Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Tisdagen den 14 mars 2006 - Strasbourg
 Avtal mellan EG och Ukraina om vissa luftfartsaspekter *
 Garantifond för åtgärder avseende tredje land *
 Etablering av aktiebolag samt bibehållande och ändringar av bolagets kapital ***I
 Europeiskt jämställdhetsinstitut ***I
 Instrument för beredskap och snabbinsats vid större katastrofer *
 Internationella valutafondens strategiska översyn
 Omlokalisering i ett regionalt utvecklingsperspektiv
 Gemenskapens kvicksilverstrategi
 Ett informationssamhälle för tillväxt och sysselsättning
 Bekämpning av rasism inom fotbollen
Texter (267 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy