājiem un KTDR valdību attiecībā uz atbalstu, kas sniedzams 1,9 miljoniem mazāk aizsargātu iedzīvotāju, jo īpaši sievietēm un bērniem; nosoda pašreiz notiekošās un nevajadzīgās Ziemeļkorejas iedzīvotāju ciešanas, kas ir valdības īstenotās politikas sekas; uzsver, ka valstī vienmēr jāpastāv organizētai un taisnīgai pārtikas sadalei; prasa KTDR valdībai izbeigt diskrimināciju, kas notiek saistībā ar pārtikas sadali par labu augstām Strādnieku partijas amatpersonām, militārā dienesta, izlūkdienesta un policijas ierēdņiem;

10.   aicina KTDR valdību beidzot un pilnā apjomā sniegt visu informāciju par Dienvidkorejas un Japānas iedzīvotājiem, kuri vardarbīgi aizvesti pēdējās desmitgadēs, un nekavējoties atbrīvot gūstekņus, kuri valstī joprojām atrodas ieslodzījumā;

11.   aicina Ķīnas Tautas Republiku izbeigt Ziemeļkorejas iedzīvotāju repatriāciju uz KTDR, kurā, neatkarīgi no izceļošanas iemesliem, ar viņiem apietas vardarbīgi, piemērojot ieslodzīšanu un spīdzināšanu, ilgus apcietinājuma termiņus un pat nāvessodu; aicina Korejas Republiku uzņemties atbildību par Ziemeļkorejas bēgļiem Ķīnā, kā arī aicina Korejas Republikas valdību šiem bēgļiem atļaut ieceļot Dienvidkorejā;

12.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, KTDR valdībai, Korejas Republikas valdībai, Ķīnas Tautas Republikas valdībai, ANO īpašajam referentam jautājumos par ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi, ANO Cilvēktiesību komisijas darba grupas jautājumos par nelikumīgu apcietināšanu priekšsēdētājam un referentam, ANO īpašajam referentam jautājumos par spīdzināšanu un ANO īpašajam referentam par situāciju cilvēktiesību jomā KTDR.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika