Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 14. märts 2006 - Strasbourg
 EÜ ja Ukraina vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping *
 Välistegevuse tagatisfond *
 Aktsiaseltside asutamine ja nende kapital ***I
 Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut ***I
 Suurõnnetustele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahend *
 Rahvusvahelise Valuutafondi strateegiline läbivaatamine
 Ümberpaigutamine regionaalarengu kontekstis
 Ühenduse elavhõbedaalane strateegia
 Euroopa infoühiskond majanduskasvu ja tööhõive eest
 Rassismivastane võitlus jalgpallis
Tekstid (250 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika