Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο
 Αλιευτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ομόσπονδων Πολιτειών της Μικρονησίας *
 Ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις άδειες αλιείας *
 Αξιολόγηση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης
 Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τσαντ
 Δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων *
 Καταναγκαστική πορνεία στο πλαίσιο διεθνών αθλητικών διοργανώσεων
 4o Παγκόσμιο Φόρουμ για το νερό στην Πόλη του Μεξικού
 Αναδιαρθρώσεις και απασχόληση
 Κοινωνική προστασία και κοινωνική ενσωμάτωση
 Προσανατολισμοί για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2007
 Φιλικότερες προς το περιβάλλον μέθοδοι αλιείας
 Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου / Στρατηγική της Λισαβόνας
Κείμενα (580 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου